MENU Zavřít

LMS platformy jako cesta k modernímu vzdělávání zaměstnanců

 • Mgr. Jan Kozák
 • 2. 3. 2023

S pokračující digitalizací mnohé podniky řeší otázku, jak své zaměstnance co nejefektivněji vyškolit pro používání nových technologií. Tradičně firmy tuto potřebu řešily formou prezenčních školení nebo kurzů od externích dodavatelů. V současnosti jsou již ale na trhu k dostání komplexní systémy pro správu vzdělávání (LMS), s nimiž lze výukové kurzy sjednotit do jednoho řešení.

Co je to LMS?

Tato zkratka skrývá anglické spojení Learning Management System (doslova „Systém pro správu vzdělávání“). Z názvu pak přímo vyplývá i hlavní poslání LMS – jedná se o elektronickou vzdělávací platformu obsahující nejrůznější vzdělávací materiály. Zjednodušeně si lze LMS představit jako obsáhlou online knihovnu, ve které naleznete výukové kurzy a materiály, testy, návody, směrnice a další podobný obsah. Ten může sloužit pro školení zaměstnanců na nové systémy, udělování certifikací, doplňování odborných znalostí či třeba jen efektivnější využití již existujících podnikových zdrojů.

Více než jen úložiště

Výše uvedené by mohlo svádět k domnění, že LMS je jen úložištěm souborů. Ve skutečnosti nabízejí platformy pro správu vzdělávání řadu nadstavbových možností soustředěných okolo řízení a správy vzdělávacího procesu. Přesný výčet funkcí se samozřejmě liší v závislosti na vlastnostech daného řešení, nicméně napříč nabídkou lze určit výběr základních vlastností společných téměř všem LMS platformám. Mezi ně patří například následující:

 • centrální úložiště obsahu dostupné online skrze jednotné rozhraní,
 • možnost využití předpřipravených kurzů, případně vložení vlastního obsahu,
 • systém pro správu uloženého obsahu,
 • nástroje pro přidělování kurzů jednotlivým zaměstnancům či jejich skupinám,
 • sledování termínů platnosti certifikátů, prověrek, povinných školení a dalších důležitých informací.

Největší výhody LMS

 • Sjednocení firemního vzdělávání na jedné platformě: Díky LMS nemusí společnost koordinovat samostatné kurzy od různých dodavatelů s různými formáty.
 • Úspora nákladů na firemní vzdělání: Namísto drahých externích školení nebo najímání lektorů můžete kurzy pro své zaměstnance připravit sami.
 • Individuální vzdělávací plány: S jedním nástrojem můžete připravit školení a webináře pro různá oddělení a pokrýt tak veškeré vzdělávací potřeby napříč profesemi.
 • Rychlý onboarding a certifikace: LMS násobně urychlují zaškolování nových zaměstnanců i certifikace stávajících pracovníků.
 • Monitorování efektivity a průběhu vzdělávání: LMS nabízejí reportingové a monitorovací nástroje, s nimiž mohou manažeři i personalisté vyhodnocovat efektivitu kurzů a sledovat jejich absolvování.

Pro koho je LMS určen?

Často se lze setkat s názorem, že výukové platformy jsou vhodné jen pro velké korporace s tisícovkami zaměstnanců. Opak je ale pravdou, a implementace kvalitního LMS systému může být neméně přínosná i pro malou rodinnou firmu.  Stejně tak výhody centralizované online výuky využijí i státní orgány.

Knowee – zástupce LMS v nabídce Seyforu

Kromě desítek jiných produktů a služeb naleznete v portfoliu Seyforu i zástupce systémů pro správu vzdělávání v podobě moderní platformy Knowee. Toto řešení bylo navrženo pro rychlé, efektivní a kompletně online vzdělávání, jehož základním principem je tzv. microlearning – rozdělení celého učebního procesu do menších jednotek a krátkodobých lekcí s délkou v řádu minut.

