MENU Zavrieť

Zvýšte návratnosť investícií a efektivitu s Azure Machine Learning

  • 26.10.2021
  • 3 minúty čítania

Strojové učenie využíva v súčasnosti stále viac organizácií. Štúdia Microsoftu dokázala, že s Azure Machine Learning môžu firmy zvýšiť návratnosť svojich investícií a efektivitu svojej práce s dátami až o stovky percent.

Služba Azure Machine Learning je služba pre firmy, navrhnutá tak, aby umožnila používateľom čo najviac zrýchliť tvorbu a nasadenie modulov, a urýchliť tak celý životný cyklus strojového učenia. Službu už využívajú tisíce zákazníkov vrátane mnohých členov rebríčka Fortune 100 – teda stovky najväčších podnikov v Spojených štátoch. V snahe získať o prínosoch a výhodách Azure Machine Learning čo najviac dát potom Microsoft poveril spoločnosť Forrester Consulting vypracovaním štúdie celkového ekonomického dopadu (Total Economic Impact, TEI) služby. Kompletnú štúdiu nájdete na tomto odkaze.

Kľúčové zistenia

Výskumníci Forresteru usporiadali päť rozhovorov so zákazníkmi používajúcimi Azure Machine Learning a formou dotazníka oslovili 199 osôb s rozhodovacími právomocami. Na účely štúdie potom Forrester agregoval získané dáta do jednej kompozitnej organizácie.

Na základe zistených poznatkov potom Forrester prišiel k záveru, že všetci zákazníci zaznamenali výrazné zlepšenie v oblasti projektov strojového učenia. Azure Machine Learning im umožnil zvýšiť zisky a znížiť prevádzkové náklady – oboje v priamej úmere s rozširovaním využitia služby.

Aké konkrétne prínosy Forrester Consulting identifikoval?

  • Zvýšenie predpokladanej návratnosti investície v priebehu troch rokov zo 189 % na 335 %,
  • zlepšenie produktivity dátových vedcov až o 25 % a produktivity dátového inžinierstva až o 40 %,
  • až o 40 % sa zredukovala časová náročnosť onboardingu nových dátových vedcov a z toho vyplynula úspora prevádzkových nákladov,
  • zvýšenie efektivity prevádzky vďaka optimalizácii modelového vývoja, zácviku, validácie, nasadenia a monitoringu,
  • zlepšenie pomeru čas/hodnota pri projektoch strojového učenia a zvýšenie presnosti modelov,
  • finančná úspora vďaka vyradeniu zastaralých technológií.

Prejdite na Azure Machine Learning aj vy

Azure Machine Learning je plnohodnotná služba strojového učenia umožňujúca organizáciám vytvárať, nasadzovať a spravovať tisíce modelov. Služba je navrhnutá pre čo najvyššiu bezpečnosť, spĺňa všetky relevantné smernice a má plnú podporu zodpovednej AI. Vďaka Azure Machine Learning môžu organizácie nielen markantne zvýšiť produktivitu vývojárov a dátových vedcov, ale aj zrýchliť rast hodnoty v čase. Začnite s Azure Machine Learning ešte dnes a vyskúšajte si trial verziu zdarma.

Prečítajte si celú štúdiu TEI: New Technology: The Projected Total Economic Impact™ Of Microsoft Azure Machine Learning.

Podobné články