MENU Zavřít

Jak na elektronické podepisování a archivaci podle eIDAS

 • Mgr. Zuzana Gajdošová
 • 4. 7. 2024
 • 3 minuty čtení

Evropská legislativa eIDAS stanovuje jasná pravidla pro elektronické podepisování a archivaci dokumentů. Zjistěte, jaké požadavky klade na firmy při digitální archivaci a jak může řešení pro důvěryhodný elektronický archiv ELDAx pomoci s jejich dodržováním. 

Co je eIDAS? 

Nařízení Evropské unie eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) poskytuje právní rámec pro elektronickou identifikaci a důvěryhodné služby pro elektronické transakce napříč vnitřním trhem EU. Jeho cílem je zajistit, aby elektronické transakce mezi podniky, občany a veřejnou správou byly bezpečné, spolehlivé a právně závazné. 

Hlavní požadavky normy eIDAS 

 • Elektronické podpisy: eIDAS rozlišuje mezi jednoduchým, pokročilým a kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž nejvyšší úroveň zabezpečení a právní závaznosti poskytuje kvalifikovaný elektronický podpis. 
 • Elektronické pečeti: Slouží k ověření původu dokumentů a zajištění jejich integrity. Na rozdíl od elektronických podpisů jsou určeny pro právnické osoby.
 • Časová razítka: Poskytují důkaz o tom, kdy byl dokument vytvořen nebo upraven, což je klíčové pro jeho důvěryhodnost a právní závaznost. 
 • Elektronická identifikace: eIDAS stanovuje normy pro elektronickou identifikaci. To umožňuje bezpečné a důvěryhodné ověřování identity osob a společností v online prostředí. 

Kvalifikovaný elektronický podpis 

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší formou elektronického podpisu podle eIDAS. Pokud splňuje určité podmínky, má stejnou právní sílu jako vlastnoruční podpis. Aby byl podpis považován za kvalifikovaný, musí splňovat několik přísných požadavků: 

 • Autentičnost: Podpis musí být jednoznačně přiřazen konkrétní osobě a musí být možné identifikovat podepisující osobu. 
 • Integrita: Podpis je vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů, který zajišťuje, že podpis je spojen výhradně s podepisující osobou. 
 • Certifikát: Kvalifikovaný podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném důvěryhodnou třetí stranou, která je schválena a regulována podle norem eIDAS. 

Jak eIDAS ovlivňuje firemní procesy 

Nařízení eIDAS poskytuje právní rámec, který zajišťuje, že elektronické dokumenty a podpisy jsou právně závazné v celé EU. To znamená, že firmy mohou nahradit tradiční papírové podpisy a pečetě elektronickými podpisy a pečetěmi, čímž zefektivní své procesy a sníží náklady.

eIDAS klade důraz na bezpečnost a důvěryhodnost elektronických transakcí. Tím poskytuje vysokou úroveň ochrany proti podvodům a neoprávněným změnám dokumentů. Procesy nastavené touto normou zachovávají věrohodnost a neměnnost dokumentů. 

Důvěryhodný elektronický archiv od ELDAxu splňuje požadavky 

Řešení ELDAx je navrženo tak, aby plně vyhovovalo požadavkům nařízení eIDAS. Jeho používání zajišťuje důvěryhodnost, bezpečnost a právní závaznost elektronických dokumentů. 

Mezi hlavní přínosy systému ELDAx patří: 

 • Elektronické podepisování a pečetění: ELDAx umožňuje elektronické podepisování a pečetění dokumentů, což zaručuje jejich právní závaznost a autentičnost. Tyto funkce splňují požadavky eIDAS na kvalifikované elektronické podpisy a pečetě. 
 • Časová razítka: Poskytují přesný časový údaj o vytvoření nebo úpravě dokumentu. 
 • Bezpečný elektronický archiv: Digitální archiv ELDAx zajišťuje bezpečné uložení, integritu a neměnnost dokumentů. 
 • Věrohodnost dokumentů: ELDAx nabízí nástroje pro validaci elektronických dokumentů, čímž zajišťuje jejich věrohodnost. Validace ověřuje platnost elektronických podpisů a pečetí. 
 • Řízení skartace: Řešení ELDAx zahrnuje nástroje pro skartaci dokumentů, které zajišťují bezpečné zničení dokumentů po uplynutí doby jejich uchovávání. Tím se snižuje riziko neoprávněného přístupu k citlivým informacím.

Tip: Pro více informací o elektronickém podepisování si přečtěte článek Elektronické podepisování a archivace: Digitalizujte s ELDAXem

Zaujalo vás řešení ELDAx? Kontaktujte nás. 

ELDAx nabízí komplexní řešení pro elektronické podepisování a archivaci dokumentů, které je plně v souladu s nařízením EU eIDAS. S ELDAx můžete optimalizovat své procesy, zajistit důvěryhodnost a právní závaznost vašich dokumentů a výrazně snížit náklady spojené s papírovou administrativou. 

Naši odborníci vám rádi představí, jak můžete do vaší firmy implementovat bezpečný elektronický archiv. Pro více informací nás kontaktujte. 

Chci archivovat s ELDAxem

Přihlaste se k odběru newsletteru

Doporučené produkty

ELDAx

Digitalizujte a automatizujte schvalování, uchovávání i likvidaci elektronických dokumentů v souladu s evropskou legislativou s pomocí řešení ELDAx.

Podobné články