MENU Zavrieť

Certifikácia ISO 27001: Bezpečnosť vašich údajov je v centre nášho záujmu

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 5.9.2023
  • 3 minúty čítania

Získali sme certifikát ISO 27001, ktorý nám umožňuje s istotou vyhlásiť, že vaše údaje sú v našich rukách v bezpečí. Ide o medzinárodne uznávanú certifikáciu, ktorá definuje podmienky na systém manažmentu bezpečnosti informácií.

V dnešnom technologicky orientovanom svete zohráva bezpečnosť informácií nepochybne významnú úlohu. Ako si však môžu byť spoločnosti isté, že ich dôverné informácie sú skutočne chránené? 

Spoločnosť Seyfor, ktorá vyvíja a dodáva širokú škálu podnikových systémov domácim a medzinárodným spoločnostiam, nedávno získala certifikát ISO 27001, ktorý potvrdzuje jej schopnosť efektívne riadiť a minimalizovať riziká spojené s informačnými systémami. To podčiarkuje jej pozíciu významného hráča v odvetví IT služieb. 

Čo znamená certifikácia ISO 27001? 

ISO 27001 je medzinárodne uznávaný štandard pre riadenie informačnej bezpečnosti vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Tento štandard stanovuje potrebný rámec a požiadavky na vytvorenie, zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii. 

Prečo má certifikácia ISO 27001 taký význam? 

Na získanie certifikátu ISO 27001 musí spoločnosť prejsť prísnym hodnotením a splniť všetky požiadavky, ktoré táto norma stanovuje. To zahŕňa implementáciu komplexných bezpečnostných opatrení a politík do Informačného systému na správu informačnej bezpečnosti (ISMS). To všetko potom umožňuje chrániť dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií

Získanie tejto certifikácie predstavuje pre Seyfor významný krok. Vďaka tomu môže poskytovať obchodným partnerom a zákazníkom IT služby s vyššou úrovňou spoľahlivosti a bezpečnosti

Certifikát je dôkazom toho, že Seyfor dokáže efektívne riadiť a minimalizovať riziká spojené s informačnými systémami, ktoré poskytujeme. Ochrana údajov a informácií je v Seyfore najvyššou prioritou. 

Seyfor a certifikácia ISO 27001 

Spoločnosť Seyfor touto certifikáciou dokazuje, že zaviedla a používa systém manažmentu bezpečnosti informácií v súlade s požiadavkami, a to v oblasti: zákazníckych analýz, konzultácií, vývoja, architektúry, testovania, nasadenia a podpory informačných systémov na lokálnej alebo cloudovej infraštruktúre, poskytovaných prostredníctvom nasledujúcich produktových riešení: 

Sme spoľahlivým partnerom v digitálnom svete 

Ak si vyberiete naše služby, získate partnera, ktorý vám pomôže ochrániť vaše cenné informácie. Certifikát ISO 27001 nám umožňuje potvrdiť naše záväzky v oblasti informačnej bezpečnosti a našu schopnosť účinne riadiť a minimalizovať riziká spojené s informačnými systémami.  

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články