MENU Zavřít

Jak posílit loajalitu zákazníků: Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

  • 13. 6. 2022
  • 5 minut čtení

Víte, které zákazníky si udržíte a kteří vás pravděpodobně opustí? A pokud si je dokážete udržet, jakým nejlepším způsobem zajistíte jejich pozitivní zákaznickou zkušenost? Podívejte se na 3 kroky, díky kterým pochopíte a více propojíte zákazníky se svou značkou, a tak snížíte riziko jejich ztráty.

Zákazník – klíč k úspěchu

V dnešní době je zákaznická zkušenost vším. Spokojenost zákazníků má potenciál přerůst velmi rychle v loajalitu k vaší značce. Pro většinu managerů pravděpodobně není překvapením, že udržení zákazníka obnáší mnohem méně investic než získání nového. Zahraniční studie zároveň dokazují, že podpora loajality zákazníků stojí za námahu – zvýšení míry udržení zákazníka jen o 5 % by mohlo zvýšit tržby o více než 25 %. Zvyšte loajalitu svých zákazníků pomocí Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

1. krok: Zachytit včas správné zákazníky

Vědět, se kterými zákazníky se pojí riziko odchodu, může značně pomoci vašemu marketingovému úsilí být úspěšnější. Předpovídání toho, kteří zákazníci mohou opustit vaši značku, vám umožní zaměřit vaši pozornost správným směrem – na zvýšení jejich loajality. Modely strojového učení a analýzy řízené umělou inteligencí mohou urychlit proces předpovídání, zda a kdy zákazník pravděpodobně přestane používat vaši službu nebo produkt.

Důvěryhodná řešení, jako je Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, pomáhají společnostem využívat automatizované statistiky k předpovídání chování zákazníků, což umožňuje učit se z lidských interakcí ve velkém měřítku pomocí prediktivních dat.

Nejjednodušší způsob, jak začít s prediktivními daty, je použít předem definované modely. Předpřipravené modely, jako jsou ty dostupné v Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, vám poskytují výhodu rychlosti. Díky těmto modelům se můžete začít učit o svých zákaznících už nyní, místo abyste začínali s vývojem modelů od nuly. Pro vlastní prediktivní přehledy můžete použít Azure Machine LearningAzure Synapse Analytics, které efektivně kombinují zákaznická data s těmi podnikovými.

2. krok: Objevit prostor pro zlepšení

Dnešní zákazníci očekávají vysoce kvalitní produkty, služby a zkušenosti se značkou a nestydí se říct ostatním nakupujícím i vám, že nejsou spokojení. Použití analýzy sentimentu (emočního zaujetí) k syntéze zpětné vazby od zákazníků vám může pomoci lépe porozumět potřebám a přáním vašich zákazníků a následně na ně patřičným způsobem reagovat.

Tento automatizovaný proces vám může pomoci učinit cenné poznatky s menším úsilím a za nižší náklady. Rychle pochopíte nejen to, co vaši zákazníci říkají, ale také proč. Zjistíte, co funguje dobře a které obchodní procesy mohou vyžadovat vaši pozornost.

Některé příklady toho, jak můžete zlepšit zkušenosti svých zákazníků pomocí analýzy sentimentu, jsou:

  • Identifikace zákazníků s negativním sentimentem
  • Identifikace problémů a příležitostí, na které zákazníci upozorňují, a jejich následná optimalizace a vylepšení
  • Tvorba personalizovaných kampaní (např. odměny pro spokojené zákazníky poskytované prostřednictvím vašeho věrnostního programu)

3. krok: Vytvořit jedinečný zážitek

Zákazníci často odcházejí, protože vámi vytvořená zkušenost nesplnila jejich očekávání. Pozitivní zákaznická zkušenost může vést k 10 – 15 % nárůstu míry konverze prodeje. Spotřebitelé chtějí nejen pozitivní zkušenost, ale zkušenost personalizovanou – přizpůsobenou jim na míru. Zákazníci se chtějí cítit ceněni.

Personalizace využívá nesmírného množství hodnot už ve vašich zákaznických datech, a to pomocí umělé inteligence, která vám pomůže doručit správné sdělení – správným distribučním kanálem – ve správný čas. I když personalizace není nutně nový koncept, tradiční metody obecné segmentace zákazníků už neudrží jejich pozornost.

Poskytováním individuálně přizpůsobené nabídky zákazníkům minimalizujete riziková místa v procesu nákupu tím, že zákazníkům pomáháte rychleji najít to, co skutečně potřebují.

Shrnutí a názorný příklad z praxe

Čím více budete rozumět tomu, zda a jak jsou splněna očekávání vašich zákazníků, a čím rychleji budete moci na svá zjištění reagovat, tím pravděpodobněji dosáhnete vyšší úrovně spokojenosti zákazníků a snížíte riziko jejich odchodu. Zákazníci jsou dnes angažovaní více než kdy jindy.

Naslouchat zákazníkům, porozumět tomu, co chtějí, a poté splnit nebo překonat jejich očekávání, je klíčem k získání jejich loajality.

Přečtěte si, jak Dynamics 365 Customer Insights využívá společnost Campari a dosahuje až pěti násobku svých tržeb.

V případě dotazů, nejasností či zájmu o Microsoft Dynamics 365 Customer Insights nás kontaktujte na: hello@solitea.cz.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články