MENU Zavřít

Zajišťování bezpečnostních rolí externě – výhoda nebo hrozba?

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 11. 7. 2024
 • 8 minut čtení

V době, kdy rostou kybernetické hrozby a bezpečnost dat je na prvním místě, se mnoho organizací obrací k externím poskytovatelům bezpečnostních služeb nejen z pohledu nákupu systémů a jejich provozu, ale i k zajištění bezpečnostních rolí. Tento trend souvisí s nedostatkem kapacit na pracovním trhuzvýšenou poptávkou po nich z důvodu naplnění povinností dle NIS2. Jaké výhody a rizika jsou spojená s touto praxí a jaká je role Seyforu jako partnera v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Co je to outsourcing bezpečnostních rolí? 

Outsourcing bezpečnostních rolí znamená přenechání některých nebo všech úkolů spojených s kybernetickou bezpečností externím specialistům. Tyto úkoly mohou zahrnovat:

Tip: Pokud nevíte, co je to NIS2, přečtěte si náš základní přehled.

Důvody, proč firmy často zvažují externí zajištění bezpečnostních služeb, mohou být různé, nicméně jako hlavní lze uvést: specializace dodavatele, úspory nákladů, pocit přenesení odpovědnosti na jiný subjekt, přístup k moderním technologiím a možnost rychlé reakce na nové hrozby. 

„Kyberbezpečnost není luxus, je to nutnost. Bez ochrany digitálních aktiv nelze zajišťovat dlouhodobou úspěšnost firem," říká Milan Ryšavý, Team Leader / Security BDM ve společnosti Seyfor.

4 hlavní výhody externího zajišťování bezpečnostních rolí 

Externí zajišťování bezpečnostních rolí přináší řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit ochranu a efektivitu vaší firmy.  

1. Specializace a odborné znalosti 

Externí firmy se specializují na kybernetickou bezpečnost a často disponují týmy certifikovaných expertů, kteří mají hluboké znalosti v oblasti bezpečnosti a jsou neustále školeni v nejnovějších technologiích a metodách.  

Seyfor disponuje týmem certifikovaných expertů na kybernetickou bezpečnost a má bohaté zkušenosti s implementací a řízením bezpečnostních opatření napříč různými odvětvími. To znamená, že klienti získávají přístup k nejlepším praktikám a nejnovějším znalostem. 

2. Snížení nákladů 

Outsourcing bezpečnostních služeb může být finančně výhodnější než budování a udržování interního bezpečnostního týmu. Snižují se náklady na školení, platy a benefity zaměstnanců.  

Seyfor nabízí nákladově efektivní řešení přizpůsobená potřebám každé firmy, což umožňuje optimalizovat rozpočet a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany. 

3. Přístup k moderním technologiím 

Externí poskytovatelé bezpečnostních služeb mají přístup k nejmodernějším technologiím a nástrojům, které mohou být pro jednotlivé firmy finančně nedostupné. Tímto způsobem zajišťují maximální ochranu dat a systémů.  

Seyfor využívá nejnovější nástroje a technologie, aby zajistil maximální ochranu dat a systémů, čímž přináší klientům konkurenční výhodu v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

„Po detekci bezpečnostních událostí přichází reakce, která spočívá ve vyšetření příčin útoků, zamezení dalšímu šíření a obnovy prostředí. K tomuto nám poslouží správný mix technologií a postupů,“ dodává Martin Lustig, Delivery Director / Security ve společnosti Seyfor. 

4. Flexibilita a škálovatelnost 

Externí poskytovatelé mohou rychle reagovat na měnící se potřeby firmy, ať už jde o růst společnosti, změnu v bezpečnostních hrozbách nebo sezónní výkyvy.  

Seyfor nabízí flexibilní služby, které lze snadno přizpůsobit aktuálním požadavkům klienta, ať už se jedná o růst společnosti nebo změnu v bezpečnostních hrozbách. 

„Každá organizace je unikátní a je tak potřeba individuálně identifikovat a posoudit rizika, která ohrožují její fungování, aby bylo možné následně cílit zdroje (finanční a lidské) správným směrem,“ dodává Karel Čapek, Account Manager / Security ze společnosti Seyfor.

Tip: Přečtěte si článek Kybernetický bezpečnostní incident – co to je a jaké druhy známe?

4 možné nevýhody outsourcingu bezpečnosti 

I když outsourcing bezpečnostních rolí přináší řadu výhod, je důležité zvážit i potenciální rizika a nevýhody, které s sebou tento přístup nese. 

1. Ztráta kontroly 

Outsourcing může znamenat snížení přímého dohledu nad bezpečnostními procesy. Seyfor zajišťuje transparentní postupy a pravidelnou komunikaci, aby klienti měli přehled o všech bezpečnostních opatřeních a mohli se spolehnout na kvalitní služby. 

2. Závislost na externím dodavateli 

Potenciální rizika spojená s důvěrou v externí firmu jsou reálná. Seyfor klade důraz na dlouhodobá partnerství a budování důvěry s klienty prostřednictvím vysoké úrovně služeb a spolehlivosti. 

