MENU Zavřít

Průmyslová revoluce u vás ve firmě: Automatizujte své výrobní procesy

 • 19. 9. 2023
 • 7 minut čtení

Když na přelomu 18. a 19. století začaly stroje nahrazovat lidskou práci, znamenalo to pro dosavadní ekonomiku nevídaný skok kupředu. Stejný pokrok může zažít i vaše firma díky automatizaci výrobních procesů.

Pracuje stroj, ne člověk 

Jen málo historických období znamenalo v dějinách lidstva takový přelom jako nástup průmyslové revoluce. Do té doby se veškerá práce v manufakturách prováděla ručně, což s sebou neslo nízkou rychlost produkce a vysokou náročnost na lidskou sílu. To všechno se změnilo s příchodem mechanizace. Náhle už nebylo nutné vše provádět manuálně – stroje zvládly za stejný čas výrazně více práce, prudce zvýšily efektivitu produkce a umožnily se zbavit velkého množství repetitivních, náročných či nebezpečných manuálních úkonů. Zavedení mechanizace rovněž umožnilo výrobu soustředit na jedno místo a především diverzifikovat pracovní sílu. Již nebylo třeba pouze manuálních dělníků – nyní továrny potřebovaly zaměstnance specializované na obsluhu konkrétních strojů. 

Pokud bychom nyní měli přínos průmyslové revoluce shrnout do tří hlavních bodů, byly by to následující: 

 1. Automatizace výroby: stroje na sebe přebíraly činnosti, které předtím musel provádět člověk. 
 2. Centralizace: Stroje se soustřeďovaly v továrnách, kde probíhaly všechny fáze výrobního procesu na jednom místě. 
 3. Efektivita a zrychlení: díky mechanizaci mohly továrny produkovat za stejný čas výrazně více zboží při menší chybovosti. 
 4. Úspora nákladů: potřeba nižšího počtu zaměstnanců společně s vyšší kapacitou produkce snížila výrobní cenu a tím i zvýšila dostupnost zboží pro zákazníka. 

Malá revoluce u vás ve firmě 

Nyní se nabízí otázka – jak průmyslová revoluce souvisí s oblastí podnikových informačních systémů? Pro odpověď se stačí podívat na výše uvedené čtyři body. Všechny totiž platí i pro automatizaci výrobních procesů za pomoci ERP řešení.  

Vraťme se proto k uvedeným čtyřem bodům a aplikujme je na automatizaci výroby: 

 1. Automatizace výroby: ERP systém za vás převezme rutinní úkony spojené s výrobou, jako například kalkulace materiálu, generování rozvrhů výroby, objednávání materiálu u dodavatelů, sledování stavu zakázek a mnoho dalších činností. 
 2. Centralizace: veškeré procesy využívají jednotnou databázi ERP systému a můžete je pohodlně řídit i sledovat z jednoho rozhraní.  
 3. Efektivita a zrychlení: digitalizace, automatizace ve výrobě a centralizace vaší firmě umožní rapidně zvýšit výrobní kapacitu, což vám umožní přijímat větší zakázky a obsloužit více zákazníků. 
 4. Úspora nákladů: vše výše uvedené dohromady pak znamená podstatné snížení provozních cen, ať už díky snížené chybovosti, potřebě menšího počtu lidí či optimalizaci provozu.  

Chcete vlastní automatizovanou výrobu? 

Pokud by i váš podnik uvítal podobnou průmyslovou revoluci, nestačí jen vybrat první ERP systém určený pro výrobní podniky a očekávat zázraky. Veškeré výše uvedené přínosy ve skutečnosti čekají na konci řady kroků, z nichž takřka všechny musíte učinit vy sami. Abychom vám ale tuto cestu usnadnili, níže uvedeme základní kroky.

Krok 1: Zacíleno na konkrétní výrobní procesy 

V první fázi je třeba důkladně analyzovat procesy ve vaší výrobě a určit, které z nich chcete za pomoci ERP systému vylepšit. Zde doporučujeme zaměřit se na největší současné slabiny; může jít o přílišnou závislost na papírové dokumentaci, nutnost ručního zadávání údajů, chaos při vyskladňování materiálu a mnoho dalších neduhů. Nejčastěji ale výrobní firmy automatizují procesy z následujících oblastí: 

 • Repetitivní úkony: zde se jedná o procesy, pro něž není lidský mozek třeba a klidně je zvládne i automat. Příkladem může být třeba vygenerování faktury nebo zadání objednávky pro dodavatele. 
 • Časově náročné činnosti: v praxi mohou výrobu zdržovat i zdánlivě nedůležité úkoly, které ale zaměstnancům zaberou mnoho času.  
 • Hromadné úkony: ať už jde o migraci dat, schvalovací workflow nebo zpracovávání velkého množství dokumentů, ERP systém dokáže během pár vteřin provádět tisíce operací napříč výrobou.  

