MENU Zavřít

Jaroslav Jonák: ve vývoji ERP systémů jsme v Česku velmi silní a stojíme na špičce

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 19. 6. 2024
  • 6 minut čtení

ERP systémy hrají klíčovou roli v efektivní správě a optimalizaci nejen výrobních procesů ve firmách. V rozhovoru s Jaroslavem Jonákem, vedoucím konzultačního týmu pro oblast výroby ERP systému Byznys, s více než 13letou praxí v oblasti ERP systémů, se dozvíte, jaký význam mají tyto systémy v každodenních operacích a jak se mění role konzultanta v době digitální transformace.

3 hlavní výhody ERP systémů ve výrobních firmách

ERP systémy jsou nezbytné pro výrobní firmy, které hledají způsoby, jak zefektivnit své operace a zjednodušit správu podnikových dat. Jak Jaroslav Jonák v rozhovoru poznamenal: 

„ERP systémy přináší firmám centralizaci dat a procesů. Výrazně tak usnadňují sledování zásob, materiálů, a dokonce i výkresové dokumentace.“ 

Tento aspekt je zásadní pro výrobní firmy, které potřebují rychle a efektivně přistupovat k důležitým informacím, a to vše na jednom místě. 

1. Centralizace dat a procesů 

Centralizace dat v ERP systémech umožňuje firmám mít všechny potřebné informace dostupné z jednoho místa, což značně usnadňuje sledování zásob a materiálů. Jak Jaroslav uvádí:  

„Když pracuji s výrobky a potřebuji výkresy, nechci je hledat po různých sdílených discích.“  

V ERP systémech může být výkres jednoduše přidán jako příloha, což zajišťuje, že všechny relevantní informace jsou snadno dostupné. 

2. Efektivní správa výrobních procesů 

Díky ERP systémům mohou firmy lépe plánovat a řídit své výrobní procesy. Centralizovaný přístup k datům pomáhá eliminovat duplicitu úkonů a zvyšuje přesnost plánování.  

„Vidím, jak se výrobek má vyrábět, jaké materiály potřebuju, a dokonce i jak výrobek vypadá,“ říká Jaroslav.  

Toto jsou klíčové informace, které zajišťují, že výroba probíhá hladce a bez zbytečných zpoždění. 

3. Zvýšení efektivity a snížení nákladů 

ERP systémy nejenže zjednodušují procesy, ale také pomáhají firmám šetřit čas a peníze. Integrací všech klíčových procesů a dat do jednoho systému se výrazně snižují chyby způsobené lidským faktorem a zvyšuje se celková efektivita operací.  

„Nebo, pokud firma potřebuje zjistit, zda má dostatek materiálu na skladě pro plánovanou výrobu, nemusí zaměstnanec procházet fyzicky celý sklad,“ popisuje Jaroslav, jak systém rychle poskytne odpověď a pomůže efektivně naplánovat výrobní procesy.

Jaké jsou aktuální výzvy a budoucí trendy ERP systémů? 

Vzhledem k rychlému vývoji technologií čelí ERP systémy neustálým výzvám, jak zůstat aktuální a efektivní v dynamickém průmyslovém prostředí. Jak uvádí Jaroslav, jednou z hlavních výzev je „minimalizovat potřebu manuálního zadávání dat.“ Tato potřeba vede k hledání nových způsobů integrace a automatizace, které by systémy učinily intuitivnější a méně náročné na obsluhu. 

Prvotní přijetí technologií ze strany zákazníků 

Významnou částí úspěšného přijetí nových technologií je změna vnímání softwaru ze strany firem. Jak Jaroslav říká:  

„Je nutné změnit u českých firem prvotně vnímání softwaru z 'něčeho, co stojí peníze a je to vyhozený náklad' na 'investici, která přináší hodnotu a ušetří zdroje v dlouhodobém horizontu'.“  

Tento posun v myšlení je klíčový pro adopci a úspěšné využívání ERP systémů, které mohou výrazně přispět k efektivitě a ziskovosti firmy.

Integrace moderních technologií 

Současné ERP systémy musí integrovat pokročilé technologie, jako jsou IoT (Internet věcí), AI (umělá inteligence) a automatizované analytické nástroje. Tyto technologie umožňují systémům sbírat a analyzovat data z různých zdrojů automaticky.  

Jak Jaroslav zdůrazňuje, integrace s moderními technologiemi může „značně snížit zátěž pro uživatele a poskytnout reálnou časovou úsporu.“ Tento přístup nejen zlepšuje přesnost dat, ale také umožňuje uživatelům věnovat se složitějším a hodnotnějším úkolům. 

