MENU Zavřít

Nový zákon o ochraně oznamovatelů přináší do firem přísnější podmínky

 • Ing. Kateřina Menšíková
 • 12. 7. 2023
 • 4 minuty čtení

Od 1. srpna 2023 začne platit nový zákon o ochraně oznamovatelů. Ten do podnikatelského prostředí přináší přísnější podmínky v oblasti tzv. whistleblowingu. Co whistleblowing znamená, jaké jsou jeho výhody a jak ve firmě zavést interní oznamovací systém? 

V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí se společnosti stále více snaží chránit svou pověst, důvěryhodnost a etické standardy. Jedním z nástrojů, který jim v tomto procesu může jednoznačně pomoci, je whistleblowing.  

Co je to whistleblowing?

Whistleblowing je proces, kdy zaměstnanec, bývalý zaměstnanec nebo jiná osoba uvnitř organizace odhalí nezákonné, neetické nebo škodlivé praktiky ve svém pracovním prostředí.  

Může se jednat o různé porušení zákonů, korupci, podvody, porušování etických kodexů nebo rizika veřejného zdraví a bezpečnosti.  

Whistleblowing poskytuje kanál, kterým mohou jednotlivci nahlásit tyto nepravosti a pomáhat tak při ochraně organizace a společnosti jako celku. 

4 hlavní výhody whistleblowingu v podnikatelském sektoru

Tím, že organizace vytváří prostředí, ve kterém je povzbuzováno nahlášení nezákonných či neetických aktivit, se minimalizuje riziko korupce, podvodů a dalších škodlivých praktik.  

Mezi hlavní výhody whistleblowingu patří: 

 1. Prevence a snížení rizika: Whistleblowing umožňuje odhalovat potenciální rizika a nezákonné aktivity v organizaci, což přispívá k jejich prevenci a snížení možných škod. 
 2. Zlepšení etického prostředí: Když jsou zaměstnanci povzbuzováni, aby nahlásili neetické jednání, vytváří se atmosféra, která podporuje vyšší etické standardy v celé organizaci. 
 3. Ochrana reputace: Včasným odhalením a řešením potenciálně škodlivých situací může whistleblowing předejít negativnímu dopadu na pověst společnosti a jejích obchodních partnerů. 
 4. Dodržování právních předpisů: Whistleblowing pomáhá organizacím při dodržování příslušných právních předpisů a regulací, čímž minimalizuje riziko právních následků. 

V ČR brání whistleblowingu sociální stigma 

Aktuálně hlavní překážkou managementů v zavedení systému whistleblowingu je skutečnost, že veřejnost a zaměstnanci v České republice stále vnímají whistleblowing jako formu udavačství. Na oznamování neetického či protiprávního jednání nahlíží zaměstnanci tedy dost negativně a se strachem např. ztráty zaměstnání či pomluv. 

Pro srovnání v USA oznamuje neetické jednání až 3× více zaměstnanců než v Evropě

Důvodem může také být, že v řadě zemí již existují právní mechanismy a ochranná opatření, která minimalizují rizika negativních dopadů a poskytují whistleblowerům určitou míru ochrany. 

Nový zákon o ochraně oznamovatelů přináší řešení 

Česká republika od 1. srpna 2023 zavádí nový zákon o ochraně oznamovatelů. Jeho cílem je stanovit pravidla pro proces podání oznámení o nezákonném jednání pomocí interního oznamovacího systému, včetně vyhodnocování takových oznámení a zajištění ochrany pro oznamovatele. 

Podle tohoto zákona je stanovena povinnost zavést interní oznamovací systém pro následující subjekty

 •     Společnosti, které zaměstnávají minimálně 50 zaměstnanců  
 •     Veřejní zadavatelé, zejména obce (s alespoň 10 tisíci obyvateli)  
 •     Orgány veřejné moci a zaměstnavatelé působící v oblastech vymezených zákonem 

Kromě zavedení interního oznamovacího systému stanovuje zákon i další podmínky pro účinný systém whistleblowingu. Jsou jimi: 

 • Určení tzv. příslušné osoby: Organizace musí jmenovat odpovědnou osobu, která bude přijímat a řešit oznámení od whistleblowerů. Tato osoba bude zodpovědná za správné zpracování a vyhodnocení nahlášených informací. 
 • Různé způsoby podání oznámení: Zákon stanovuje, že oznamovatelé by měli mít možnost podat oznámení písemně, ústně nebo osobně prostřednictvím interního oznamovacího systému. Tím se zajišťuje dostupnost a přístupnost procesu nahlášení. 
 • Ochrana oznamovatele: Zákon předepisuje, že organizace musí zajistit ochranu oznamovatele před represáliemi, jako je propuštění, snížení mzdy, přeřazení na jiné pracovní místo a podobně. Tím se motivuje oznamovatele k odhalování nepravostí s jistotou, že nebudou postihnuti za své činy. 

Seyfor spojil síly s inciativou NNTB: Přináší webinář i speciální slevu! 

Whistleblowing může být pro podnikatelský sektor velmi užitečným nástrojem pro prevenci a odhalování nezákonných či neetických aktivit. Vytvoření transparentního programu, ochrana whistleblowerů a efektivní zpracování nahlášení jsou klíčové prvky pro úspěšné využití whistleblowingu ve prospěch organizace i celého odvětví. 

Z toho důvodu Seyfor za pomoci českého nejpoužívanějšího softwaru na whistleblowing Nenech to být připravují speciální bezplatný webinář pro všechny, které whistleblowing a nový zákon o ochraně oznamovatelů zajímá více.   

CHCI SE PODÍVAT NA WEBINÁŘ

 Zároveň pokud jste uživatelem jednoho z následujících ERP systému produktové nabídky podnikových systému Seyfor, získáte 10% slevu na pořízení aplikace NNTB

Money ERP: s kódem MONEYERP23 

Byznys: s kódem BYZNYS23 

Vario: s kódem VARIO23 

Prytanis: s kódem PRYTANIS23 

Kód zadejte skrze formulář na webu Nenech to být 

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články