MENU Zavrieť

Riešenia pre
verejnú správu

Naše riešenie využíva mnoho významných podnikov a inštitúcií po celom svete

Mzdy a personalistika

Naše riešenia pre personalistiku vám umožní digitalizáciu pracovných procesov, ich nastavenie a systemizáciu aj bezchybné spracovanie miezd v súlade s českou a slovenskou legislatívou. Súčasťou je aj komunikácia so zamestnancami prostredníctvom webového portálu a možnosť cloudové či on-premise prevádzky.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Sledujte zákazníkov a dodávateľov v jednom systéme, ktorý môžete prepojiť s externými riešeniami pre overenie klienta. Získate tak nielen prehľad o obchodných príležitostiach a histórii všetkých zákazníkov, ale aj široké možnosti ich segmentácia.

ERP systémy

Naše podnikové systémy možno využiť aj v príspevkových a neziskových organizáciách. Naše riešenie umožňuje postihnúť špecifiká účtovníctva pre verejnú správu, vrátane fondového hospodárenia, automatizovať účtovné a kontrolné procesy, reagovať na potreby výkazníctva týchto organizácií s možnosťou exportu dát podľa požiadaviek štátnej správy.

Marketing

Automatizujte a efektívne riaďte všetky komunikačné kanály používané na pripomínanie sa súčasným aj potenciálnym klientom vašich produktov. Zistite, ktoré kampane sú najefektívnejšie a včas rozpoznajte nastupujúcej trendy aj obchodné príležitosti.

Správa dokumentov a internej komunikácie

Zefektívnite vnútrofiremnú komunikáciu vďaka flexibilnému intranetovému systému, či nastavte automatický obeh dokumentov rešpektujúci oprávnenia zamestnancov, ktorý je oslobodí od rutinnej administratívy.

Infraštruktúra

Pokrývame všetky potreby riadenia a bezpečnosti cloudových, on-premise i hybridných infraštruktúr. Do vašich kancelárií dodáme potrebný hardvér aj softvér a pomôžeme vám s optimálnym nastavením infraštruktúry pre čo najvyššiu úsporu vášho času.

Riadenie produktivity

Zvýšte výkonnosť zamestnancov tými správnymi nástrojmi pre komunikáciu, tvorbu obsahu a spoluprácu. Oslobodením sa od rutinné kancelárske a personálne administratívy získate tak veľa času, ktorý dokážete využiť efektívnejšie.

Dátová analytika pre verejný sektor

Pre inštitúcie verejnej správy a samosprávy ponúkame riešenie využívajúce prepojenie všetkých dostupných zdrojov dát. Vďaka našim BI riešeniam a reportom sa vaše inštitúcie stane produktívnejšia a bude môcť efektívnejšie vykonávať celú agendu.

Vývoj systémov na zákazku

Mnohým inštitúcií verejnej správy a samosprávy sme dodali významné systémy na kľúč, ktoré pomáhajú zabezpečovať výkon kľúčových agend a súlad s platnou legislatívou.

Vo verejnej správe máme bohaté skúsenosti

0

chybných výstupov v personálnej agende

Prečítať

800

zamestnancov pracujúcich v jedinom systéme

Prečítať

Chcete sa dozvedieť viac?

Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie pre vás

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme späť

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.