MENU Zavřít

Etický kodex

Základní etické hodnoty Seyfor, a. s.

1

Jednání v rámci zákona

V rámci naší práce se řídíme platnými právními předpisy.

2

Korupční jednání

Netolerujeme žádnou formu korupčního jednání. Rozvíjíme otevřený a poctivý vztah jak vůči našim partnerům, veřejné sféře, tak i široké veřejnosti.

3

Střet zájmů

Seyfor od svých zaměstnanců očekává, že jsou schopni jasně rozlišovat hranici mezi svým profesním a soukromým životem a že budou vždy jednat tak, aby si zachovali nezávislost a vyhnuli se střetu zájmů.

4

Dobré vztahy uvnitř společnosti

Seyfor usiluje o vztah založený na důvěře se všemi svými zaměstnanci. Očekává od nich přátelský a otevřený přístup ke kolegům, úctu a budování týmového ducha.

5

Dobré jméno Seyfor a zaměření na zákazníka

Očekáváme, že zaměstnanci budou vystupovat tak, aby svým chováním a jednáním neuškodili dobrému jménu společnosti, našich obchodních partnerů či zákazníků.

6

Poskytování informací

Veřejnost získává informace pouze od oprávněných osob.

Akcionáři získávají všechny potřebné informace transparentně a nediskriminačním způsobem.

Zákazníci získávají srozumitelné, nezaujaté, úplné, aktuální a nezavádějící informace.

7

Pravidla hospodářské soutěže

Naše podnikatelská činnost za všech okolností musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy.

Etický kodex ke stažení

Etický kodex uceleně zveřejňuje základní principy, hodnoty, morální normy a ideály, o které se opírá a které prosazuje skupina Seyfor, a. s. (skupina zahrnuje i všechny dceřiné společnosti).

Etický kodex uceleně zveřejňuje základní principy, hodnoty, morální normy a ideály, o které se opírá a které prosazuje skupina Seyfor, a. s. (skupina zahrnuje i všechny dceřiné společnosti).

Setkali jste se s porušením etického kodexu?

Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře!

V případě, že nevyplníte kontaktní údaje, nebude mít společnost Seyfor možnost předat reakci oznamovateli.