Hlavní vlastnosti Knowee

 • Pokrytí Microsoft 365: aplikace obsahuje kurzy určené pro uživatele technologií Microsoft 365 (Teams, OneDrive, Sharepoint, Forms apod.).
 • Integrace do MS Teams: Knowee je dostupné skrze rozhraní Teams bez nutnosti instalace odděleného řešení.
 • Snadné vyhledávání informací: pro orientaci v uložených kurzech slouží jak fulltextový vyhledávač, tak i interaktivní chatbot schopný zodpovědět nejčastější dotazy.
 • Možnost přidávat vlastní obsah: pomocí přehledného a uživatelsky přívětivého editoru lze vytvářet dílčí obsah i celé vlastní kurzy.
 • Více jazykových mutací: Knowee je dostupné ve více jazycích a umožňuje tak i tvorbu cizojazyčných kurzů pro zahraniční uživatele.
 • Prvky gamifikace a multimédií: aplikace umožňuje do výukových materiálů přidávat multimediální obsah a odměňovat splnění kurzů virtuálními odznaky.

Komu Knowee nejvíce pomůže?

Stejně jako jiné LMS, tak i Knowee přináší řadu benefitů nejen pro samotný podnik, ale také i pro personalisty, IT specialisty i řadové zaměstnance:

Největší přínosy Knowee pro personalisty

 • Sjednocení vzdělávání: díky LMS lze veškeré kurzy a vzdělávací materiály umístit do jednoho rozhraní, které tak dokáže pokrýt vzdělávací potřeby všech profesí napříč podnikem.
 • Možnost tvorby vlastního obsahu: skrze zabudovaný editor lze na Knowee nahrávat i vlastní multimediální kurzy a vytvářet z nich individuální vzdělávací plány.
 • Výrazné zrychlení onboardingu a certifikací: zaučování nových kolegů nebo dovzdělávání stávajících zaměstnanců lze s LMS realizovat podstatně rychleji než u prezenčních školení.
 • Přehled o průběhu vzdělání: LMS řešení jsou obvykle vybavena reportovacími nástroji pro vyhodnocování efektivity kurzů a získání přehledu o jejich plnění.

Největší přínosy Knowee pro zaměstnance

 • Snadná dostupnost: veškeré uložené kurzy a další soubory jsou dostupné na jednom místě skrze známé rozhraní Teams. Není tak třeba se učit pracovat s novým systémem.
 • Personalizace: oproti prezenčním či externím kurzům se mohou zaměstnanci vzdělávat individuálně, průběžně a dle vlastních časových možností.
 • Průběžné vzdělávání: obsah týkající se Microsoft 365 pravidelně aktualizujeme, což umožňuje průběžné zaškolování pro nové funkce a nástroje.
 • Záživnější výuka: díky ozvláštnění kurzů multimediálním obsahem a prvky gamifikace se může vzdělávání stát zábavnou činností, nikoliv jen nepříjemnou povinností.

Největší přínosy Knowee pro IT specialisty

 • Snížení zátěže IT oddělení: s Knowee se mohou zaměstnanci na nové technologie z velké části zaškolovat sami a neodčerpávat tak kapacity IT specialistů.
 • Efektivnější využití Microsoft 365: díky lepšímu proškolení uživatelů mohou firmy lépe využít potenciál platformy Microsoft 365 a zhodnotit tak vstupní investice.
 • Žádné nárazové doškolování: s Knowee již není třeba doškolovat uživatele na nově vydané nástroje či funkce. Díky průběžným aktualizacím se mohou zaměstnanci doškolit sami.
 • Snazší adopce nových technologií: díky snadné dostupnosti materiálů a možnosti nahrát vlastní kurzy lze s pomocí Knowee výrazně zrychlit a usnadnit zavádění nového software.

Mám o Knowee zájem. Kam dál?

Knowee je certifikováno v Microsoft Teams Store a jeho stažení tak zabere sotva pár minut. Financování aplikace probíhá jednorázovými ročními úhradami dle počtu uživatelů, které zahrnují i poplatky za technickou podporu a údržbu. K dispozici máte i bezplatnou zkušební verzi, kde si můžete všechny funkce Knowee v klidu vyzkoušet po dobu třiceti dní.

Chci vědět o Knowee více

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články