MENU Zavrieť

5 najväčších výziev implementácie podnikových systémov

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 7.3.2023
  • 6 minút čítania

Implementácia systému na riadenie podnikových zdrojov (ERP) je bežnou stratégiou spoločností na zlepšenie ich prevádzkovej efektivity a podporu budúceho rastu. Zavedenie systému ERP je však dlhý, nákladný a zložitý proces plný výziev a prekážok. Schopnosť vysporiadať sa s nimi je pre úspech implementácie kľúčová. V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať piatim najväčším výzvam pri obstarávaní systému ERP a ukážeme vám cestu k ich prekonaniu.

Výzva 1: Náklady a zložitosť ERP systémov

Obzvlášť pre malé a stredné podniky môže byť obstaranie podnikového informačného systému veľmi nákladné. Na to, aby sa podnik vyrovnal s touto výzvou, je nevyhnutné, aby starostlivo zhodnotil potenciálne prínosy zavedenia systému ERP, presne stanovil svoje očakávania a potom porovnal možnosti na trhu s prihliadnutím na svoje finančné možnosti. V tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu systémoví konzultanti, ktorí na základe analýzy procesov spoločnosti odporučia optimálne riešenie a využijú svoje skúsenosti na zabezpečenie úspešnej implementácie.

Výzva 2: Integrácia do existujúcich systémov

Okrem systémov ERP mnohé spoločnosti používajú aj rôzne iné softvérové platformy. Zabezpečenie vzájomnej kompatibility s podnikovým systémom môže byť preto veľmi náročné. Tu nastupujú konzultanti kvality a ich podrobná analýza vnútropodnikových procesov. Na základe jej výstupov zistíte, kde sa existujúce systémy prekrývajú s riešením ERP a kde môžu vzniknúť problémy. Okrem toho konzultanti určia plán integrácie, ktorý zohľadní špecifiká vášho podniku.

Výzva 3: Proces prijatia a riadenie zmien

Implementácia systému ERP sa často nezaobíde bez výrazných zmien vo fungovaní spoločnosti. Tie sa môžu stretnúť s odporom zamestnancov, ktorý pramení z prirodzeného konzervativizmu, ako aj zo strachu zo straty zamestnania. Prechod na nové riešenie je preto potrebné efektívne riadiť, vrátane adaptácie zamestnancov, ich zaškolenia a predstavenia výhod systému ERP. Cestu k tomuto cieľu výrazne uľahčí vytvorenie komplexného plánu prijatia vrátane školenia používateľov a technickej podpory. Dobrou voľbou je zapojiť do procesu implementácie samotných zamestnancov.

Výzva 4: Migrácia dát

Neoddeliteľnou súčasťou implementácie je prenos údajov z existujúcich systémov do nového riešenia. Tento proces je nielen zložitý a časovo náročný, ale kladie aj vysoké nároky na presnosť a úplnosť migrácie údajov; v opačnom prípade hrozí strata údajov a prerušenie činnosti spoločnosti. Spoľahlivý dodávateľ ERP rieši tento problém dôkladnou analýzou migrovaných údajov, vypracovaním podrobného plánu migrácie a použitím špeciálneho softvéru, ktorý dokáže migráciu automatizovať a zabezpečiť jej úplnosť.

Výzva 5: Projektové riadenie

Implementácia systému ERP je okrem iného komplexný projekt, ktorý by sa mal stať absolútnou prioritou vašej firmy. Podcenenie riadenia tohto projektu môže ľahko viesť k oneskoreniu, prekročeniu rozpočtu a nesplneniu pôvodných požiadaviek. Aj v tomto prípade je riešením spolupráca so skúsenými konzultantmi, ktorí poskytujú potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti. Jak na strane zákazníka, tak aj na strane ERP dodávateľa musia byť jasne stanovení projektoví manažéri, ktorí majú implementáciu na starosti. Pod ich velením potom treba vybrať kľúčových pracovníkov za jednotlivé oblasti fungovania firmy (financie, nákup, sklady, výroba...).

3 dôvody, prečo si na implementáciu vybrať práve nás

Stabilita a tradícia

Sme jedným z popredných dodávateľov ERP systémov pre veľké a nadnárodné spoločnosti v strednej Európe. Naše riešenia vychádzajú z bohatých skúseností spoločností WBI, CDL SYSTEM, AXIOM PROVIS, ktoré v posledných rokoch rozšírili rodinu Seyfor. V Českej republike máme jeden z najväčších implementačných tímov pre produkty Microsoft Dynamics 365 Business Central (dříve Navision)Finance (dříve Axapta), na Slovensku sme dokonca najväčším partnerom Microsoftu a držíme najvyššiu pozíciu na trhu s ERP produktmi Microsoft.

Odbornosť a proľudský prístup

Ako vyplýva z vyššie uvedených piatich výziev, odbornosť a skúsenosti implementačného partnera sú rozhodujúce pre úspech celého procesu a následnú spokojnosť zákazníka. V tomto prípade ponúkame našim klientom nielen odborné znalosti, ale aj spoľahlivosť, proľudský prístup a vlastné know-how podložené stovkami úspešných projektov pre spoločnosti všetkých odvetví a veľkostí. Nie náhodou väčšinu nových zákaziek získavame vďaka odporúčaniam existujúcich klientov.

Široké portfólio produktov a služieb

Nemenej dôležitou výhodou spoločnosti Seyfor je široké portfólio systémov ERP, v ktorom si môžu vybrať živnostníci, malé a stredné podniky, ako aj veľké korporácie a štátne inštitúcie. To nám dáva výraznú výhodu oproti užšie zameraným konkurentom pri hľadaní vhodného riešenia pre dopytujúceho zákazníka. S nami si môžete byť istí, že dostanete riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim špecifikám a potrebám, či už ide o rozsiahlu platformu ERP alebo menšie, jednoduchšie riešenie. Kompletnú ponuku produktov a služieb spoločnosti Seyfor nájdete na našich stránkach.

Napíšte nám

Pridajte sa medzi spokojných klientov Seyforu a kontaktujte nás ešte dnes. Vypočujeme vaše potreby a spoločne nájdeme optimálne riešenie pre váš podnik.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články