MENU Zavřít

ELBA a Infor LN 10: Dlouhodobá spolupráce se Seyforem pokračuje

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 8. 8. 2023
 • 4 minuty čtení

Společnost ELBA, významný výrobce vysokonapěťových armatur a bránových systémů, zahájila provoz moderního informačního systému Infor LN 10 ve spolupráci se společností Seyfor. Tato změna značí další posun v úspěšné a dlouhodobé spolupráci obou firem. 

Hlavní přínosy nového ERP systému

Společnosti ELBA nový ERP systém pomohl dosáhnout významných přínosů. Jsou jimi:

 1. Zavedení moderního informačního systému ve všech výrobních divizích: Implementace nového systému pokrývá oblast výroby vysokonapěťových armatur, nástrojárnu, bránové systémy, povrchové úpravy a údržbu strojů a zařízení. Každá divize má specifické požadavky, které musely být zohledněny při navrhování a nasazení systému.
 2. Podpora systému vnitropodnikového účetnictví a sledování nákladů: Nový ERP systém umožní efektivní správu účetnictví a sledování nákladů v rámci celé společnosti.
 3. Evidenční a skladové hospodářství: Společnost potřebuje specifické řešení pro evidenci skladových pohybů a správu skladů ve všech výrobních divizích. Využití technologie čárových kódů a řešení Seyfor Mobility umožňuje efektivní řízení skladových operací.
 4. Integrace plánování oprav a výroby nářadí a nástrojů: Důležitým přínosem je propojení procesů plánování oprav a výroby nářadí a nástrojů s celkovým výrobním plánováním.
 5. Implementace obchodního a výrobního konfigurátoru: Pro divizi bránových systémů je zaveden obchodní a výrobní konfigurátor, který usnadní procesy prodeje a výroby těchto systémů.
 6. Implementace multipodnikového řešení pro českou dceřinou společnost: Nasazené ERP řešení zahrnuje i legislativní požadavky České republiky nezbytné pro práci české dceřiné společnosti, včetně vykazování DPH a fakturace v měně CZK.
 7. Implementace komunikační a integrační platformy Infor OS: Umožňuje využití nových moderních nástrojů pro social networking, implementaci workflow podnikových schvalovacích procesů. Zároveň se tak otevřeli možnosti dalšího rozvoje v oblasti integrace primárního podnikového ERP systému Infor LN 10 na externí a doplňkové systémy a mobilní aplikace.

Důvody volby Infor LN 10 od společnosti SEYFOR

Hlavním důvodem, proč se společnost ELBA rozhodla pro nový ERP systém Infor LN 10, byla dosavadní úspěšná spolupráce se společností Seyfor, která trvá již přes 14 let. 


ELBA si cení vysoké profesionality, kvality a dlouhodobé zkušenosti Seyfor konzultantů v oblasti plánování a řízení výrobních podniků (v tomto případě strojírenských) a zároveň: 

 • férové spolupráce, 
 • profesionálního vedení projektu, 
 • plnění dohodnutých závazků a 
 • dodržení termínu náběhu nového systému do ostrého chodu.

Během výběrového procesu bylo jasné, že Infor LN 10 přináší moderní a komplexní platformu, která dokáže splnit všechny specifické požadavky společnosti pro podporu veškerých jejich „value added“ podnikových procesů.

Důležitým momentem byla také zkušenost, kdy se Seyforu podařilo úspěšně obnovit provoz předchozího informačního systému po závažném hackerském útoku a zabránit nevratné ztrátě dat. I na základě toho se ELBA rozhodla implementovat nový moderní informační systém podpořený nejnovějšími technologiemi a bezpečnostními koncepty. ELBA byla přesvědčena, že nová verze Infor LN 10 spolu s platformou Infor Operating Services tyto požadavky splní.

Vize budoucí spolupráce

ELBA a Seyfor mají jasnou vizi budoucí spolupráce, která bude zaměřena na další zlepšování podnikových procesů a dosahování vyšší úrovně konkurenceschopnosti. Plány do budoucna zahrnují:

 • Reportingovou nadstavbu a řídící nástroje pro vrcholový management: Implementace nových nástrojů pro reporting a řízení umožní efektivnější rozhodování na nejvyšší úrovni managementu.
 • Optimalizaci plánování a řízení výroby: ELBA plánuje zavést pokročilé plánovací a rozvrhovací metody, včetně Infor APS plánování, aby dosáhla maximálního výkonu ve výrobě.
 • Komplexní podporu systému řízení kvality: Implementace systému řízení kvality v celém procesu výroby bude zaručovat nejvyšší standardy kvality výrobků ELBY.

Díky dlouhodobé spolupráci a odborné podpoře společnosti Seyfor věří ELBA, že nový systém Infor LN 10 přinese mnoho benefitů a zajistí další rozvoj a úspěch společnosti v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Doporučené produkty

Podobné články