MENU Zavřít

Zvyšte návratnost investic a efektivitu s Azure Machine Learning

  • 26. 10. 2021
  • 3 minuty čtení

Strojového učení využívá v současnosti stále více organizací. Studie Microsoftu pak prokázala, že s Azure Machine Learning mohou firmy zvýšit návratnost svých investic a efektivitu své práce s daty až o stovky procent.

Služba Azure Machine Learning je služba pro firmy, navržená tak, aby umožnila uživatelům co nejvíce zrychlit tvorbu a nasazení modelů, a urychlit tak celý životní cyklus strojového učení. Službu již využívají tisíce zákazníků včetně řady členů žebříčku Fortune 100 – tedy stovky největších podniků ve Spojených státech. Ve snaze získat o přínosech a výhodách Azure Machine Learning co nejvíce dat pak Microsoft pověřil společnost Forrester Consulting vypracováním studie celkového ekonomického dopadu (Total Economic Impact, TEI) služby. Kompletní studii naleznete na tomto odkazu.

Klíčová zjištění

Výzkumníci Forresteru uspořádali pět rozhovorů se zákazníky používajícími Azure Machine Learning a formou dotazníku oslovili 199 osob s rozhodovacími pravomocemi. Pro účely studie pak Forrester agregoval získaná data do jedné kompozitní organizace.

Na základě zjištěných poznatků pak Forrester došel k závěru, že všichni zákazníci zaznamenali výrazné zlepšení v oblasti projektů strojového učení. Azure Machine Learning jim umožnil zvýšit zisky a snížit provozní náklady – oboje v přímé úměře s rozšiřováním využití služby.

Jaké konkrétní přínosy pak Forrester Consulting identifikoval?

  • Zvýšení předpokládané návratnosti investice během tří let ze 189 % na 335 %,
  • zlepšení produktivity datových vědců až o 25 % a produktivity datového inženýrství až o 40 %,
  • až 40% redukce v časové náročnosti onboardingu nových datových vědců a z toho plynoucí úspory provozních nákladů,
  • zvýšení provozní efektivity díky optimalizaci modelového vývoje, zácviku, validace, nasazení a monitoringu,
  • zlepšení poměru čas/hodnota u projektů strojového učení a přesnosti modelů, a z toho plynoucí snížení nákladů,
  • finanční úspora díky vyřazení zastaralých technologií.

Přejděte na Azure Machine Learning i vy

Azure Machine Learning je plnohodnotná služba strojového učení umožňující organizacím vytvářet, nasazovat a spravovat tisíce modelů. Služba je navržena pro co nejvyšší bezpečnost, splňuje všechny relevantní směrnice a má plnou podporu odpovědného AI. Díky Azure Machine Learning mohou organizace nejen markantně zvýšit produktivitu vývojářů a datových vědců, ale také zrychlit růst hodnoty v čase. Začněte s Azure Machine Learning ještě dnes a využijte zkušební verzi zdarma.

Přečtěte si celou studii TEI: New Technology: The Projected Total Economic Impact™ Of Microsoft Azure Machine Learning.

Podobné články