MENU Zavrieť

Cloudový ERP systém ako riešenie pre výrobné firmy

  • Mgr. Jan Kozák
  • 22.6.2023
  • 5 minút čítania

Cloudové platformy sú hnacím motorom podnikateľského sveta a čoraz viac spoločností na ne prechádza. Platí to aj pre výrobné podniky, pre ktoré sú podnikové informačné systémy tradične veľmi užitočným nástrojom. Ak aj vy zvažujete prechod na cloud, prečítajte si nášho stručného sprievodcu. Vysvetlí vám, čo to vlastne cloud je a prečo je vhodné zvoliť si za svoj cloudový systém ERP práve Business Central.

Čo je to vlastne cloud?

Na pochopenie nasledujúcich riadkov je potrebné najprv vysvetliť, čo vlastne myslíme pod pojmom cloudové riešenie. Aj v súčasnosti existujú skreslené predstavy o podstate cloudu, ktoré vedú mnohých ľudí k pochybnostiam o cloudových platformách.

Začnime malým historickým exkurzom. Na prelome tisícročia sa v podnikových informačných systémoch používala osvedčená metóda klient/server. V tomto modeli slúžili servery len ako úložisko údajov, zatiaľ čo klientske zariadenia (t. j. počítače, notebooky a iné koncové zariadenia) boli zodpovedné za všetky výpočtové operácie.

Toto usporiadanie malo v dnešnej optike niekoľko zásadných obmedzení. Po prvé, vyžadovalo si priame spojenie medzi klientskym zariadením a serverom, pretože na server a zo servera sa museli prenášať veľké objemy údajov. Existovala síce možnosť pripojenia WAN, ale výsledná komunikácia mala veľmi obmedzenú rýchlosť. V prípade potreby pracovať na diaľku boli potom zamestnanci odkázaní na terminálové servery, čo prinášalo množstvo nevýhod a obmedzení. V neposlednom rade bol výkon systému ERP priamo závislý od výkonu koncových zariadení.

Na druhej strane cloudové riešenia naplno využili obrovský nárast výpočtového výkonu za posledných 20 rokov a presunuli všetku záťaž z koncových zariadení na servery. V prípade cloudových systémov ERP sa teda všetky operácie a procesy uskutočňujú na diaľku a koncové zariadenia fungujú len ako prístupové brány.

Dôsledky príchodu cloudu

Táto revolúcia mala niekoľko hlavných výhod. Zrazu už nebolo potrebné riešiť vzdialený prístup prostredníctvom terminálov, čo výrazne uľahčilo prácu na diaľku a z domu. Predovšetkým však vznikla možnosť zakúpiť systém ERP bez nutnosti nákupu a prevádzky serverov alebo dátových centier.

V minulosti, ak si výrobné a iné spoločnosti chceli zaobstarať podnikový informačný systém, museli spolu s ním zakúpiť aj príslušnú IT infraštruktúru. To predstavovalo veľkú finančnú a časovú záťaž a tiež množstvo vedľajších nákladov na prevádzku a potrebný servisný personál. Vďaka cloudovým systémom však získali prístup k ERP aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné kapacity alebo zdroje na nákup a prevádzku rozsiahlej IT infraštruktúry.

To však neznamená, že on-premise implementácie riešení ERP úplne vymizli, pretože ponúkajú aj niektoré výhody (viď. náš predchádzajúci text o rozdieloch cloud versus on-premise).

V čom cloudový ERP systém pomôže výrobe?

Výrobné odvetvie je jednou z oblastí, kde možno najlepšie vysvetliť výhody cloudového systému ERP. Typická výrobná spoločnosť spracúva každý mesiac veľké množstvo výrobných zákaziek, čo zahŕňa množstvo väčších či menších procesov, od plánovania zdrojov cez objednávanie a sledovanie výroby až po expedíciu a konečnú fakturáciu. Vhodný systém ERP môže mnohé z týchto procesov zefektívniť a do značnej miery automatizovať, čo okrem úspory času a práce vedie aj k odstráneniu chýb a ukončeniu závislosti od manuálnych úkonov.

Cloudový systém ERP potom vyššie uvedené výhody rozširuje o možnosť plnohodnotne pracovať s uloženými údajmi bez ohľadu na miesto alebo koncové zariadenie. Administratívni pracovníci môžu pohodlne pracovať z domu, zatiaľ čo manažéri a vedúci pracovníci môžu ľahko sledovať svoju činnosť odkiaľkoľvek na svete.

Prečo si výrobné firmy vyberajú Microsoft Business Central?

Spoločnosť Microsoft sa počas svojej existencie úspešne transformovala z vývojára softvérových riešení na poskytovateľa výkonných cloudových služieb. V tejto oblasti urobila spoločnosť Microsoft v poslednom období obrovský pokrok a nie náhodou je platforma Microsoft 365 v súčasnosti štandardom v oblasti cloudu. Tento pokrok sa potom nevyhnutne prejavil v oblasti systémov ERP, kde spoločnosť Microsoft ponúka riešenia Business Central a Finance & Supply Chain Management založené na osvedčenej platforme Microsoft Dynamics 365.

Business Central ponúka všetky uvedené výhody a ešte viac. Kompletný prehľad modulov vrátane špecializovaného výrobného modulu nájdete v prehľadnom pdf tu.

Od konkurencie sa však odlišuje mimoriadnou flexibilitou v oblasti financovania. Na trhu je totiž viacero cloudových systémov ERP, ktoré sú financované prostredníctvom pravidelného predplatného. Háčik je však v tom, že veľký počet týchto systémov umožňuje len ročné licencie, čo obmedzuje ich využiteľnosť pre menšie spoločnosti. Tie totiž jednoducho nemajú možnosť využívať všetky funkcie systému a v dôsledku toho zbytočne platia veľa peňazí.

Na druhej strane je Business Central jedným z prvých cloudových riešení ERP, ktoré ponúka trojročné, ročné alebo mesačné predplatné, ktoré používateľom poskytuje prístup k riešeniu založenému na osvedčenej platforme Microsoft Dynamics 365. Vďaka tomu je financovanie Business Central výrazne flexibilnejšie, čo uľahčuje život stredným a veľkým podnikom a umožňuje im získať profesionálny systém ERP bez toho, aby výrazne zaťažil ich rozpočet.

Chcete si overiť, či je Business Central tým správnym ERP pre vašu spoločnosť?

Ak vo vás predchádzajúce riadky vzbudili záujem o Microsoft Business Central, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Spoločnosť Seyfor je jedným z najväčších partnerov spoločnosti Microsoft a disponuje rozsiahlym tímom konzultantov a vývojárov so skúsenosťami s implementáciou Business Central v podnikoch všetkých odvetví a veľkostí. Stačí sa ozvať; prediskutujeme vaše potreby a navrhneme ideálne riešenie.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články