MENU Zavrieť

Knowee: Nová éra vzdelávania v prostredí Microsoft Teams

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 3.6.2023
 • 7 minút čítania

Vzdelávacie aplikácie hrajú vo firemnom prostredí kľúčovú rolu pri zlepšovaní zručností zamestnancov a zvyšovaní produktivity, čo je nevyhnutné v rýchlo sa meniacom trhovom prostredí. Poskytujú praktické školenia priamo aplikovateľné na pracovisku a zároveň zvyšujú angažovanosť zamestnancov prostredníctvom interaktívnych funkcií.

Ak potrebujete dostať pod kontrolu vzdelávanie svojich zamestnancov či ešte viac zlepšiť vzdelávacie procesy vo svojej firme, vzdelávacia platforma Knowee pre vás môže byť ideálnym riešením. 

Čo je Knowee?

Knowee je moderný systém na riadenie vzdelávania (learning management system – LMS), ktorý je navrhnutý tak, aby uľahčoval proces vzdelávania zamestnancov. Integruje sa priamo do MS Teams, čím zjednodušuje a centralizuje prístup k vzdelávaniu. 

Základom riešenia je mikrolearning – rozdelenie vzdelávacieho procesu na malé jednotky a krátke lekcie. Ide o stratégiu vzdelávania, ktorá sa stala populárnou vďaka svojej flexibilite a efektívnosti. Tento prístup umožňuje zamestnancom učiť sa vlastným tempom. 

Medzi kľúčové vlastnosti platformy Knowee patria:

 • vzdelávanie zamestnancov priamo v MS Teams – na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie od nástupu do zamestnania až po školenia o kybernetickej bezpečnosti,
 • služby adopčného špecialistu – náš education protection officer vám v rámci pravidelných návštev pomôže pripraviť vlastný vzdelávací obsah a zorganizovať kurzy alebo webové semináre,
 • jednoduché nasadenie – nasadenie trvá asi 20 minút,
 • spätný reporting – používateľov máte pod kontrolou,
 • chatbot a notifikačný asistent – jedným z nástrojov, ako sa ľahko dostať k obsahu v Knowee, je zaškolený Chatbot, ktorý zjednodušuje prístup k vzdelávacím materiálom a podporuje kontinuálne učenie,
 • gamifikácia a motivácia – za to, že používatelia konzumujú obsah a prechádzajú školeniami, získavajú body, čím sa posúvajú a môžu medzi sebou dokonca súťažiť, čo ich motivuje kuzry absolvovať,
 • komplexné aktualizované návody pre Microsoft 365 – každý používateľ má k dispozícii kompletné návody, asi 150 microlearningových videí a viac ako 350 textových návodov v českom aj anglickom jazyku,
 • tvorba vlastného vzdelávacieho obsahu – všetok obsah od školení cez microlearningové videá až po obrazové a textové návody si vytvárame sami a radi sa s vami o tieto skúsenosti podelíme v rámci našej podpory,
 • tvorba vzdelávacích plánov zamestnancov – napr. BOZP, kybernetická bezpečnosť a ďalšie,
 • vypisovanie prezenčných školení,
 • obsah v českom aj anglickom jazyku

Ako vyzerá prostredie Knowee?

Prostredie vzdelávacej platformy Knowee je veľmi intuitívne a hravé. Používateľ sa nachádza v prostredí Teams, vďaka čomu sa nepotrebuje prihlasovať na žiadny ďalší portál. Každý používateľ má na svojej „nástenke“ záložkou Moje vzdelávacie plány, na ktorej vidí všetky jemu priradené kurzy, prehľadne zoradené aj s termínmi a aktuálnym stavom. 

Obsah vzdelávacieho plánu si riadi používateľ, v rámci onboardingu môže byť plán kombinovaný napríklad od IT cez školenia až po parkovanie s možnosťou zahrnúť do vzdelávacieho plánu aj vlastné kurzy. 

Po absolvovaní priradeného kurzu sa zamestnancovi spustí záverečný test s určitým počtom náhodných otázok. Otázky sa môžu zobraziť formou obrázkov, uzavretých otázok alebo formou multiple choice. To používateľov hravou a nenásilnou formou prinúti zamyslieť sa nad tým, čo sa naučili. 

Otestovať sa môžete aj jednou – dvomi otázkami pod každým testom alebo si môžete na konci celého kurzu urobiť 10-otázkový test. Záleží len na tom, ako si to v rámci firmy sami nastavíte. 

