MENU Zavřít

Microsoft Fabric: nové SaaS řešení pro datovou analýzu

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 6. 6. 2024
 • 6 minut čtení

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním světě, kde každá společnost hledá způsoby, jak efektivněji spravovat a analyzovat obrovské objemy dat, přichází Microsoft Fabric jako jednotné SaaS řešení, které zastřešuje vše od získávání a transformace dat až po business intelligence, data science anebo real-time analýzu. Zjistěte, co je to Microsoft Fabricjaké funkce v datové analýze nabízí.

Co je to Microsoft Fabric?

Microsoft Fabric je nová jednotná datová platforma, která slouží jako všestranné řešení pro analýzu podnikových dat. Platforma pokrývá široký rozsah funkcí od základního zpracování dat až po pokročilé analýzy a integraci s business intelligence.  

„Microsoft Fabric je jednotná datová platforma z dílny Microsoftu. Jedná se o propojení již existujících a prověřených služeb do společného celku. Tím dochází ke zjednodušení na straně cenové politiky, snazší integraci jednotlivých služeb a větší dostupnosti dat pro celou organizaci. Přechod na Microsoft Fabric změnil pravidla hry pro datovou analýzu,“ říká Marek Socha, manažer pro oblast datové analytiky společnosti Seyfor. 

Jako software nabízený jako služba (SaaS) je Microsoft Fabric navržen tak, aby usnadnil společnostem přístup k nejnovějším technologiím v oblasti datové analýzy.

Proč je SaaS model výhodný?

SaaS, neboli software jako služba, je model distribuce softwaru, ve kterém jsou aplikace hostovány externím poskytovatelem a jsou uživatelům k dispozici přes internet. Tento model umožňuje uživatelům přístup k softwaru a jeho funkcím na bázi předplatného, aniž by museli software instalovat nebo udržovat na vlastních počítačích nebo serverech.

Díky SaaS modelu, Microsoft Fabric minimalizuje potřebu technické údržby a správy na straně uživatele, což vede ke snížení celkových provozních nákladů. Uživatelé mohou rychle získat přístup k pokročilým datovým nástrojům a analytickým schopnostem bez předchozích investic do hardwaru nebo dlouhodobého zavádění systémů. Tento model také umožňuje snadnou škálovatelnost a flexibilitu, adaptující se na rostoucí nebo měnící se potřeby podniku v čase.

6 základních oblastí, které Microsoft Fabric pomáhá řešit

Microsoft Fabric je komplexní datová platforma, která nabízí robustní řešení pro různé oblasti datové analýzy a správy. Mezi hlavní oblasti, které Microsoft Fabric pokrývá, patří: 

 1. Data Engineering: Microsoft Fabric poskytuje datovým inženýrům přední platformu Spark, která nabízí výjimečné nástroje pro tvorbu a správu velkých objemů dat. Tato funkce umožňuje efektivně transformovat velké množství dat a zpřístupnit je prostřednictvím lakehouse modelu. 
 2. Data Science: Microsoft Fabric využívá AI ke zlepšení kvality dat a poskytování hlubších vhledů a poznatků, které jsou klíčové pro prediktivní analýzy a rozhodování založené na datech. Je integrovaná s Azure Machine Learning, což umožňuje datovým vědcům přidávat prediktivní modely do dat a poskytovat business analytikům nástroje pro začlenění těchto modelů do reportů BI, posunujících analýzu od popisné k prediktivní
 3. Data Warehouse: Microsoft Fabric nabízí špičkový výkon SQL a škálovatelnost, což umožňuje společnostem efektivně spravovat a rychle škálovat databáze podle aktuálních potřeb. Díky oddělení výpočetní kapacity od úložiště mohou být oba prvky škálovány nezávisle na sobě, což přináší větší flexibilitu a efektivitu v reakci na měnící se požadavky. Data jsou ukládána v otevřeném formátu Delta Lake, což zvyšuje jejich přístupnost a umožňuje organizacím snadněji manipulovat s velkými objemy dat. 
 4. Real-Time Analytics: Microsoft Fabric zpracovává a analyzuje proudící data v reálném čase, což umožňuje společnostem okamžitě reagovat na vstupní informace. Toto je zvláště užitečné právě u dat získávaných z různých zdrojů, včetně aplikací, IoT zařízení a lidských interakcí. Tyto data jsou totiž vysokoobjemová a s proměnlivou strukturou, což klade vysoké nároky na jejich zpracování v reálném čase. 
 5. Data Monitoring: Microsoft Fabric umožňuje nastavení pro neustálé monitorování datových toků, což zahrnuje automatizovaná upozornění na důležité trendy nebo nečekané změny v datech. Tím se zvyšuje schopnost společností reagovat na potenciální problémy nebo využít příležitosti, jakmile se objeví. 
 6. Business Intelligence: Microsoft Fabric transformuje shromážděná data do vizuálně atraktivních a interaktivních reportů a dashboardů, které jsou integrovány s Microsoft 365. To umožňuje uživatelům snadno přistupovat a interagovat s daty, což podporuje lepší porozumění a rychlejší rozhodování založené na informacích. 

