MENU Zavrieť

Ako dostať človeka na Mesiac: Organizačné výzvy programu Apollo a inšpirácia pre vašu firmu

  • Mgr. Jan Kozák
  • 18.1.2024
  • 6 minút čítania

Keď sa povie „program Apollo“, mnoho z vás si iste vybaví Neila Armstronga stojaceho vedľa americkej vlajky na Mesiaci alebo napínavý príbeh Apolla 13. Ľudstvo by ale na povrchu našej jedinej obežnice nikdy nestálo, keby celý program nemal zodpovedajúce projektové riadenie. Práve o ňom (a o inšpirácii, ktorú z programu Apolla môžete čerpať pre svoju firmu) je dnešný článok.

Veľké ambície a ešte väčšie ciele 

Keď prezident Kennedy oznámil svoj úmysel dostať do konca dekády človeka na Mesiac, nemala NASA potrebné prostriedky, personál ani know-how. Predsa len sa tu bavíme o období sotva mesiac po vypustení prvej pilotovanej lode za hranicu kozmu. Aby tak organizácia mala vôbec nejakú šancu šibeničné termíny splniť, musela začať masívnu expanziu a počas šiestich rokov narástol počet zamestnancov z pôvodných 10 000 na 36 000. 

Keďže hneď na začiatku programu padlo rozhodnutie zveriť väčšinu práce súkromnému sektoru, bolo potrebné zmobilizovať do tej doby nevídané množstvo ľudských zdrojov. Do roku 1965 už na lunárnych misiách spolupracovalo 376 000 ľudí rozprestretých medzi takmer 500 podnikov, univerzít, výskumných stredísk a ďalších subjektov. Len štyria najväčší dodávatelia pracujúci na nosiči Saturn V sami využívali služby 250 subdodávateľov a dodávali milióny súčiastok. Každá z nich navyše musela spĺňať veľmi prísne technické požiadavky. Už len to predstavovalo veľkú manažérsku výzvu. 

Oveľa väčšou úlohou pre čelných predstaviteľov programu sa ale stala synchronizácia a koordinácia rozmanitých profesijných skupín. V samotnej NASA tradične dochádzalo k treniciam spôsobeným filozofickými rozdielmi medzi vedcami a konštruktérmi. Zatiaľ čo prvá menovaná skupina tiahla k individualizmu a snažila sa predovšetkým o rozvoj poznania, druhá skupina bola zvyknutá pôsobiť v tíme a riadila sa presne danými technickými a finančnými parametrami. Obe strany mali pádne argumenty idúce proti sebe, pre úspech celého programu ale museli navzájom spolupracovať.  

Vedci verzus inžinieri 

A teraz do tejto psychologicky, manažérsky i ľudsky delikátnej situácie pridajte zástupcov priemyselných podnikov, univerzít, výskumných centier, vládnych inštitúcií a ďalších entít. Číry rozsah projektu spôsobil, že na pleciach NASA zostalo prakticky len plánovanie misií, vyjednávanie kontraktov s dodávateľmi a supervízia ich práce. Aj tu potom dochádzalo ku konfliktom a nedorozumeniam, pretože takmer každá zúčastnená inštitúcia mala viac či menej odlišnú predstavu o ideálnom smerovaní celého programu. 

Vo výsledku tak museli manažéri NASA skombinovať rôznorodé povahy, kultúry, skúsenosti a know-how, a spoločne ich nasmerovať k jedinému cieľu – človeku na Mesiaci. Najväčšiu úlohu pri zvládaní tejto výzvy zohral generálmajor letectva Samuel Phillips, ktorý v minulosti stál pri vzniku medzikontinentálnych striel Minuteman a k NASA sa pridal v roku 1962. Pod jeho vedením vzniklo rozsiahle manažérske oddelenie, ktoré malo najvyššiu autoritu nad všetkými designmi, kontraktmi, dodávkami komponentov, výcvikom a ďalšími operáciami nevyhnutnými pre úspech programu. 

