MENU Zavřít

8 základních tipů, jak využít zabezpečení Microsoft Dynamics 365

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 15. 8. 2023
  • 5 minut čtení

V dnešní digitální éře, kdy data hrají klíčovou roli ve fungování firem, by mělo být prioritní zajištění jejich bezpečnosti a ochrany. V tomto ohledu se Microsoft Dynamics 365 ukazuje jako ideální řešení v porovnání s tradičními on-premise alternativami. Naučte se, jak správně využívat různé bezpečnostní funkce integrované do této platformy.

Zabezpečení a Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics je platforma poskytovaná jako služba (z angl. software-as-a-service), která je podporovaná Microsoft Azure. Zákazníci díky tomu získávají zabezpečení dat na velmi vysoké úrovni.  

Nástroje zabezpečení v Microsoft Dynamics 365 poskytují klientům vše potřebné k zabezpečení dat před kybernetickými hrozbami, zajišťuje ochranu soukromí a dodržování globálních standardů pro bezpečnost dat. 

Microsoft poskytuje řadu bezpečnostních ovládacích prvků, které uživatelé mohou využít k zajištění bezpečnosti svých dat a procesů, a zároveň: 

  • šifruje všechna data uložená na svých serverech Azure a dodržuje protokoly ISO 27018 
  • zaměstnává specializované bezpečnostní skupiny nazvané Red Team, aby poskytovaly kontinuální monitorování a podporu cloudových služeb. Níže je přehled jejich dalších funkcí pro zlepšení bezpečnosti Microsoft Dynamics 365. 
  • používá model nulové důvěry ve svém přístupu k zabezpečení. Každá osoba nebo služba, která se pokouší přistoupit k modulům Dynamics 365, musí projít ověřením základních identifikačních informací.  
  • využívá strojového učení (ML) a automatizovaných procesů k detekci, prevenci a odstranění útoků za pomocí souborů dat a analytiky chování. 
  • nikdy nesdílí Informace uložené v Microsoft Dynamics 365 s žádnými třetími stranami pro marketing nebo reklamu. 

Každá společnost, která funguje v rámci Microsoft Dynamics 365, získává špičkovou systémovou ochranu.  

Jak využívat zabezpečení v Microsoft Dynamics 365? 

Microsoft Dynamics 365 nabízí několik funkcí, které pomáhají organizacím udržovat zabezpečení dat. Podívejme se na několik způsobů, jak můžete posílit integritu infrastruktury vaší společnosti. 

1. Využijte bezpečnost založenou na rolích  

Rámec bezpečnosti založený na určitých rolích umožňuje administrátorům určovat, ke kterým oblastem mají uživatelé přístup v rámci Microsoft Dynamics 365, a jaké jsou povolené akce.  

Přiřazení uživatelů k rolím umožňuje organizacím omezit přístup k citlivým informacím a funkcím, pokud jim nebyla udělena explicitní povolení pro účely práce. 

2. Nepřidávejte zbytečná oprávnění  

Jednou z chyb, kterou některé organizace dělají, je poskytování určitým rolím více přístupů, než je nutné s ohledem na budoucí pracovní povinnosti.  

Pokud uživatelé nepotřebují určitý přístup na základě svých současných odpovědností, neposkytujte jim tato oprávnění. Přidání příliš mnoha oprávnění narušuje kontrolu, kterou chcete udržovat nad svým prostředím Microsoft Dynamics 365. 

3. Použijte možnost týmu pro správu většího množství uživatelů  

Namísto přímého poskytování oprávnění uživatelům vytvořte tým a přiřaďte oprávnění této skupině.  

Správci budou muset jednotky spravovat jako součást svých povinností. Nicméně použití týmů usnadňuje sledování uživatelů, kteří musí být odebráni, pokud opustí společnost nebo přejdou na jinou pozici. 

4. Zavedení bezpečných síťových spojení  

Hackeři neustále hledají slabá místa ve vaší infrastruktuře, zejména v sítích. Ujistěte se, že přijímáte kroky k zabezpečení síťových spojení s Microsoft Dynamics.  

Jedním z dobrých postupů je použití SSL/TLS k šifrování všech dat při přenosu. Také je dobrým krokem nastavit omezení, která zabrání přístupu neautorizovaným uživatelům.  

5. Pravidelně provádějte kontrolní revize a aktualizace  

Neustále sledujte a aktualizujte své bezpečnostní standardy. Poslední věc, kterou chcete, je, aby zanedbané bezpečnostní protokoly vytvořily prostor pro hackery, aby spustili útok malwaru nebo provedli úspěšné narušení dat v rámci Dynamics 365.  

Měli byste neustále prověřovat aktuální role a oprávnění vaší společnosti v rámci platformy, abyste zajistili, že správně odrážejí konkrétní pracovní funkce a odpovědnosti. 

6. Nastavte více faktorovou autentizaci  

Organizace mohou využít Azure Active Directory (Azure AD) k nastavení více faktorové autentizace (MFA) v rámci Microsoft Dynamics. Po povolení protokolů budou administrátoři muset nastavit specifické autentizační faktory např. zasílání textových zpráv nebo potvrzení biometrikou. 

7. Používejte zabezpečenou autentizaci 

Microsoft Dynamics podporuje různé metody autentizace např. formulářovou autentizaci, OAuth a Windows autentizaci.  

Jakmile si vyberete metodu autentizace, která vyhovuje vašim podnikovým potřebám, ujistěte se, že nastavíte silné standardy pro hesla a žádejte uživatele, aby je pravidelně aktualizovali. 

8. Sledujte činnosti uživatelů  

Můžete využít protokoly auditu Microsoft Dynamics 365 k monitorování uživatelské činnosti. Povolení auditu nastavuje záznamy o všech akcích uživatele, včetně vytváření, změn nebo mazání záznamů.  

Platforma vám umožňuje prověřit dotazy vydávané nebo záznamy prohlížené konkrétními uživateli. Protokoly auditu jsou skvělým nástrojem pro vyšetřování bezpečnostních incidentů v Microsoft Dynamics.  

Zvyšte bezpečnost ve svém prostředí Microsoftu 

Společnost Seyfor si uvědomuje důležitost zabezpečení vašich instancí softwaru od Microsoftu. Kontaktujte nás pro kompletní posouzení vašeho stávajícího nastavení zabezpečení.  

Seyfor vám může ukázat, jak ochránit IT infrastrukturu vaší organizace před interními i externími hrozbami.  

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články