MENU Zavřít

Proč napojit sklad na ERP systém? Odpověď najdete v novém e-booku

  • 6. 3. 2024
  • 3 minuty čtení

Výzvy v oblasti logistiky i požadavky na rychlou distribuci v dnešní době čím dál více narůstají. Efektivní správa skladu se stává klíčem k úspěchu. Systémy na řízení skladu představují pro řadu společností účinné řešení pro optimalizaci skladových operací, snížení chyb a zvýšení celkové skladové efektivity. Jak na to zjistíte v novém e-booku.

Co je WMS systém?

Warehouse Management System, zkráceně WMS systém, představuje sofistikovaný software, který je speciálně navržen pro komplexní řízení a automatizaci všech aspektů skladových operací.  

Jeho účelem je zefektivnit každodenní procesy spojené se správou skladu, od okamžiku, kdy zboží přijde na sklad, přes jeho skladování, až po moment expedice k zákazníkovi. Díky WMS mohou podniky dosáhnout výrazných zlepšení v produktivitě, efektivitě a přesnosti skladových operací. 

„Mnohé firmy se stále potýkají s tím, že v jejich skladech panuje chaos a systém uspořádání zná pouze jediný dlouholetý zaměstnanec. Takový přístup je neefektivní a v dlouhodobém horizontu neudržitelný, dodává Jan Císař, obchodní manažer ERP systému Byznys. 

4 klíčové vlastnosti WMS systémů 

Moderní WMS systémy jsou vybaveny řadou pokročilých funkcí, které umožňují podnikům zefektivnit jejich skladové operace a dosáhnout výrazných úspor času a nákladů. Jsou jimi: 

1. Optimalizace skladového prostoru 

Jeden z nejvýraznějších přínosů WMS je inteligentní umístění zboží, které maximálně využívá dostupný skladový prostor. Systém bere v úvahu různé faktory, jako jsou rozměry, hmotnost, a četnost výdeje zboží, aby určil optimální umístění každé položky.  

Tím se nejen zvyšuje efektivita skladování, ale také se zkracuje čas potřebný pro manipulaci se zbožím, což vede k rychlejšímu vychystávání a expedici objednávek. 

2. Automatizace skladových procesů 

Důležitou vlastností WMS systémů je jejich schopnost automatizovat rutinní skladové procesy, jako je příjem, uložení, vychystávání, balení a expedice zboží.  

Tato automatizace výrazně snižuje potřebu manuální práce, minimalizuje riziko lidských chyb a zvyšuje celkovou efektivitu skladových operací. 

3. Správa zásob v reálném čase 

WMS systém poskytuje neustálý přehled o stavu zásob v reálném čase, což umožňuje manažerům rychle reagovat na změny v poptávce a efektivně řídit zásoby.  

Díky tomu mohou podniky optimalizovat úrovně zásob, předejít jejich nedostatku nebo nadměrnému skladování a zlepšit plánování nákupu. 

4. Integrace s dalšími systémy 

Jednou z klíčových vlastností WMS systému je jeho schopnost snadné integrace s dalšími podnikovými systémy, jako jsou ERP systémy, e-commerce platformy a přepravní systémy.  

Tato integrace umožňuje hladký tok informací mezi různými částmi podniku a zajišťuje, že všechny relevantní oddělení mají přístup k aktualizovaným a přesným informacím. 

„Radím společnostem, aby nebagatelizovaly význam spojení jejich skladu s ERP systémem. I když může zavedení systému na začátku vyžadovat investici, z dlouhodobého hlediska se obvykle dostavují významné výhody, jako je efektivnější práce, snížení výdajů a lepší přehled o stavu zásob,” doporučuje v rámci rozhovoru o skladových procesech Michal Pech, senior software konzultant ERP systému Byznys. 

WMS systém součástí ERP systému 

Spojení WMS systému se strukturou ERP systému představuje strategický krok pro podniky směřující k efektivnějšímu a koordinovanějšímu řízení svých operací. 

Tato integrace nejenže přináší rozšířenou funkcionalitu, ale také zjednodušuje komplexní procesy řízení podniku tím, že poskytuje jednotnou platformu pro správu všech klíčových oblastí podnikání – od financí, přes výrobu, až po distribuci a logistiku. 

Zjistěte více, jak funguje WMS systém v rámci ERP systému Byznys. 

E-book o WMS systému zdarma ke stažení 

WMS systémy jsou nezbytné pro moderní skladování a logistiku. Díky automatizaci procesů, zlepšení přesnosti a efektivnějšímu využití skladového prostoru přinášejí podnikům významné výhody. S pokračujícím technologickým vývojem a rostoucím důrazem na efektivitu a udržitelnost bude role WMS systémů v logistických operacích nadále růst. 

Stáhněte si zdarma náš e-book, který obsahuje názornou ukázku, jak WMS systém funguje, jaké nástroje můžete ve svém skladu využít a jakých výsledků dosahují díky WMS systému jiné firmy. 

Stáhnout e-book zdarma  

Doporučené produkty

Podobné články