Samotné riadenie Apolla sa potom odvíjalo od troch základných pilierov – ceny, časového plánu a bezpečnosti. Tieto piliere boli neoddeliteľne prepojené a všetci členovia programu s nimi museli pracovať ako so spojenými nádobami. Rovnako museli prijať fakt, že časový plán je ako jediný pilierov nemenný, pretože sa odvíjal od stanoviska prezidenta Kennedyho. To ovplyvňovalo aj bezpečnosť; keďže Kennedy vyhlásil, že človek na Mesiaci pristane bezpečne, zapracovali inžinieri do lodí Apollo vysokú mieru redundancie. Oba tieto faktory potom logicky znamenali rast ceny programu – ak by došlo k nedostatku peňazí, zvyšné dva piliere by sa ocitli v ohrození. 

H2: Inspirujte sa cestou na Mesiac 

Ako všetci vieme, program Apollo sa napriek všetkým vyššie uvedeným prekážkam stal oslnivým úspechom amerického vesmírneho programu. To, že NASA zvládla riadiť takto rozsiahly projekt v predpočítačovom veku, kedy takmer všetky informácie, podklady, plány aj reporty existovali iba v papierovej podobe, len svedčí o neskutočných organizačných schopnostiach vtedajších špičiek programu. Nie nadarmo položil lunárny program základy ďalšiemu rozvoju vesmírneho lietania a dodnes je predkladaný ako učebnicový príklad správneho projektového riadenia. 

A čo vaša firma? Tiež by stála o podobne nadaných manažérov schopných z administratívneho chaosu, nereálnych termínov a reštriktívnych zadaní vydolovať úspech vskutku kozmický? Nemusíte pritom práve plánovať výlet na Mesiac – stačí napríklad riadenie a sledovanie montážnych projektov naprieč niekoľkými krajinami, kedy potrebujete spoľahlivo zvládnuť dlhý zoznam agend aj administratívnych výziev. 

Dnes už našťastie nemusíte budovať riadiace centrá, ani najímať armádnych konzultantov. Moderným riešením je podnikový informačný systém vybavený funkciami pre projektové riadenie. S ním získate nasledujúce možnosti: 

  • Automatizácia procesov: ERP systém vykonáva rad rutinných činností úplne automaticky na pozadí. Jedná sa napríklad o workflow či zasielanie notifikácií. Okrem úspory času i práce získa vaša firma aj schopnosť zvládať viac projektov naraz.   
  • Dozor nad termínmi a fázami projektov: prehľadné rozhranie vám umožňuje si udržiavať prehľad o priebehu projektu, včas identifikovať problémové miesta a vyriešiť prípadné prekážky skôr než začnú mať na projekt negatívne dopady. Online dostupnosť ďalej zaistí, že vaši manažéri môžu projekty sledovať aj na diaľku.  
  • Plánovanie projektov: v systéme ľahko vytvoríte kompletný harmonogram, určíte požiadavky na ľudské a materiálne zdroje, pridelíte strojné kapacity, stanovíte míľniky a delegujete zodpovedné osoby – to všetko z jedného rozhrania.   
  • Riadenie kapacít: podľa aktuálneho vyťaženia môžete k jednotlivým projektom dynamicky prideľovať stroje, pracovníkov a materiál podľa aktuálnej potreby. V reálnom čase tak môžete zdroje presúvať pre ich optimálne využitie.  
  • Sledovanie nákladov a výnosov: v reálnom čase môžete sledovať náklady, výnosy aj fakturačné míľniky pri jednotlivých projektoch. Pokročilé analytické nástroje potom zaistia váš prehľad o výnosoch projektov a umožní vám porovnávať ich skutočné hodnoty oproti plánom.  

Presne takéto systémy nájdete v našej ponuke, ktorá pokrýva potreby firiem najrôznejších odvetví a veľkostí. Nezáleží na tom, či ste malá rodinná firma, nadnárodná korporácia alebo štátna inštitúcia; náš tím odborníkov pre vás určite nájde vhodné riešenie.  

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články