Krok 2: Formulace očekávání 

Po identifikaci procesů, které byste rádi optimalizovali, je důležité ujasnit si očekávání. Chcete výrobu pouze zrychlit, nebo plánujete komplexní digitalizaci? Přejete si zvýšit kapacitu, snížit chybovost, zbavit se závislosti na manuálních úkonech nebo vše dohromady? Je vaší vizí pouze systém pro řízení výrobních procesů, nebo do něj chcete zahrnout i všechny zbývající procesy napříč firmou? Chcete mít on-premise řešením nebo důvěřujete cloudu? S odpověďmi na tyto otázky získáte i základní nároky na ERP systém, které budou rámovat výběr vhodného řešení. 

Krok 3: Výběr vhodného řešení 

Vyzbrojeni požadavky se můžete pustit do zkoumání nabídky. Implementace nového podnikového řešení patří mezi nejvýznamnější kroky v životě firmy a jeho výběru proto věnujte patřičnou pozornost. Zaměřte se nejen na funkce samotného systému, ale také na jeho vhodnost pro vaše odvětví a v neposlední řadě i na solidnost dodavatele. Neuškodí ani poptat se jiných firem v oboru, které mají s provozem a implementací ERP systému zkušenosti. Něco takového jeden člověk nezvládne, takže se připravte i na nutnost zformovat schopný implementační tým složený ze zástupců všech úseků výroby.  

Krok 4: Analýza procesů 

Máte vybráno? Neusínejte na vavřínech – ta skutečná cesta totiž teprve začíná. Ve spolupráci s analytiky dodavatele vybraného ERP systému vás totiž čeká důkladná analýza procesů ve vaší výrobě, identifikace slabých míst a následný návrh řešení. Zde mějte na paměti, že konzultanti a analytici se neobejdou bez vaší součinnosti, neboť nikdo nezná vaši firmu tak dobře jako vy sami.  

Krok 5: Implementace a adopce 

S výsledky analýzy a návrhem řešení v ruce se můžete pustit do samotné implementace. Zde zdaleka nestačí pouze nainstalovat program na pár počítačů a spustit jej – zejména u rozsáhlejší digitalizace výrobních procesů se neobejdete bez nákupu terminálů, čteček, serverů a dalších součástí výpočetní infrastruktury. Především ale nezapomeňte, že i ten nejlepší ERP systém je k ničemu bez dostatečně proškolených a motivovaných uživatelů. Zaměřte se proto i na patřičnou adopci nového řešení, kdy je třeba zaměstnance nejen zaškolit, ale také jim představit benefity ERP systému a naučit je plně využívat potenciál nového řešení.  

Budoucnost a současnost 

Pokud jste došli až sem, překonali všechny překážky a zdárně dospěli až na konec implementační odysey, gratulujeme – právě jste zvládli svou vlastní průmyslovou revoluci a vstupní investice se vám velmi brzy vrátí na masivních úsporách času i práce. Neznamená to ale, že by pro vás práce ohledně ERP systému končila! Stejně jako se neustále vyvíjí a zrychluje svět průmyslové výroby, jde dopředu i vaše konkurence. Váš systém je proto třeba pravidelně aktualizovat a doplňovat o nové funkce, abyste s jeho pomocí mohli reagovat na poslední trendy na trhu. 

Nyní se obloukem vrátíme zpět na začátek tohoto textu – tedy do bodu, kdy teprve zvažujete implementaci podnikového řešení a hledáte vhodný systém i dodavatele. Zde vám naši odborníci v barvách Seyforu rádi nabídnou pomocnou ruku a dekády zkušeností s vývojem, implementací a provozem výrobních ERP systémů. Nebudeme vás zahlcovat marketingovými frázemi – místo toho za nás necháme hovořit činy a spokojené zákazníky. Prohlédněte si sami, komu všemu jsme již pomohli vstoupit do 21. století.

Prohlédnout si reference

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články