Všechny služby datové analýzy v jednom prostředí

Microsoft Fabric nabízí komplexní all-in-one řešení pro analýzu podnikových dat, které pokrývá celý datový stack od sběru dat až po jejich konečnou analýzu a vizualizaci. Toto řešení zahrnuje následující klíčové služby:

 • Power BI 
 • Data Factory 
 • Data Activator 
 • Synapse Data Engineering 
 • Synapse Data Science 
 • Synapse Data Warehouse 
 • Synapse Real-Time Analytics

Pro koho je Microsoft Fabric určený?

Microsoft Fabric je navržen tak, aby vyhovoval širokému spektru uživatelů v různých specializacích a profesích, kteří chtějí maximalizovat využití svých dat pro zlepšení rozhodování a efektivity. Platforma je ideální pro:

 • Datové inženýry a architekty, kteří potřebují robustní nástroje pro sběr, integraci a transformaci dat v rámci společnosti. Microsoft Fabric nabízí pokročilé možnosti pro zpracování velkých objemů dat a jejich přípravu pro analýzu.
 • Datové vědce, kteří hledají efektivní způsoby, jak využít strojové učení a prediktivní analýzy pro zlepšení předpovědí a vhledů. Platforma poskytuje nástroje pro tvorbu, nasazování a správu modelů AI, což umožňuje hlubší pochopení a lepší využití shromážděných dat.
 • Manažery a business analytiky, kteří potřebují rychle a efektivně přistupovat k informacím pro podporu rozhodovacích procesů. Microsoft Fabric integruje data do vizuálně přitažlivých reportů a dashboardů, které usnadňují interpretaci a sdílení informací.
 • IT profesionály a správce systémů, kteří hledají spolehlivé a bezpečné řešení pro správu datových operací. Platforma zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a umožňuje efektivní správu datových zdrojů a aplikací.

Microsoft Fabric: Platforma na míru datovým a business analytikům 

Microsoft Fabric jako jednotná datová platforma, provozovaná jako SaaS (software jako služba), znamená nejen zjednodušení, ale i vyšší úroveň integrace a přístupnosti dat. Microsoft Fabric nabízí uživatelům možnost plně využívat potenciál svých dat s minimálním úsilím a zároveň zvyšovat efektivitu operací a rozhodovacích procesů.  

Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak může Microsoft Fabric přispět k efektivní datové analýze vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám platformu podrobně představíme a ukážeme, jak vám může pomoci.

BEZPLATNÁ KONZULTACE

Přihlaste se k odběru newsletteru

Doporučené produkty

Microsoft Fabric

Jednotná datová platforma, která zefektivní práci s daty pro celou vaši organizaci. Snižuje náklady na provoz, integracisprávu dat i jejich bezpečnost. 

Podobné články