Přechod ERP systémů do webového prostředí 

Dalším klíčovým trendem je přesun ERP systémů do webového prostředí, což zvyšuje jejich dostupnost a uživatelskou přívětivost. „Online svět umožňuje firmám být flexibilnější,“ poznamenává Jaroslav. Tato flexibilita je zásadní v globálním ekonomickém prostředí, kde firmy a jejich týmy mohou operovat vzdáleně a mít přístup k informacím kdekoli a kdykoli. 

Implementace a bezpečnost 

Při implementaci nových technologií, jako je AI, vznikají obavy ohledně praktického nasazení a bezpečnosti. Jak Jaroslav uvádí, „mám určité obavy ohledně praktického nasazení a bezpečnosti.“ Zabezpečení dat a ochrana proti kybernetickým útokům jsou prioritními oblastmi, kde ERP systémy musí neustále inovovat, aby zůstaly bezpečné a důvěryhodné. Přesto si myslí, že „integrace AI do ERP systémů může v budoucnu přinést nové možnosti pro automatizaci a efektivnější zpracování dat.“ 

Osobní přístup a role konzultanta v implementaci ERP systémů 

Úspěšná implementace ERP systému závisí nejen na technické stránce, ale také na osobním přístupu konzultanta, který hraje klíčovou roli v celém procesu. Jak Jaroslav zdůrazňuje, „má práce mi dává jedinečnou příležitost vidět bezprostřední dopad našich řešení na zlepšení konkrétních výrobních procesů.“ Tento výrok dokazuje důležitost konzultanta ve zvyšování efektivity a optimalizaci procesů u klienta.

Význam osobního přístupu konzultanta 

Konzultant není jen technickým expertem; je také poradcem, který musí rozumět specifickým potřebám a problémům klienta. „Pro jeho roli je klíčová empatie a schopnost naslouchat zákazníkovi,“ uvádí Jaroslav. To umožňuje konzultantovi lépe pochopit, co firma potřebuje, a navrhnout řešení, které skutečně odpovídá jejich očekáváním a cílům. 

Role konzultanta v procesu implementace 

Konzultant slouží jako most mezi vývojovým týmem a klientem, překládá technické jazyky a zajišťuje, že obě strany si vzájemně rozumějí. Je zodpovědný za to, aby systém byl nastaven přesně podle potřeb klienta a aby byly zachovány všechny funkční požadavky. Jak Jaroslav poznamenává, konzultant by měl být vnímán nejen jako technický expert, ale jako „překladatel mezi firmou a vývojáři ERP systému.“ 

Zajištění hladkého přechodu a adaptace 

Jedním z největších výzev implementace ERP systému je zajištění hladkého přechodu od starých systémů k novým. Konzultant má za úkol řídit tento přechod, ujistit se, že všechny údaje jsou správně přeneseny, a pomoci uživatelům se adaptovat na nový systém. Tento proces často vyžaduje průběžné školení a podporu, což je další klíčová oblast, kde konzultant přidává hodnotu. 

Důležitost otevřené komunikace 

Vztah mezi konzultantem a firmou je zásadní pro úspěch projektu. Jak Jaroslav říká, je důležité „aby mezi námi a klientem existovala důvěra a vzájemné porozumění.“ Otevřená komunikace umožňuje konzultantovi získat jasné porozumění potřeb firmy a zároveň klientům poskytuje jistotu, že jejich požadavky a obavy jsou brány vážně. 

Stáhněte si celý rozhovor pro další podrobnosti 

Pokud vás zaujaly uvedené informace a chtěli byste se dozvědět více, neváhejte si stáhnout kompletní rozhovor s Jaroslavem Jonákem. V rozhovoru naleznete další podrobné informace, zajímavé náhledy a inspirující příběhy z praxe, které vám pomohou lépe pochopit klíčové aspekty a výhody implementace ERP systémů ve vaší firmě. 

STÁHNOUT ROZHOVOR

ERP systém Byznys 

ERP systém Byznys je ryze český ERP systém, za kterým stojí stabilní evropská ICT společnost Seyfor. S Byznysem ale především dostanete k dispozici tým odborníků, jenž je kdykoliv připraven pomoci vám s vašimi potřebami. Za více než 30 let činnosti na trhu má za sebou tisíce úspěšných projektů napříč obory a získané know-how naplno využívá pro podporu růstu svých klientů. 

Přihlaste se k odběru newsletteru

Doporučené produkty

Podobné články