3. Bezpečnostní rizika 

Možnost úniku citlivých informací je vždy přítomna. Seyfor implementuje přísné bezpečnostní protokoly a používá šifrování dat, aby minimalizoval tato rizika a zajistil, že klientská data jsou vždy v bezpečí. Zjistěte více

4. Právní a regulační otázky

Dodržování všech relevantních zákonů a předpisů je klíčové. Seyfor má bohaté zkušenosti s dodržováním legislativních požadavků, což zajišťuje, že klienti jsou v souladu s právními a regulačními standardy.

Outsourcing auditora kybernetické bezpečnosti 

Pro firmy, které zvažují outsourcing bezpečnostních služeb, je důležité postupovat systematicky a pečlivě zhodnotit všechny aspekty tohoto rozhodnutí, jelikož každá společnost při rozhodování bude zvažovat jiná kritéria. Proto je vhodné si na začátku udělat jednoduchou analýzu přínosů a rizik pro outsourcing pro jednotlivé role.

Ta může vypadat např. takto pro roli auditora kybernetické bezpečnosti:

Přínosy externího řešení  Rizika externího řešení
 • objektivnost, nezaujaté zhodnocení 
 • podpora vedení při přijetí závěrů 
 • zkušenost z různých prostření 
 • nižší náklady 
 • flexibilita služeb, pokud je vhodně nastavena smlouva (může se jednat o kombinaci auditu a phishingových kampaní, testů zranitelností apod.) 
 • využití služeb v plném rozsahu a dle potřeb (neobsazení pracovního místa, které by nemělo celoročně uplatnění)  
 • permanentní dostupnost služeb dle smlouvy (není zde riziko fluktuace zaměstnanců a neobsazení dané pozice)
 • nedostupnost adhoc v případě potřeby (pokud není uvedeno ve smlouvě, ale je nutné počítat se zvýšenými náklady) 
 • na začátku nižší povědomí o prostředí a systému kybernetické bezpečnosti 
 • pokud není uvedeno ve smlouvě, nelze uplatnit služby i na audity dodavatelů (oproti internímu auditorovi) 

5 doporučení pro firmy, které zvažují outsourcing kybernetické bezpečnosti 

Pokud se následně rozhodnete pro zajištění daných rolí externě, zde jsou některé rady a doporučení, které by měly být při výběru externího poskytovatele bezpečnostních služeb zohledněny: 

 1. Ověření kvalifikací a zkušeností: Zajistěte, aby potenciální poskytovatel měl relevantní certifikace, jako je ISO 27001, a bohaté zkušenosti s projekty kybernetické bezpečnosti. Ptejte se na reference a ověřte si jejich dosavadní úspěchy. 
 2. Důkladné hodnocení bezpečnostních postupů: Zajímejte se o to, jak poskytovatel zajišťuje ochranu dat a systémů. Požádejte o detailní popis jejich bezpečnostních protokolů, pravidelných auditů a testů zranitelnosti. 
 3. Jasně definovaná smluvní ujednání: Uzavírejte smlouvy, které obsahují podrobné Service Level Agreements (SLA). Tyto smlouvy by měly specifikovat reakční doby, garance kvality služeb a bezpečnostní opatření, aby bylo zajištěno, že poskytovatel splní vaše očekávání. 
 4. Transparentní komunikace a spolupráce: Vyberte poskytovatele, který klade důraz na transparentnost a pravidelnou komunikaci. To zajistí, že budete mít přehled o všech bezpečnostních opatřeních a můžete se na služby spolehnout. 
 5. Kontinuální monitoring a přizpůsobivost: Zajistěte, aby poskytovatel byl schopen pružně reagovat na měnící se potřeby vaší firmy a aktuální hrozby. Flexibilita a schopnost rychle adaptovat bezpečnostní opatření jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch. 

Pečlivým výběrem externího poskytovatele kybernetických bezpečnostních služeb můžete zajistit, že vaše firma bude efektivně chráněna před stále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami, což vám umožní soustředit se na váš hlavní byznys s jistotou, že vaše data a systémy jsou v bezpečí. 

„Zajistit bezpečnost a kvalitní řízení IT infrastruktury pro hypermarkety po celé České republice je opravdová výzva. Již od roku 2002 na tom spolupracujeme se společností Seyfor spolu a jsem rád, že se nám daří," hodnotí spolupráci se společností Seyfor Michal Kadavý, IT Infrastructure Operations Manager ve společnosti Globus ČR.

Seyfor jako spolehlivý partner v kyberbezpečnosti 

Outsourcing bezpečnostních rolí přináší firmám řadu významných výhod, ale také určitá rizika. Mezi hlavní výhody patří specializace a odborné znalosti externích firem, snížení nákladů, přístup k moderním technologiím a flexibilita služeb. 

Seyfor jako spolehlivý partner v oblasti kybernetické bezpečnosti je připravený pomoci s bezpečnostními výzvami všech velikostí. S jejich odbornými znalostmi, moderními technologiemi a flexibilními službami je Seyfor ideálním partnerem pro zajištění kybernetické bezpečnosti.  

CHCI OCHRANU OD SEYFORU 

Přihlaste se k odběru newsletteru

Doporučené produkty

Ochrana před útoky

Zabezpečíme všechny články vašeho systému, od identit a koncových zařízení přes sítě, až po data a aplikace.

Podobné články