MENU Zavrieť

Priemyselná revolúcia u vás vo firme: automatizujte svoje výrobné procesy

 • 19.9.2023
 • 7 minút čítania

Keď na prelome 18. a 19. storočia začali stroje nahrádzať ľudskú prácu, znamenalo to pre vtedajšiu ekonomiku nevídaný skok vpred. Rovnaký pokrok môže zažiť aj vaša firma vďaka automatizácii výrobných procesov.

Pracuje stroj, nie človek 

Len málo historických období znamenalo v dejinách ľudstva taký prelom ako nástup priemyselnej revolúcie. Dovtedy sa všetka práca v manufaktúrach vykonávala ručne, čo so sebou prinášalo nízku rýchlosť produkcie a vysokú náročnosť na ľudskú silu. To všetko sa zmenilo s príchodom mechanizácie. Náhle už nebolo nutné vykonávať všetko manuálne – stroje zvládli za rovnaký čas výrazne viac práce, prudko zvýšili efektivitu produkcie a umožnili zbaviť sa veľkého množstva repetitívnych, náročných či nebezpečných manuálnych úkonov. Zavedenie mechanizácie tiež umožnilo sústrediť výrobu na jedno miesto a najmä diverzifikovať pracovnú silu. Už neboli potrební len manuálni robotníci – továrne začali potrebovať zamestnancov špecializovaných na obsluhu konkrétnych strojov. 

Ak by sme mali zhrnúť prínos priemyselnej revolúcie do štyroch hlavných bodov, boli by to tieto: 

 1. Automatizácia výroby: Stroje na seba preberali činnosti, ktoré predtým musel vykonávať človek. 
 2. Centralizácia: Stroje sa sústreďovali v továrňach, kde prebiehali všetky fázy výrobného procesu na jednom mieste. 
 3. Efektivita a zrýchlenie: Vďaka mechanizácii mohli továrne produkovať za rovnaký čas oveľa viac tovaru pri menšej chybovosti. 
 4. Úspora nákladov: Potreba nižšieho počtu zamestnancov spolu s vyššou kapacitou produkcie znížila výrobnú cenu a tým tiež zvýšila dostupnosť tovaru pre zákazníka. 

Malá revolúcia u vás vo firme 

Teraz sa núka otázka – ako priemyselná revolúcia súvisí s oblasťou podnikových informačných systémov? Odpoveď nájdete v hore uvedených štyroch bodoch. Všetky totiž platia aj pre automatizáciu výrobných procesov pomocou ERP riešenia.  

Vráťme sa preto k uvedeným štyrom bodom a aplikujme ich na automatizáciu výroby: 

 1. Automatizácia výroby: ERP systém za vás prevezme rutinné úlohy spojené s výrobou, ako je napríklad kalkulácia materiálu, generovanie rozvrhov výroby, objednávanie materiálu u dodávateľov, sledovanie stavu zákaziek a mnoho ďalších činností. 
 2. Centralizácia: Všetky procesy využívajú jednotnú databázu ERP systému a môžete ich pohodlne riadiť aj sledovať z jedného rozhrania.  
 3. Efektivita a zrýchlenie: Digitalizácia, automatizácia vo výrobe a centralizácia umožnia vašej firme rapídne zvýšiť výrobnú kapacitu, čo vám umožní prijímať väčšie zákazky a obslúžiť viac zákazníkov. 
 4. Úspora nákladov: Uvedené prínosy dohromady znamenajú výrazné zníženie prevádzkových cien, či už vďaka zníženej chybovosti, potrebe menšieho počtu ľudí alebo optimalizácii prevádzky.  

Chcete vlastnú automatizovanú výrobu? 

Ak by aj váš podnik uvítal podobnú priemyselnú revolúciu, nestačí len vybrať prvý ERP systém určený pre výrobné podniky a očakávať zázraky. Všetky hore uvedené prínosy v skutočnosti čakajú na konci viacerých krokov, pričom takmer všetky musíte urobiť vy sami. Aby sme vám ale túto cestu uľahčili, nižšie uvádzame základné kroky.  

Krok 1: Zacielené na konkrétne výrobné procesy 

V prvej fáze je potrebné dôkladne analyzovať procesy vo vašej výrobe a určiť, ktoré z nich chcete pomocou ERP systému vylepšiť. Pritom odporúčame zamerať sa na najväčšie súčasné slabiny; môže ísť o príliš veľkú závislosť od papierovej dokumentácie, nutnosť ručného zadávania údajov, chaos pri vyskladňovaní materiálu a mnoho ďalších neduhov. Najčastejšie ale výrobné firmy automatizujú procesy v nasledujúcich oblastiach: 

 • Repetitívne úkony: Ide o procesy, pre ktoré nie je potrebný ľudský mozog a pokojne ich zvládne aj automat. Príkladom môže byť napríklad vygenerovanie faktúry alebo zadanie objednávky pre dodávateľa. 
 • Časovo náročné činnosti: V praxi môžu výrobu zdržiavať aj zdanlivo nedôležité úlohy, ktoré ale zamestnancom zaberú veľa času.  
 • Hromadné úkony: Či už ide o migráciu dát, schvaľovací workflow alebo spracovanie veľkého množstva dokumentov, ERP systém dokáže za pár sekúnd vykonávať tisíce operácií naprieč výrobou.  

