MENU Zavřít

5 největších výzev implementace podnikových systémů

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 7. 3. 2023
  • 6 minut čtení

Implementace systému pro řízení podnikových zdrojů (ERP) je pro firmy běžnou strategií, jak zlepšit svou provozní efektivitu a podpořit další růst. Zavádění ERP systému je ale dlouhý, nákladný a složitý proces lemovaný řadou výzev a překážek. Schopnost se s nimi vypořádat je přitom pro úspěch implementace klíčová. Na následujících řádcích prozkoumáme pět největších výzev při pořízení ERP systému a ukážeme cestu k jejich překonání.

Výzva 1: Náklady a složitost ERP systémů

Zejména pro malé a střední podniky může být pořízení podnikového informačního systému velmi nákladné. Aby daná společnost v této výzvě obstála, je pro ni zásadní pečlivě vyhodnotit potenciální přínosy zavedení ERP systému, přesně stanovit svá očekávání a následně porovnat možnosti na trhu s přihlédnutím k finančním možnostem. Klíčovou roli v tomto procesu hrají i konzultanti daného systému, kteří na základě analýzy firemních procesů doporučí optimální řešení a využijí svých zkušeností pro zajištění úspěšné implementace.

Výzva 2: Integrace do stávajících systémů

Řada podniků kromě ERP systémů používá i řadu jiných SW platforem. Zajištění vzájemné kompatibility s podnikovým systémem proto může být velmi obtížné. I zde přichází ke slovu kvalitní konzultanti a jejich detailní analýza vnitropodnikových procesů. Na základě jejích výstupů zjistíte, kde se stávající systémy s ERP řešením překrývají, a kde naopak mohou nastat problémy. Vedle toho konzultanti stanoví i integrační plán beroucí v potaz specifika vašeho podniku.

Výzva 3: Adopční proces a řízení změn

Implementace ERP systému se často neobejde bez významných změn ve fungování podniku. Ty se mohou setkat s odporem zaměstnanců, který plyne jak z přirozeného konzervatismu, tak i z obav před ztrátou práce. Přechod na nové řešení je proto nezbytné efektivně řídit i co do adaptace zaměstnanců, jejich zaškolení a představení výhod ERP systému. Cestu k tomuto cíli výrazně usnadní stanovení komplexního adopčního plánu zahrnujícího školení uživatelů a technickou podporu. Dobrou volbou je do implementačního procesu zapojit i samotné zaměstnance.

Výzva 4: Migrace dat

Nedílnou součástí implementace je přesun dat ze stávajících systémů do nového řešení. Tento proces je nejen složitý a časově náročný, ale také klade vysoké nároky na přesnost a úplnost migrace dat; v opačném případě podnik riskuje ztrátu dat a narušení provozu. Solidní ERP dodavatel tuto výzvu řeší důkladnou analýzou migrovaných dat, vypracováním podrobného migračního plánu a použitím speciálního softwaru schopného migraci zautomatizovat a zajistit její úplnost.

Výzva 5: Projektové řízení

Implementace ERP systému je mimo jiné také komplexním projektem, který by se měl pro váš podnik stát naprostou prioritou. Podcenění řízení tohoto projektu může snadno vést ke zpožděním, překročení rozpočtu a nesplnění úvodních požadavků. I zde je řešením spolupráce se zkušenými konzultanty poskytujícími nezbytnou expertízu a praktické zkušenosti. Jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele ERP musí být jasně stanovení projektoví manažeři, kteří mají implementaci na starosti. Pod jejich vedením je potřeba vybrat klíčové lidi za jednotlivé oblasti fungování ERP systému (finance, nákup, sklady, výroba…).

3 důvody, proč si pro implementaci vybrat právě nás

Stabilita a tradice

Patříme mezi přední dodavatele ERP systémů pro velké a nadnárodní společnosti ve střední Evropě. Naše řešení jsou založena na bohatých zkušenostech firem CDL SYSTEM, AXIOM PROVIS a WBI, které v minulých letech rodinu Seyfor rozšířily. V Česku disponujeme jedním z největších implementačních týmů pro produkty Microsoft Dynamics 365 Business Central (dříve Navision)Finance (dříve Axapta), zatímco na Slovensku jsme pak dokonce největším partnerem Microsoftu držícím nejvyšší pozici na trhu ERP Microsoft produktů.

Odbornost a prolidský přístup

Jak vyplývá z výše uvedených pěti výzev, právě odborné znalosti a zkušenosti implementačního partnera jsou zásadní pro úspěch celého procesu a následnou spokojenost zákazníků. Zde našim klientům nabízíme nejen odbornost, ale také spolehlivost, prolidský přístup a vlastní know-how podepřené stovkami úspěšných projektů pro firmy všech oborů a velikostí. Není náhodou, že většinu nových zakázek získáváme díky doporučení stávajících klientů.

Široké portfolium produktů a služeb

Neméně významnou výhodou Seyforu je i široké portfolio ERP systémů, ve kterém si vyberou živnostníci, malé a střední podniky i velké korporace a státní instituce. To nám oproti úžeji zaměřené konkurenci dává nezanedbatelnou výhodu při hledání vhodného řešení pro poptávajícího zákazníka. S námi máte jistotu, že získáte řešení maximálně odpovídající vašim specifikům a potřebám, ať už jde o rozsáhlé ERP platformy nebo menší jednodušší řešení. Kompletní nabídku produktů a služeb Seyfor naleznete na našich stránkách.

Napište nám

Přidejte se mezi spokojené klienty Seyforu a kontaktujte nás ještě dnes. Vyslechneme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení pro váš podnik.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články