MENU Zavrieť

Ako urýchliť onboarding zamestnancov vďaka Knowee

 • 12.9.2023
 • 7 minút čítania

Nájsť efektívny spôsob, ako rýchlo a bezproblémovo integrovať nových zamestnancov do firemného prostredia, môže byť kľúčovým faktorom úspechu vášho pracovného tímu. Knowee vám umožní urýchliť onboarding proces a zaistiť, že noví členovia tímu budú pripravení prevziať svoje roly s plným nasadením.

Správne vykonaný nástup do zamestnania je kľúčovým krokom k úspechu nových zamestnancov a zaisťuje, že sa rýchlo začlenia do pracovného prostredia a tímu. Dobre navrhnutý onboardingový proces nielenže znižuje mieru stresu u nových zamestnancov, ale podporuje tiež ich motiváciu a vernosť firemnej kultúre.  

Okrem toho efektívny onboarding prináša výhody aj pre samotnú organizáciu, ako je:  

 • zvýšená produktivita,  
 • rýchlejšie dosiahnutie plnej pracovnej výkonnosti a  
 • zníženie fluktuácie zamestnancov.  

Je to investícia do budúcnosti pracovného tímu, ktorá sa v dlhodobom horizonte vždy vyplatí. Uľahčite preto prvý deň v novej práci pre svojich zamestnancov. 

Knowee – účinný nástroj pre každého personalistu 

Knowee je moderný systém na správu vzdelávania zamestnancov (Learning Management System – LMS), ktorý môžete jednoducho používať priamo v MS Teams. Tento nástroj vám umožní efektívne vzdelávať zamestnancov v online prostredí, a to pomocou už pripravených kurzov a školení, vlastného obsahu, gamifikácií či pomocou mikroučenia, ktoré rozdeľuje proces výuky na krátke lekcie a jednotlivé čiastkové kroky. 
Viac o Knowee.

Knowee dokáže byť pomocníkom pre IT špecialistov, vedúcich tímov, ale najmä pre personalistov, ktorým výrazne pomáha s optimalizáciou onboarding procesu.  

7 kľúčových vlastností Knowee uľahčujúcich onboarding proces 

1. Zrýchlenie adopcie nových zamestnancov 

S Knowee môžu noví členovia tímu získať potrebné zručnosti a znalosti rýchlejšie a efektívnejšie. To znamená, že sa rýchlejšie stávajú produktívnymi členmi tímu, čo má priamy pozitívny dopad na celkovú výkonnosť vašej organizácie. 

Knowee je navyše navrhnuté tak, aby bolo úplne mobilné. To znamená, že vaši zamestnanci môžu pristupovať k online školeniam odkiaľkoľvek a v ľubovoľnom mobilnom zariadení, či už používajú systém Apple, alebo Android. Nezávisle od toho, či pracujú z kancelárie, z domu alebo na cestách, naše online školenie je im vždy k dispozícii. 

2. Zvýšenie spokojnosti nových zamestnancov 

Kariérny rast a vzdelávanie zamestnancov sú vzájomne prepojené faktory. Keď zamestnanci vidia, že majú príležitosť na zdokonalenie svojich zručností a rozvoj znalostí, cítia sa v práci viac zapojení a motivovaní.  

Naše online školenie a vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby podporili spokojnosť zamestnancov a poskytli im potrebné nástroje na dosiahnutie ich profesijných cieľov.  

Okrem toho, keď zamestnanci vnímajú, že organizácia investuje do ich vzdelávania a rozvoja, cítia sa viac ocenení, čo prispieva k pozitívnej firemnej kultúre. 

3. Prehľadný reporting vzdelania u zamestnancov 

Mať prehľad o vzdelávaní zamestnancov je kľúčové pre efektívne riadenie ľudských zdrojov a rozvoj tímu. Knowee ponúka kompletné a prehľadné reporty o vzdelávacích aktivitách zamestnancov, čo vám umožní monitorovať a riadiť ich rast a profesijný rozvoj. 

4. Ľahká kontrola preškolenia 

Knowee vám poskytuje ľahký a efektívny spôsob, ako mať všetky vzdelávacie aktivity zamestnancov plne pod kontrolou

S naším systémom máte prístup k podrobným reportom a analýzam vzdelávania. To znamená, že môžete sledovať a analyzovať, ako jednotliví zamestnanci a tímy postupujú vo svojom vzdelávaní. Tieto podrobné dáta vám umožnia identifikovať silné a slabé stránky, reagovať na potreby tímu a plánovať budúce vzdelávacie iniciatívy. 

