MENU Zavrieť

Ako posilniť lojalitu zákazníkov: Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

  • 13.6.2022
  • 5 minút čítania

Viete, ktorých zákazníkov si udržíte a ktorí vás pravdepodobne opustia? A pokiaľ si ich dokážete udržať, akým najlepším spôsobom zaistíte ich pozitívnu zákaznícku skúsenosť? Pozrite sa na 3 kroky, vďaka ktorým pochopíte a viac prepojíte zákazníkov so svojou značkou, a znížite tak riziko ich straty.

Zákazník – kľúč k úspechu

V dnešnej dobe je zákaznícka skúsenosť všetkým. Spokojnosť zákazníkov má potenciál prerásť veľmi rýchlo v lojalitu k vašej značke. Pre väčšinu manažérov pravdepodobne nie je prekvapením, že udržanie zákazníka zahŕňa omnoho menej investícií než získanie nového. Zahraničné štúdie zároveň dokazujú, že podpora lojality zákazníkov stojí za námahu – zvýšenie miery udržania zákazníka len o 5 % by mohlo zvýšiť tržby o viac než 25 %. Zvýšte lojalitu svojich zákazníkov pomocou Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.

1. krok: Zachytiť včas správnych zákazníkov

Vedieť, s ktorými zákazníkmi sa spája riziko odchodu, môže značne pomôcť vášmu marketingovému úsiliu byť úspešnejší. Predvídať to, ktorí zákazníci môžu opustiť vašu značku, vám umožní upriamiť vašu pozornosť správnym smerom – na zvýšenie ich lojality. Modely strojového učenia a analýzy riadené umelou inteligenciou môžu urýchliť proces predvídania, či a kedy zákazník pravdepodobne prestane používať vašu službu alebo produkt.

Dôveryhodné riešenia, ako je Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, pomáhajú spoločnostiam využívať automatizované štatistiky k predvídaniu správania zákazníkov, čo umožňuje učiť sa z ľudských interakcií vo veľkej miere pomocou prediktívnych dát.

Najjednoduchší spôsob, ako začať s prediktívnymi dátami, je použiť vopred definované modely. Predpripravené modely, ako sú tie dostupné v Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, vám poskytujú výhodu rýchlosti. Vďaka týmto modelom sa môžete začať učiť o svojich zákazníkoch už teraz, miesto aby ste začínali s vývojom modelov od nuly. Pre vlastné prediktívne prehľady môžete použiť Azure Machine LearningAzure Synapse Analytics, ktoré efektívne kombinujú zákaznícke údaje s tými podnikovými.

2. krok: Objaviť priestor pre zlepšenie

Zákazníci dnes očakávajú vysoko kvalitné produkty, služby a skúsenosti so značkou a nehanbia sa povedať ostatným nakupujúcim a aj vám, že nie sú spokojní. Použitie analýzy sentimentu (emočného zaujatia) k syntéze spätnej väzby od zákazníkov vám môže pomôcť lepšie porozumieť potrebám a prianiam vašich zákazníkov a následne na ne patričným spôsobom reagovať.

Tento automatizovaný proces vám môže pomôcť získať cenné poznatky s menším úsilím a za nižšie náklady. Rýchlo pochopíte nielen to, čo vaši zákazníci hovoria, ale tiež prečo. Zistíte, čo funguje dobre a ktoré obchodné procesy môžu vyžadovať vašu pozornosť.

Niektoré príklady toho, ako môžete zlepšiť skúsenosti svojich zákazníkov pomocou analýzy sentimentu, sú:

  • Identifikácia zákazníkov s negatívnym sentimentom
  • Identifikácia problémov a príležitostí, na ktoré zákazníci upozorňujú, a ich následná optimalizácia a vylepšenie
  • Tvorba personalizovaných kampaní (napr. odmeny pre spokojných zákazníkov poskytované prostredníctvom vášho vernostného programu)

3. krok: Vytvoriť jedinečný zážitok

Zákazníci často odchádzajú, pretože vami vytvorená skúsenosť nesplnila ich očakávania. Pozitívna zákaznícka skúsenosť môže viesť k 10 – 15 % nárastu miery konverzie predaja. Spotrebitelia chcú nielen pozitívnu skúsenosť, ale skúsenosť personalizovanú – prispôsobenú im na mieru. Zákazníci sa chcú cítiť cenení.

Personalizácia využíva nesmierne množstvo hodnôt už vo vašich zákazníckych údajoch, a to pomocou umelej inteligencie, ktorá vám pomôže doručiť správne hlásenie – správnym distribučným kanálom – v správnom čase. Aj keď personalizácia nie je nevyhnutne nový koncept, tradičné metódy všeobecnej segmentácie zákazníkov už neudržia ich pozornosť.

Poskytovaním individuálne prispôsobenej ponuky zákazníkom minimalizujete rizikové miesta v procese nákupu tým, že zákazníkom pomáhate rýchlejšie nájsť to, čo skutočne potrebujú.

Zhrnutie a ilustračný príklad z praxe

Čím viac budete rozumieť tomu, či a ako sú splnené očakávania vašich zákazníkov, a čím rýchlejšie budete môcť na svoje zistenia reagovať, tým pravdepodobnejšie dosiahnete vyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov a znížite riziko ich odchodu. Zákazníci sú dnes angažovaní viac než kedykoľvek predtým.

Načúvať zákazníkom, porozumieť tomu, čo chcú, a následne splniť alebo prekonať ich očakávania, je kľúčom k získaniu ich lojality.

Prečítajte si, ako Dynamics 365 Customer Insights využíva spoločnosť Campari a dosahuje až päťnásobok svojich tržieb.

V prípade otázok, nejasností či záujmu o Microsoft Dynamics 365 Customer Insights nás kontaktujte na: wbi-info@solitea.sk.

Podobné
články