MENU Zavrieť

Microsoft Viva – najjednoduchšia cesta k hybridnému modelu práce

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 21.2.2023
  • 4 minúty čítania

Svetom biznisu v posledných rokoch hýbe pojem hybridná práca alias flexibilný prístup kombinujúci klasickú prácu z kancelárie s prácou z domu. Prechod na hybridný model si žiada odpovedajúce aplikácie na komunikáciu, koordináciu a riadenie zamestnancov pracujúcich na rôznych miestach. A práve na tento účel vznikla platforma Microsoft Viva – moderné riešenie na centralizáciu informácií, jednoduchšiu komunikáciu a efektívnejšie plánovanie a riadenie firemných procesov.

Čo je Microsoft Viva?

Ide o takzvanú platformu zamestnaneckých skúseností (Employee Experience Platform, EXP), ktorá vznikla špecificky pre potreby hybridného modelu práce a prekonaní výziev spojených s prechodom na tento veľmi špecifický spôsob činnosti. Tu Viva ponúka výber modulov navrhnutých na uľahčenie, sprehľadnenie a zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie, vzdelávania zamestnancov, zdieľanie informačných zdrojov a management workflow vrátane sledovania čiastkových cieľov. Cieľ riešení Viva je jediný – umožniť organizáciám dosiahnuť viac cieľov za využitia menších zdrojov, a to pomocou lepšieho toku informácií medzi zamestnancami.

Z čoho sa Microsoft Viva skladá?

Základnou výbavou platformy je sedem modulov, z ktorých každý pokrýva inú oblasť vnútropodnikovej komunikácie. Ide o nasledujúce súčasti:

Viva Connections

Tento modul slúži ako prostredník na internú komunikáciu a zdieľanie informačných zdrojov ako sú napríklad zoznamy benefitov, vnútrofiremné smernice a pravidlá, prípadne zoznamy aktualít o dianí vo vnútri organizácie. V neposlednom rade potom Viva Connections umožňuje jednoduchšie vytváranie a správu interných skupín zamestnancov, ako sú napríklad projektové tímy.

Viva Insights

Modul na základe dát z platformy Exchange Online (napríklad e-maily alebo kalendáre) analyzuje vaše pracovné vyťaženie, rozoznáva vzorce činností a následne vám predkladá odporúčanie na zvýšenie produktivity a spokojnosti. Zamestnanci majú vďaka Insights lepší prehľad o svojej práci, zatiaľ čo manažéri môžu optimalizovať pracovné vyťaženie svojich podriadených a zvýšiť produktivitu tímov. V rukách vedení organizácií Insights predstavuje účinný nástroj na zlepšenie firemnej kultúry a úpravy existujúcich firemných procesov na zvýšenie produktivity celej firmy.

Viva Topics

Tento modul automaticky organizuje informácie a relevantný obsah do tém podľa toho, akou oblasťou činnosti vašej firmy sa zaoberajú (projekty, produkty, procesy, zákazníci a i.). Zoradené informácie sú následne zobrazené vo forme samostatných stránok či vedomostných báz, ktoré sú automaticky aktualizované.

Viva Learning

Viva Learning prepája návody a kurzy od spoločnosti Microsoft so systémami na správu vzdelávania, learningovými platformami tretích strán a vzdelávacím obsahom vytvoreným priamo vašou organizáciou. Vzniká tak centrálny vzdelávací rozcestník, odkiaľ sa zamestnanci ľahko dostanú k akémukoľvek vzdelávaciemu obsahu bez nutnosti opúšťať prostredie Microsoft Teams. Proces učenia je potom možné ľahko skĺbiť s každodennou pracovnou činnosťou, zatiaľ čo personalisti a manažéri môžu vďaka analytickým nástrojom sledovať mieru preškolenia pracovníkov, prideľovať kurzy podľa potreby a odbornosti, alebo upozorňovať zamestnancov na nový zaujímavý obsah.

Viva Goals

Tento modul vznikol ako manažérsky nástroj na stanovovanie čiastkových cieľov, priorít a výsledkov na základe frameworku OKR. Viva Goals umožňuje ciele nielen vytvárať, ale tiež sledovať ich plnenie, stanovovať priority jednotlivých tímov a viac zamestnancov zapojiť do práce na strategických cieľoch celej spoločnosti. Vďaka tomu sa môže vaša firma presunúť z hodnotenia aktivít na hodnotenie konkrétnych cieľov práce.

Viva Sales

Sales je špeciálna aplikácia využívajúca Microsoft 365 a Microsoft Teams na automatické sledovanie a zaznamenávanie dát o zákazníkoch do akéhokoľvek napojeného CRM systému. Vďaka tomu získajú obchodníci užitočné dáta o svojich klientoch bez nutnosti používať viacero oddelených riešení alebo ručne prenášať potrebné dáta. S podporou prvkov umelej inteligencie vám Viva Sales umožní lepšie porozumieť svojim zákazníkom, sledovať výkon vašich obchodných zástupcov a zlepšiť svoj zákaznícky prístup.

Viva Engage

Tento modul využíva výkonnú komunikačnú platformu Yammer na uľahčenie a zrýchlenie komunikácie medzi jednotlivými zamestnancami aj firemnými oddeleniami. Viva Engage vytvára v rámci Microsoft Teams zdieľaný komunikačný priestor, kde si možno vymieňať informácie, nápady, súbory alebo skúsenosti. Modul rovnako poskytuje priame spojenie zamestnancov s ich nadriadenými, čo okrem efektívnejšej komunikácie aj uľahčuje riešenie prípadných problémov a posilňuje dôveru pracovníkov vo vedenie a management.

Pripravené na prepojenie s riešeniami tretích strán

Vyššie uvedené moduly podporujú integrácie platforiem od iných výrobcov, čo ešte viac rozširuje už tak obrí potenciál celej platformy Microsoft Viva. Jednotlivé moduly podporujú napríklad nasledujúce riešenia:

  • Viva Learning: SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand, Saba, Coursera, Skillsoft, Pluralsight, edX, Udemy a i.
  • Viva Connections: Qualtrics, ServiceNow, UKG, Talentsoft, StandOut by ADP, Adobe Sign, Moveworks, Lifeworks, Limeade a i.
  • Viva Insights: Qualtrics, Glint, Headspace a i.

Získajte Microsoft Viva aj vy

Ak si myslíte, že aj vaša firma by mohla vďaka Microsoft Viva dosiahnuť vyššiu produktivitu a spokojnejších zamestnancov, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár. Naši odborníci vám poskytnú detailnejšie informácie.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články