MENU Zavřít

Microsoft Viva – nejsnadnější cesta k hybridnímu modelu práce

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 21. 2. 2023
  • 4 minuty čtení

Světem byznysu v posledních letech hýbe pojem hybridní práce alias flexibilní přístup kombinující klasickou práci z kanceláře s prací z domova. Přechod na hybridní model si žádá odpovídající aplikace pro komunikaci, koordinaci a řízení zaměstnanců pracujících v různých lokacích. A právě pro tento účel vznikla platforma Microsoft Viva – moderní řešení pro centralizaci informací, snadnější komunikaci a efektivnější plánování a řízení firemních procesů.

Co je Microsoft Viva?

Jedná se o takzvanou platformu zaměstnaneckých zkušeností (Employee Experience Platform, EXP), která vznikla specificky pro potřeby hybridního modelu práce a překonání výzev spojených s přechodem na tento velmi specifický způsob činnosti. Zde Viva nabízí výběr modulů navržených pro usnadnění, zpřehlednění a zefektivnění vnitropodnikové komunikace, vzdělávání zaměstnanců, sdílení informačních zdrojů a management workflow včetně sledování dílčích cílů. Cíl řešení Viva je jediný – umožnit organizacím dosáhnout více cílů za využití menších zdrojů, a to pomocí lepšího toku informací mezi zaměstnanci.

Z čeho se Microsoft Viva skládá?

Základní výbavou platformy je sedm modulů, z nichž každý pokrývá jinou oblast vnitropodnikové komunikace. Jedná se o následující součásti:

Viva Connections

Tento modul slouží jako prostředník pro interní komunikaci a sdílení informačních zdrojů jako jsou například seznamy benefitů, vnitrofiremní směrnice a pravidla, případně seznamy aktualit o dění uvnitř organizace. V neposlední řadě pak Viva Connections umožňuje snazší vytváření a správu interních skupin zaměstnanců, jako jsou například projektové týmy.

Viva Insights

Modul na základě dat z platformy Exchange Online (například e-maily nebo kalendáře) analyzuje vaše pracovní vytížení, rozeznává vzorce činností a následně vám předkládá doporučení pro zvýšení produktivity a spokojenosti. Zaměstnanci mají díky Insights lepší přehled o své práci, zatímco manažeři mohou optimalizovat pracovní vytížení svých podřízených a zvýšit produktivitu týmů. V rukou vedení organizací pak Insights představuje účinný nástroj pro zlepšení firemní kultury a úpravy stávajících firemních procesů pro zvýšení produktivity celé firmy.

Viva Topics

Tento modul automaticky organizuje informace a relevantní obsah do témat podle toho, jakou oblastí činnosti vaší firmy se zabývají (projekty, produkty, procesy, zákazníci aj.). Seřazené informace jsou následně zobrazeny ve formě samostatných stránek či vědomostních bází, které jsou automaticky aktualizovány.

Viva Learning

Viva Learning propojuje návody a kurzy od společnosti Microsoft se systémy pro správu vzdělávání, learningovými platformami třetích stran a vzdělávacím obsahem vytvořeným přímo vaší organizací. Vzniká tak centrální vzdělávací rozcestník, odkud se zaměstnanci snadno dostanou k jakémukoliv vzdělávacímu obsahu bez nutnosti opouštět prostředí Microsoft Teams. Proces učení pak jde snadno skloubit s každodenní pracovní činností, zatímco personalisté a manažeři mohou díky analytickým nástrojům sledovat míru proškolení pracovníků, přidělovat kurzy dle potřeby a odbornosti, nebo upozorňovat zaměstnance na nový zajímavý obsah.

Viva Goals

Tento modul vznikl jako manažerský nástroj pro stanovování dílčích cílů, priorit a výsledků na základě frameworku OKR. Viva Goals umožňuje cíle nejen vytvářet, ale také sledovat jejich plnění, stanovovat priority jednotlivých týmů a více zaměstnance zapojit do práce na strategických cílech celé společnosti. Díky tomu se může vaše firma přesunout z hodnocení aktivit na hodnocení konkrétních cílů práce.

Viva Sales

Sales je speciální aplikace využívající Microsoft 365 a Microsoft Teams k automatickému sledování a zaznamenávání dat o zákaznících do jakéhokoliv napojeného CRM systému. Díky tomu získají obchodníci užitečná data o svých klientech bez nutnosti používat více oddělených řešení nebo ručně přenášet potřebná data. S podporou prvků umělé inteligence vám Viva Sales umožní lépe porozumět svým zákazníkům, sledovat výkon vašich obchodních zástupců a zlepšit svůj zákaznický přístup.

Viva Engage

Tento modul využívá výkonnou komunikační platformu Yammer k usnadnění a zrychlení komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci i firemními odděleními. Viva Engage vytváří v rámci Microsoft Teams sdílený komunikační prostor, kde si lze předávat informace, nápady, soubory nebo zkušenosti. Modul rovněž poskytuje přímé spojení zaměstnanců s jejich nadřízenými, což kromě efektivnější komunikace i usnadňuje řešení případných problémů a posiluje důvěru pracovníků ve vedení a management.

Připraveno na propojení s řešeními třetích stran

Výše uvedené moduly podporují integrace platforem od jiných výrobců, což ještě více rozšiřuje již tak obří potenciál celé platformy Microsoft Viva. Jednotlivé moduly podporují například následující řešení:

  • Viva Learning: SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Saba, Coursera, Skillsoft, Pluralsight, edX, Udemy aj.
  • Viva Connections: Qualtrics, ServiceNow, UKG, Talentsoft, StandOut by ADP, Adobe Sign, Moveworks, Lifeworks, Limeade aj.
  • Viva Insights: Qualtrics, Glint, Headspace aj.

Získejte Microsoft Viva i vy

Pokud si myslíte, že i vaše firma by mohla díky Microsoft Viva dosáhnout vyšší produktivity a spokojenějších zaměstnanců, kontaktujte nás přes náš kontaktní formulář. Naši odborníci vám sdělí detailnější informace.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články