MENU Zavřít

O písařích a softwaru: co vlastně dělali starověcí písaři a jak to souvisí s vaší firmou?

  • Mgr. Jan Kozák
  • 30. 11. 2023
  • 7 minut čtení

Egyptským písařům vděčíme za mnohé včetně takřka všech dochovaných materiálů o starém Egyptě. Proč se tedy nepodívat na pár zajímavostí o této vážené profesi? Jedním z důvodů by mohl být i fakt, že možná i u vás ve firmě si dodnes vydržujete moderní obdobu písařů s úkolem ručně přepisovat nejrůznější doklady do počítače. Věděli jste ale, že dnes už se může vaším písařem stát i ERP systém?  

Pět zajímavostí o egyptských písařích 

Zajímavost 1: písaři psali daleko více než jen hieroglyfy 

Při slovním spojení „egyptský písař“ si zřejmě jako první představíme autory zdobných hieroglyfů na stěnách pyramid a hrobek. Tato činnost, jakkoliv záslužná a vážená, ale tvořila jen malý zlomek tehdejší písařské práce. Písaři měli na starost psaní smluv, soudních zápisů, soupisů zásob v sýpkách, výsledky sčítání obyvatel, dokumentaci medicínských zákroků a řadu dalších administrativních dokumentů. V neposlední řadě pak z jejich per a štětců pocházely i náboženské a mystické texty využívané při nejrůznějších obřadech. Písaři tak představovali jeden ze základních kamenů egyptské společnosti a vděčíme jim tak za naprostou většinu dochovaných informací. 

Zajímavost 2: stát se písařem rozhodně nebylo jednoduché 

Stačí jeden pohled na egyptské hieroglyfy a každému musí být jasné, že naučit se tímto písmem psát bylo velmi obtížné. Přeci jen se zde bavíme o jazyku, který měl přes 700 unikátních znaků, jejichž vzájemné kombinace následně vytvářely konkrétní významy. Písařské vzdělání tak mohlo trvat i celé dekády a budoucí písaři byli na svou roli připravováni již od 5 let věku (byť formální vzdělání začalo až o čtyři roky později). Zpočátku se žáci učili samotné psaní a hieroglyfy, s postupem času a rozvojem Egypta ale přibylo i démotické a hieratické písmo; zatímco první jmenované sloužilo jako „každodenní“ písmo využívané úředníky a literaturou, hieratický skript byl využíván primárně pro náboženské texty.  

Zajímavost 3: písařem se mohl stát (téměř) kdokoli 

Navzdory vysokým nárokům a prestiži písařství bylo toto řemeslo dostupné širokému okruhu lidí. Většina studentů pocházela z vrstev, které bychom dnes nazvali střední či vyšší střední třídou. Jak ale dokazují archeologické nálezy, napříč staletími se písařství otevíralo i nižším vrstvám obyvatelstva. Pokud se pak někdo stal úspěšným písařem, obvykle tato profese v rodině již zůstala a dědila se z otce na syna.  

Zajímavost 4: pro psaní potřebovali písaři více než jen brk a papír 

Je obecně známo, že staroegyptští písaři využívali pro psaní papyrus – starověkého předchůdce papíru vyráběného ze stébel šáchoru papírodárného. Jeho výroba ale byla natolik náročná a drahá, že studenti písařství cvičili na kusech hliněných nádob zvaných ostrakon (tyto střepy později propůjčily název starořeckému slovu ostrakismus, ale o tom až někdy jindy).  

Samotné psací náčiní pak tvořila dřevěná paleta, inkoust a sada štětců doplněná o rákosová pera. Egyptští písaři obvykle používali dvě barvy inkoustu – černý pro běžné psaní a červený pro náboženské či jinak významné texty. Červeným inkoustem byli vyzbrojeni rovněž i učitelé písařství, kteří s jeho pomocí opravovali chyby svých žáků; jak vidno, tato dodnes používaná učitelská metoda je starší, než by se mohlo zdát.  