Prezenčné školenie 

V Knowee môžete vytvárať aj prezenčné školenia. Aj v tomto prípade vidí zamestnanec na záložke Moje vzdelávanie aké školenia má v danom momente k dispozícii. Môže si zobraziť detail školenia, v ktorom vidí vypísané termíny aj miesta či miestnosti školení. 

Keď sa zaregistruje na niektoré zo školení, automaticky mu príde notifikácia (e-mailová alebo teamsová), v ktorej vidí aj odkaz na školenie. Termín si pritom môže hneď poznačiť do kalendára alebo rovno prejsť do Knowee. 

Ako funguje onboarding s Knowee

Keď nastúpi do firmy nový zamestnanec, na záložke Moje vzdelávanie vidí v časti Onboarding kurzy, ktoré musí absolvovať. Po absolvovaní kurzov mu kurzy v Knowee zostávajú a môže sa k nim kedykoľvek vrátiť. 

Orientáciu v kurzoch uľahčuje používateľovi fulltextové vyhľadávanie naprieč celým obsahom. Keďže sa nachádza v Azure, akýkoľvek obsah, ktorý tam používateľ umiestni, si môže jednoducho nájsť či už z mobilu alebo tabletu. 

Používateľ má všetko na jednom mieste a vzdeláva sa vždy v aktuálnej verzii aplikácie.

Prémiový obsah

Kybernetická bezpečnosť sa stala jednou z hlavných priorít organizácií všetkých veľkostí a odvetví. Význam tejto problematiky rastie spolu s digitalizáciou, cloudovými službami a rozvojom umelej inteligencie. 

V Knowee preto nájdete aj prémiový obsah v podobe školenia kyberpezpečnosti. Školenie je vizuálne príťažlivé a je rozdelené do microlearningu – časová dotácia na jednu lekciu je v nižších radoch minút. To zvyšuje šance na to, že si školenie zamestnanec pustí a bude ho pozorne sledovať. Kurz je spracovaný hravou formou, obsahuje kontrolné otázky aj interaktívne časti. A čo je najlepšie, obsahuje príklady reálnych kybernetických útokov za posledné roky.  

Prehľadný reporting

Aby ste mali prehľad o tom, v akom stave je vzdelávanie vašich zamestnancov, HR manažér má priamo v Knowee možnosť pozrieť si štatistiku prezenčného školenia. Má kompletný prehľad o plnení školení a plánov zamestnancov spolu s detailom každého zamestnanca. 

Proces nasadenia platformy Knowee vo firme klienta

Ak uvažujete nad prechodom na vzdelávaciu platformu Knowee, nemusíte sa obávať žiadneho veľkého implementačného procesu. Všetko prebieha hladko a v úzkej spolupráci s našimi odborníkmi. 

5 krokov úspešného prechodu na vzdelávaciu platformu Knowee:

 1. nastavenie stratégie vzdelávania zamestnancov s klientom – naši konzultanti zistia stav, v akom sa aktuálne nachádzate a vypočujú si vašu predstavu o tom, ako vy ste fungovať chceli,
 2. zjednotenie štruktúry vzdelávacieho obsahu klienta so štruktúrou Knowee – pomôžeme vám zjednotiť váš obsah na jedno miesto do Knowee,
 3. vytvorenie vzdelávacieho obsahu presne podľa požiadaviek a potrieb klienta – sme schopní dovyvinúť produkt klientovi na mieru,
 4. vytvorenie cieľovej komunikačnej kampane na nasadenie Knowee vo firme klienta,
 5. školenie na prácu s Knowee a zákaznícka podpora – primárne pre content manažérov, príp. zamestnancov, ktorí majú na starosti vzdelávanie.

Prevedenie agendy onboardingu do Knowee

Dôležitú úlohu v celom procese zohráva váš HR manažér, ktorý:

 • spíše kompletnú agendu súčasného onboardingu,
 • zadefinuje si oblasti onboardingu pre samoštúdium,
 • navrhne štruktúru, ako bude obsah v Knowee členený – celý obsah je v Knowee členený na kategórie (napr. kategória onboarding), kurzy a lekcie,
 • pomocou rozhrania pre tvorbu vlastného obsahu prevedie všetku agendu onboardingu do Knowee – v rozhraní je možné spravovať dané kategórie, kurzy, lekcie a pod., editor je intuitívny. 

Páči sa vám Knowee, ale nie ste si istí, či je to práve to, čo hľadáte? Vyskúšajte Knowee na 3 týždne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na +420 702 008 794.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články