5. Práca v známom prostredí Microsoft Teams 

Knowee ponúka zamestnancom možnosť pracovať v známom a používateľsky prívetivom prostredí Microsoft Teams. To znamená, že sa nemusia učiť nové prostredie aplikácie a môžu okamžite využívať všetky výhody vzdelávania v prostredí, ktoré už poznajú a používajú v rámci svojej pracovnej rutiny. 

Majú prístup k školeniam na spolu 8 kľúčových technológií Microsoft 365. To znamená, že zamestnanci môžu získať hlboké znalosti a zručnosti v oblasti technológií Microsoft 365, čo im umožní byť efektívnejší a produktívnejší v práci. 

6. Jednotné vzdelávanie všetkých zamestnancov 

Zaistiť jednotné a konzistentné vzdelávania všetkých zamestnancov je kľúčom k dosiahnutiu vyššej efektivity a výkonnosti tímu. Knowee poskytuje priestor, kde môžete centralizovať všetky vzdelávacie kurzy a materiály, a to pre všetkých zamestnancov vašej organizácie. Tým zaisťujeme, že každý má prístup k rovnakým zdrojom a informáciám, čo podporuje jednotný prístup k vzdelávaniu. 

7. Plne v češtine a angličtine, ďalšie jazyky možno ľahko pridať 

Knowee je plne viacjazyčné, čo znamená, že ho môžete používať v češtine, ako aj v angličtine. To umožňuje vašim zamestnancom komunikovať a pracovať v jazyku, ktorý im najlepšie vyhovuje. Navyše možno ľahko pridať ďalšie jazyky podľa vašich potrieb. 

Máte už svoju agendu onboardingu? Preneste ju jednoducho do Knowee 

Ak už v rámci vašej organizácie máte stanovenú onboarding agendu, je dôležité, aby váš HR manažér zaistil jej plné prenesenie do systému Knowee.  

Ako na to? 

 • Spíšte kompletnú agendu aktuálneho onboardingu. 
 • Definujte oblasti onboardingu pre samoštúdium. 
 • Navrhnite štruktúru, ako bude obsah v Knowee štruktúrovaný – všetok obsah v Knowee je členený do kategórií (napr. kategória onboarding), kurzov a lekcií a pod. 
 • Pomocou rozhrania na tvorbu vlastného obsahu preneste všetku agendu onboardingu do Knowee – v rozhraní je možné spravovať kategórie, kurzy, lekcie atď., editor je intuitívny. 

Onboarding s Knowee krok za krokom 

 1. krok: Nástup nového zamestnanca. 
 2. krok: Na záložke Moje vzdelávanie vidia v sekcii Onboarding kurzy, ktoré musia absolvovať.  
 3. krok: Len čo zamestnanec kurzy dokončí, zostanú mu archivované v Knowee a môže sa k nim kedykoľvek vrátiť. 
 4. krok: Orientáciu v kurzoch používateľovi uľahčuje fulltextové vyhľadávanie v celom obsahu, a to vďaka umiestneniu v Azure, kde sa dá akýkoľvek obsah, ktorý tam používateľ umiestni, ľahko nájsť, či už z mobilu alebo tabletu. 

Používateľ má všetko na jednom mieste a vždy sa vzdeláva v aktuálnej verzii aplikácie. 

Na čo pri onboardingu nezabudnúť? 

 • Pravidelne aktualizujte onboarding plány podľa spätnej väzby zamestnancov. 
 • Využite interaktívne prvky Knowee na zábavnejšie a účinnejšie učenie. 
 • Nezabudnite na individuálne potreby zamestnancov, či už ide o technické školenie alebo sociálnu integráciu. 

Revolúcia vo vašom onboarding procese 

Knowee je kľúčom na urýchlenie onboarding procesu vo vašej spoločnosti. Vďaka jedinečným vlastnostiam sa noví zamestnanci rýchlejšie integrujú do tímu a viac prispievajú k ich úspechu. Začnite využívať Knowee ešte dnes a zistite, ako sa môže zlepšiť produktivita a spokojnosť nových zamestnancov. 

Páči sa vám Knowee, ale nie ste si istí, či je to to, čo hľadáte? Vyskúšajte si Knowee na 3 týždne zdarma a bez akýchkoľvek záväzkov alebo sa nám ozvite. 

Chcem konzultáciu zdarma

Podobné články