Krok 2: Formulácia očakávaní 

Po identifikácii procesov, ktoré by ste radi optimalizovali, je dôležité ujasniť si očakávania. Chcete výrobu len zrýchliť alebo plánujete komplexnú digitalizáciu? Prajete si zvýšiť kapacitu, znížiť chybovosť, zbaviť sa závislosti od manuálnych úkonov alebo všetko dohromady? Je vašou víziou len systém na riadenie výrobných procesov alebo doň chcete zahrnúť aj všetky zostávajúce procesy naprieč firmou? Chcete mať on-premise riešenie alebo dôverujete cloudu? S odpoveďami na tieto otázky získate aj základné nároky na ERP systém, ktoré budú rámovať výber vhodného riešenia. 

Krok 3: Výber vhodného riešenia 

Vyzbrojení požiadavkami sa môžete pustiť do skúmania ponuky. Implementácia nového podnikového riešenia patrí medzi najvýznamnejšie kroky v živote firmy a jeho výberu preto venujte príslušnú pozornosť. Zamerajte sa nielen na funkcie samotného systému, ale tiež na jeho vhodnosť pre vaše odvetvie, a v neposlednom rade aj na solídnosť dodávateľa. Nezaškodí tiež spýtať sa iných firiem v odbore, ktoré majú s prevádzkovaním a implementáciou ERP systému skúsenosti. Niečo také jeden človek nezvládne, takže sa pripravte aj na nutnosť sformovať schopný implementačný tím zložený zo zástupcov všetkých úsekov výroby.  

Krok 4: Analýza procesov 

Máte vybraté? Nezaspávajte na vavrínoch – skutočná cesta sa totiž ešte len začína. V spolupráci s analytikmi dodávateľa vybratého ERP systému vás totiž čaká dôkladná analýza procesov vo vašej výrobe, identifikácia slabých miest a následný návrh riešenia. Majte pritom na pamäti, že konzultanti a analytici sa nezaobídu bez vašej súčinnosti, lebo nikto nepozná vašu firmu tak dobre ako vy sami.  

Krok 5: Implementácia a adopcia 

S výsledkami analýzy a návrhom riešení v ruke sa môžete pustiť do samotnej implementácie. Tu zďaleka nestačí len nainštalovať program do pár počítačov a spustiť ho – najmä pri rozsiahlejšej digitalizácii výrobných procesov sa nezaobídete bez nákupu terminálov, čítačiek, serverov a ďalších súčastí výpočtovej infraštruktúry. V prvom rade ale nezabudnite, že aj ten najlepší ERP systém je k ničomu bez dostatočne vyškolených a motivovaných používateľov. Zamerajte sa preto aj na dôkladnú adopciu nového riešenia, pri ktorej je potrebné zamestnancov nielen zaškoliť, ale predstaviť im tiež benefity ERP systému a naučiť ich plne využívať potenciál nového riešenia.  

Budúcnosť a súčasnosť 

Ak ste došli až sem, prekonali všetky prekážky a úspešne dospeli až na koniec implementačnej odysey, gratulujeme – práve ste zvládli svoju vlastnú priemyselnú revolúciu a vstupná investícia sa vám veľmi skoro vráti v podobe masívnych úspor času i práce. Neznamená to ale, že by sa pre vás práca v súvislosti s ERP systémom končila. Rovnako ako sa neustále vyvíja a zrýchľuje svet priemyselnej výroby, ide dopredu aj vaša konkurencia. Váš systém je preto potrebné pravidelne aktualizovať a doplňovať o nové funkcie, aby ste pomocou neho mohli reagovať na posledné trendy na trhu. 

Teraz sa oblúkom vrátime späť na začiatok tohto textu – teda do bodu, keď ešte len zvažujete implementáciu podnikového riešenia a hľadáte vhodný systém aj dodávateľa. Naši odborníci vo farbách Seyforu vám radi ponúknu pomocnú ruku a dekády skúseností s vývojom, implementáciou a prevádzkovaním výrobných ERP systémov. Nebudeme vás zahlcovať marketingovými frázami – namiesto toho za nás necháme hovoriť činy a spokojných zákazníkov. Pozrite sa sami, komu všetkému sme už pomohli vstúpiť do 21. storočia.

Pozrieť si referencie

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články