Zajímavost 5: písaři měli blízko k egyptským bohům 

Písaři byli ve starém Egyptě velmi vážení a jejich umění v očích běžných Egypťanů přímo souviselo s nadpozemskými silami. Patronem všech písařů byl bůh Thovt, jenž měl sám v egyptském panteonu roli písaře zaznamenávajícího výsledky posledního soudu každé duše směřující do podsvětí. Titul bohyně psaní pak nesla Sešat – nebeská písařka zaznamenávající životy všech lidí. 

A co písaři u vás ve firmě? 

Dnes je již čtení a psaní samozřejmou schopností každého člověka, ať už k psaní využíváme ruku nebo klávesnici. I v dnešním počítačovém věku ale v řadě firem najdeme zaměstnance, kteří by se dali nazvat dávnými profesními potomky starověkých písařů.  

Mnohé společnosti totiž dodnes spoléhají na papírové dokumenty, které je následně třeba přenést do virtuální podoby pro další zpracování. Pokud pak daná firma nemá lepší nástroje, nastupují staré dobré lidské ruce. Ruku na srdce – kolik faktur musely vaše účetní za poslední dobu ručně přepsat do účetního systému

ERP systém jako váš virtuální písař  

Na rozdíl od starého Egypta již ale můžete svým lidem nabídnout moderní alternativu v podobě ERP systémů vybavených vytěžováním dokumentů. Takový software totiž dokáže z elektronických dokumentů automaticky vyčíst veškeré údaje a rovnou je uložit do databáze. Fakturu, smlouvu či jakýkoliv jiný doklad stačí jen převést do elektronické podoby a systém se postará o zbytek.  

Přínosy takového řešení jsou jasné – výrazná úspora času a práce, kdy uživatelé již nemusí trávit hodiny ručním přepisováním dat a vše zvládnou v řádu minut. S tím se pak pojí i podstatné snížení chybovosti, neboť bez ručního psaní již nemusíte řešit překlepy, chybně zadané údaje či jiné neduhy spojené s lidským faktorem. 

Příklad 1: Vario 

Pro příklad takového řešení přitom nemusíme vůbec chodit daleko. Náš flexibilní a modulární ERP systém Vario zvládá vytěžování samozřejmě také – a zabere vám pouze tři jednoduché kroky:  

  1. Fakturu přijatou e-mailem ve formátu PDF jedním kliknutím odešlete do Varia. 
  2. Vario fakturu automaticky vytěží a vytvoří záznam s načtenými údaji. 
  3. Systém zároveň uloží originál faktury i jejich přílohy a postupně tak vytvoří digitální archiv pro účely případných kontroly ze strany finančního úřadu. 

K výše zmíněnému vám navíc Vario nabídne i dvě další užitečné možnosti: 

  1. Hromadné vytěžení: přišlo vám v jednom dokumentu více PDF faktur? Pro Vario žádný problém – na jedno kliknutí je zpracujete všechny naráz. 
  2. Rozdělení PDF souborů: Vario si poradí i v případě, že vám přijde více faktur v jednom PDF souboru. Stačí si jen zvolit, jaké části souboru chcete vytěžit, a systém se postará o zbytek. 

Více o vytěžování faktur ve Variu

Příklad 2: Byznys 

O vytěžování nejsou ochuzeni ani uživatelé jiného našeho podnikového systému Byznys. Zde lze stejně jako ve Variu automaticky načítat faktury přijaté e-mailem. Systém se postará jak o načtení údajů, tak i o uložení originálu do digitálních archivu – to vše na pár kliknutí.   

Více o aplikaci Vytěžování v Byznysu

Stejně jako u Varia, tak i u Byznysu pak můžete na vytěžování napojit další návazné procesy a ve výsledku tak zpracování příchozích dokumentů z velké části automatizovat. Proč totiž ztrácet čas s prací, když ji může udělat software za vás? 

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články