MENU Zavrieť

5 výhod, ktoré vašej firme prinesie HR systém

 • 17.1.2023
 • 5 minút čítania

HR systémy patria v úspešných a moderných firmách medzi nenahraditeľných pomocníkov. Šetria čas automatickým riešením opakujúcich sa úloh, urýchľujú nábor a zefektívňujú prácu zamestnancom, ktorí sa tak môžu venovať hodnotnejším aktivitám. Zabudnite na tabuľky a spoznajte 5 najväčších výhod HR systémov.

Čo je HR systém?

HR systém je špecializovaný softvér určený na správu a riadenie agendy ľudských zdrojov. Tieto systémy pokrývajú celý životný cyklus zamestnanca, od náboru a nástupu cez základnú správu ľudských zdrojov až po vzdelávanie a odmeny zamestnancov.

Vďaka HR systémom majú personalisti dokonalý prehľad o stave zamestnancov. Pomocou HR systémov môžu analyzovať ich produktivitu a optimalizovať interné a výrobné procesy firmy. Sú kľúčom k rastu a udržaniu efektívnosti práce.

Medzi základné funkcie personálneho softvéru patria:

 • správa zamestnancov v cloude – databáza zamestnancov a prehľad o ich pozíciách,
 • automatizácia rutinných úloh – vypĺňanie údajov do formulárov, výpočet miezd, generovanie zmlúv a ďalšie,
 • správa dovoleniek a absencií – zamestnanci môžu požiadať o dovolenku či nahlásiť absenciu priamo prostredníctvom systému,
 • sledovanie pracovnej doby – vďaka monitoringu pracovných hodín získate prehľad o výkonnosti zamestnanca, ako aj podklady na mzdy, dovolenky a pod.,
 • mzdový systém – výpočty miezd zamestnancov vrátane všetkých zákonných zrážok a daní, správa prémií, odmien a ďalšie,
 • riadenie práce a vzdelávanie zamestnancov – moderné personálne systémy možno využiť aj na sledovanie plnenia cieľov, ako aj na riadenie školení a certifikácie zamestnancov,
 • riadenie procesu náboru – umožňuje riadiť celý proces náboru, a tiež vypočítať platové podmienky na základe údajov alebo vytvoriť šablóny na inzeráty,
 • zamestnanecký portál – HR systém obsahuje nástroje na vytvorenie a správu centrálneho zamestnaneckého portálu.

5 hlavných výhod HR systémov

HR systémy používajú spoločnosti všetkých veľkostí v každom odvetví podnikania. Centralizujú, zabezpečujú a organizujú údaje o zamestnancoch, zefektívňujú kľúčové administratívne činnosti a pomáhajú zamestnancom lepšie spolupracovať.

Vďaka možnosti mať všetky dôležité údaje na jednom mieste nemusia zamestnanci pracovať s viacerými systémami, či dokonca študovať ťažké legislatívne texty alebo tráviť drahocenný čas prepisovaním a opravovaním chýb.

Medzi hlavné výhody HR systémov patrí:

 • centralizácia personálnej agendy – všetci personalisti pracujú s rovnakými údajmi v jednom prehľadnom riešení, či už ide o mzdy, dovolenky, benefity, zmluvy alebo iné agendy,
 • dostupnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek – do HR systému sa dostanete ako z počítača, tak aj z mobilného telefónu kedykoľvek a odkiaľkoľvek, kde máte pripojenie na internet,
 • automatizácia rutinnej agendy – množstvo manuálnych úkonov (vypĺňanie informácií do formulárov, generovanie dokumentov a ďalšie) dokáže HR systém vybaviť za vás, čím šetrí čas a znižuje chybovosť,
 • legislatívna podpora – vďaka pravidelným aktualizáciám vždy pracujete v súlade s platnou legislatívou,
 • digitalizácia – vďaka možnosti previesť všetku personálnu agendu do elektronickej podoby môžu zamestnanci komunikovať s personalistami na diaľku.

HR systémy, rovnako ako aj ERP systémy či účtovné nástroje, teda šetria zamestnancom množstvo času a minimalizujú chybovosť, ktorá často vzniká pri ručnom prepisovaní údajov. HR systém totiž analyzuje všetky zadané údaje a pomocou algoritmov vytvára report podľa konkrétnych potrieb.

HR systémy od spoločnosti Seyfor

Väčšina riešení na trhu ponúka rovnaké základné funkcie a nástroje, ale líšia sa rozsahom doplnkových funkcií v závislosti od toho, pre akú veľkú organizáciu sú určené.

Spoločnosť Seyfor ponúka riešenia na spracovanie miezd a ľudských zdrojov pre potreby malých klientov a zákazníkov z neziskových organizácií, ako aj veľkých spoločností a štátnej správy.

Vema je komplexný informačný systém vybavený širokou škálou funkcií pre spracovanie miezd a personalistiky. K dispozícii je v niekoľkých verziách, ktoré sa líšia funkcionalitou. Tieto verzie je možné rozšíriť o ďalšie doplnkové aplikácie a moduly. Určený je pre stredne veľké spoločnosti, veľké firmy, ako aj pre verejný sektor.

Spoločnosť Seyfor má v ponuke aj ERP systémy, ktoré disponujú špecializovaným modulom pre personalistiku a ľudské zdroje. Jedným z nich je Byznys, navrhnutý pre stredné a veľké podniky. Byznys disponuje nástrojmi na evidenciu zamestnancov, výpočty miezd, dochádzkou a ďalšími systémami.

Vario je zase určený pre malé a stredné firmy. Ponúka široký výber modulov pre rôzne agendy. Súčasťou sú aj moduly Personalistika a Mzdy na prehľadné riadenie personálnej agendy a evidenciu všetkých údajov o zamestnancoch.

Ak sa obzeráte po HR systémoch, odporúčame tiež vyhľadať si referencie na jednotlivých dodávateľov riešení. Myslite ale na to, že systém, ktorý vyhovuje podobne veľkej firme či spoločnosti s podobným zameraním ako je to vaše, nemusí napĺňať aj vaše potreby. Preto je dobré stanoviť si požiadavky na daný systém a skonzultovať ich aj s dodávateľom.

Podobné
články