MENU Zavrieť

Ako na elektronické podpisovanie a archiváciu podľa eIDAS

 • Mgr. Zuzana Gajdošová
 • 4.7.2024
 • 3 minúty čítania

Európska legislatíva eIDAS udáva jasné pravidlá pre elektronické podpisovanie a archiváciu dokumentov. V článku sa dozviete aké  požiadavky kladie na firmy pri digitálnej archivácií, aj ako dokáže s ich dodržiavaním pomôcť riešenie pre dôveryhodný elektronický archív ELDAx

Čo je eIDAS? 

Nariadenie Európskej únie eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) stanovuje právny rámec pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie naprieč vnútorným trhom EÚ. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby elektronické transakcie medzi podnikmi, občanmi a verejnou správou boli bezpečné, spoľahlivé a právne záväzné.

Aké sú hlavné požiadavky normy eIDAS 

 • Elektronické podpisy: eIDAS rozlišuje medzi jednoduchým, pokročilým a kvalifikovaným elektronickým podpisom, pričom najvyššiu úroveň zabezpečenia a právnej záväznosti poskytuje kvalifikovaný elektronický podpis. 
 • Elektronické pečate: Elektronické pečate slúžia na overenie pôvodu dokumentov a zabezpečujú ich integritu. Sú podobné elektronickým podpisom, ale sú určené pre právnické osoby. 
 • Časové razítka: Tieto poskytujú dôkaz o tom, kedy bol dokument vytvorený alebo upravený, čo je kľúčové pre dôveryhodnosť a právnu záväznosť dokumentov. 
 • Elektronická identifikácia: eIDAS stanovuje normy pre elektronickú identifikáciu, čo umožňuje bezpečné a dôveryhodné overovanie identity osôb a spoločností v online prostredí.

Kvalifikovaný elektronický podpis  

Kvalifikovaný elektronický podpis je najvyššou formou elektronického podpisu podľa eIDAS. Pri splnení podmienok má rovnakú právu silu ako vlastnoručný podpis. Aby bol podpis považovaný za kvalifikovaný, musí spĺňať niekoľko prísnych požiadaviek:  

 • Autentickosť: Podpis musí byť jednoznačne priradený konkrétnej osobe a je na základe neho možné zistiť totožnosť podpisujúceho.  
 • Integrita: Podpis je vytvorený pomocou kvalifikovaného zariadenia na tvorbu elektronických podpisov, ktoré zabezpečuje, že podpis je spojený výlučne s podpisovateľom. 
 • Certifikát: Kvalifikovaný podpis musí byť založený na kvalifikovanom certifikáte vydanom dôveryhodnou treťou stranou, ktorá je schválená a regulovaná podľa noriem eIDAS. 

Ako eIDAS ovplyvňuje firemné procesy

eIDAS nariadenie poskytuje právny rámec, ktorý zaručuje, že elektronické dokumenty a podpisy sú právne záväzné v celej EÚ. To znamená, že firmy môžu používať elektronické podpisy a pečate namiesto tradičných papierových podpisov a pečiatok, čím zefektívnia svoje procesy a znížia náklady.

eIDAS kladie dôraz na bezpečnosť a dôveryhodnosť elektronických transakcií, čím poskytuje vysokú úroveň ochrany proti podvodom a neoprávneným zmenám dokumentov. Procesy, ktoré norma nastavuje zachovávajú vierohodnosť a nemennosť dokumentov.  

Dôveryhodný elektronický archív od ELDAxu spĺňa požiadavky

Riešenie ELDAx je navrhnuté tak, aby plne spĺňalo požiadavky nariadenia eIDAS. Zároveň jeho používanie plne zabezpečuje dôveryhodnosť, bezpečnosť a právnu záväznosť elektronických dokumentov.  

Medzi hlavné prínosy systému ELDAXom patria:  

 • Elektronické podpisovanie a pečatenie: ELDAx umožňuje elektronické podpisovanie a pečatenie dokumentov, čo zaručuje ich právnu záväznosť a autentickosť. Tieto funkcie spĺňajú požiadavky eIDAS na kvalifikované elektronické podpisy a pečate. 
 • Časové razítka: Poskytujú presný časový údaj o vytvorení alebo úprave dokumentu.  
 • Bezpečný elektronický archív: Digitálny archív ELDAx zabezpečuje bezpečné uloženie, integritu a nemennosť dokumentov.  
 • Vierohodnosť dokumentov: ELDAx ponúka nástroje na validáciu elektronických dokumentov, čím zabezpečuje vierohodnosť dokumentov. Validácia overuje platnosť elektronických podpisov a pečatí. 
 • Riadenie skartácie: Riešenie ELDAx obsahuje nástroje na skartáciu dokumentov, čím zabezpečuje, že dokumenty sú bezpečne zničené po uplynutí ich zachovávacej lehoty. Znižuje riziko tak neoprávneného prístupu k citlivým informáciám. 

Tip: Viac informácií o elektronickom podpisovaní nájdete v článku Elektronické podpisovanie a archivácia: Digitalizujte s ELDAXom

Zaujalo vás riešenie ELDAx? Kontaktujte nás.  

ELDAx ponúka komplexné riešenie pre elektronické podpisovanie a archiváciu dokumentov, ktoré je plne v súlade s nariadením EÚ eIDAS. S ELDAxom môžete zefektívniť svoje procesy, zabezpečiť dôveryhodnosť a právnu záväznosť vašich dokumentov a znížiť náklady spojené s papierovými procesmi. 

Naši odborníci vám radi predstavia ukážu, ako môžete do vašej firmy implementovať bezpečný elektronický archív. Pre viac informácií nás kontaktujte.  

Chcem archivovať s ELDAxom

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Odporúčané produkty

ELDAx

Digitalizujte a automatizujte schvalování, uchovávání i likvidaci elektronických dokumentů v souladu s evropskou legislativou s pomocí řešení ELDAx.

Podobné články