MENU Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Náš záväzok ochrany súkromia a osobných údajov

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov.

Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

 

V nasledujúcich dokumentoch nájdete informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa kategórií dotknutých osôb.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na gdpr.sk@seyfor.com.

Nastavenie cookies