MENU Zavrieť

Presne takto sme si to predstavovali

0

chybných výstupov

400

zamestnancov

12

spokojných rokov

„Personálny systém Vema sme vybrali ako riešenie mzdovej a personálnej agendy. Po celú dobu sa nám s ním skvele pracuje a svoju voľbu hodnotíme výborne. Oceňujeme predovšetkým vždy aktuálnu legislatívu a bezchybné výstupy, ktoré nevyžadujú dodatočnú kontrolu. Kladne tiež hodnotíme rýchlosť, ochotu a profesionalitu, s akou Seyfor rieši naše požiadavky.“

Dôvodom pre obstaranie nového mzdovo-personálneho systému bol nevyhovujúci stav súčasného personálneho modulu v robustnom ERP, ktorý postrádal funkcie, bol zložitý a drahý. Procesy v ňom boli komplikované a modul bol neflexibilný.

Spoločnosť Veletrhy Brno volila medzi štyrmi špecializovanými mzdovo-personálnymi systémami. Po dôkladnom preštudovaní všetkých riešení vybrala systém Vema, ktorý bol od začiatku koncipovaný ako kompletné riešenie personálnej a mzdovej agendy. Hneď od prvého nasadenia bol navyše funkčne rozsiahly a plne pokrýval všetky potreby spoločnosti. Okrem štandardných funkcií v oblasti miezd riešil napríklad aj organizačnú štruktúru celej firmy a systemizáciu. Veletrhy Brno najviac oslovilo, že systém ihneď začal napĺňať jedno z hlavných očakávania - bezproblémové prepojenie všetkých agend v jednom celku. Vema tiež vyriešila rozsiahlu agendu spojenú so školením zamestnancov, vzdelávaním, BOZP, dochádzkou, stravovaním a pod.

Po niekoľkých rokoch prevádzky spoločnosť urobila ďalší progresívny krok a prešla na cloudové riešenie Vema Cloud. Prevod prebehol k plnej spokojnosti všetkých plynule a bezproblémovo. Hlavné prínosy Vemy pre Veletrhy Brno sú kompletné zabezpečenie mzdovej a personálnej agendy, personálnej evidencie, správa organizačnej štruktúry a systemizácie. Kľúčovou vlastnosťou je potom kvalita a bezchybnosť výstupov, ktoré nepotrebujú dodatočnú kontrolu.

"Vema je kvalitný, dobre fungujúci flexibilný systém, je bezproblémový a nie je drahý. Pokiaľ je potrebné, uvediem ďalšie superlatívy, "odpovedal na otázku kľúčových prínosov Rostislav Fojtík, vedúci personálneho a mzdového oddelenia. Zoberiem využíva nielen celé personálno-mzdové oddelenie, ale tiež špecializovaní pracovníci, ako je napríklad bezpečnostný technik, ktorému systém umožňuje spravovať školenia zamestnancov. Prostredníctvom webového zamestnaneckého portálu navyše využívajú Vezmem aj všetci zamestnanci, pretože ide o rýchly a bezpečný kanál, ktorý im sprostredkováva všetky dôležité informácie. Vema je navyše integrovaná aj do ďalších systémov spoločnosti, ako je informačný systém SAP, dochádzkový či stravovací systém, a ponúka tak funkcie pre podporu manažérskej práce vedúcich pracovníkov.

Všetky dáta sú dostupné na jednom mieste

Flexibilita a znalosť problematiky

Bezchybné výstupy

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

Veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.