MENU Zavřít

Plánování, forecasting a datová analytika
v CPI Property Group

650+

uživatelů z řad manažerů a finančních kontrolorů využívá plánovací řešení

300+

entit je pokryto v rámci dodaného řešení pro finanční plánování a reporting

600+

nákladových středisek je zahrnuto v plánování s výhledem na dalších 5 let

„Díky řešení Seyforu pro planning, budgeting & forecasting jsme posunuli naše plánování na úplně novou úroveň. Toto řešení přispělo k tomu, že jsme rok po implementaci získali investiční rating od agentury Moody’s Investor Services a následně i od ratingové agentury S&P Global Ratings.“

Seyfor implementoval řešení na míru pro přední realitní skupinu, zabývající se investicemi a správou nemovitostí ve střední Evropě. CPI Property Group (CPI PG) spravuje majetek v hodnotě dosahující 672 milionů EUR (v roce 2019) a řadí se tak do čela nejvýznamnějších středoevropských investorů v oblasti nemovitostí. Řešení umožňuje ve stovkách společností plánovat finanční toky, detailní náklady a výnosy včetně tržeb z nájmů tisíců pronajímaných jednotek. Na procesu plánování se podílí 650 uživatelů z řad property a asset manažerů a finančních kontrolorů. Jejich činnost řídí workflow, které zabezpečuje plynulý proces tvorby a schvalování plánů v několika úrovních od zcela detailních až po konsolidovaný plán celé skupiny.

Group Report poskytuje ucelený pohled na skupinu přes všechny typy nákladů, země a oblasti podnikání. Systém umožňuje pro celou skupinu sestavit 5letý strategický výhled, detailní roční budget a v průběhu roku i operativní forecasty, do kterých se promítá známá skutečnost a průběžně zpřesňovaný plán na následující kvartály. Řešení poskytuje uživatelům komfort práce ve známém prostředí Microsoft Excel. Veškerá data jsou uložená v databázi Microsoft SQL Server poskytující robustní prostředí pro uchovávání dat a zabezpečení přístupových práv.

Před rozhodnutím o implementaci specializovaného systému pro plánování v CPI Property Group zvažovali další rozvoj stávajícího systému propojených tabulek nebo implementace plánování v prostředí podnikového ERP systému. Tyto cesty se ukázaly být buď extrémně náročné na investice, nebo neposkytovaly dostatečný prostor pro pokrytí náročných specifických požadavků kladených na budoucí systém. Řešení od Seyforu zaujalo společnost CPI Property Group rozsáhlými možnosti pro přizpůsobení a rovněž tím, že zachovalo uživatelům jejich oblíbené a důvěrně známé prostředí Excelu. Svůj význam měl i fakt, že řešení kompletně stojí na technologiích Microsoftu, které v CPI již užívali. To výrazně usnadnilo implementaci a dlouhodobě snížilo náklady na údržbu infrastruktury IT.

Řešení umožňuje skupině CPI PG rychle získávat informace o celkových hodnotách plánů, včetně rychlé zpětné vazby pro korekce v plánu a jeho optimalizaci. Modelování usnadňuje ověřování hypotéz a dopadů rozhodnutí. Modul strategického plánování umožňuje rychlé predikce dopadu plánovaných a zvažovaných akvizic do hospodaření celé skupiny. Díky integraci všech dat do jednotného datového skladu je možné jejich flexibilní využití a výrazně rychlejší dodávání podkladů externím partnerům skupiny (investoři, banky, auditoři, dozorové orgány atd.). To vše v konečném důsledku výrazně zvýšilo kredibilitu celé skupiny CPI Property Group.

Skupina CPI Property Group má k dispozici stále aktuální pohled do budoucnosti, což je pro řízení tak vysokého počtu společností i spravovaného majetku zásadní a přináší i značnou konkurenční výhodu.

Soustředění všech budgetovaných dat na jedno centrální místo do jedné aplikace a databáze umožňuje konsolidaci plánovacích dat v celé šíři tzv. budgetingové pyramidy CPI PG.

Zatímco na začátku projektu řešení v CPI PG využívalo 120 uživatelů pro plánování přibližně 150 entit a 300 nákladových středisek, v současnosti je to díky škálovatelnosti řešení již 650 uživatelů, více než 300 entit a 600 nákladových středisek.

Stáhněte si případovou studii

Díky řešení od Seyforu pro planning, budgeting & forecasting posunuli plánování v CPI Property Group na úplně novou úroveň.

Díky řešení od Seyforu pro planning, budgeting & forecasting posunuli plánování v CPI Property Group na úplně novou úroveň.

Pomůžeme vám zjednodušit
podnikání

Živnostníci
a malé firmy

Fakturujte snadno,
zvládněte účetnictví nebo vyřešte
problém s EET.

Středně velké
firmy

Ušetřete čas, kapacity a zjednodušte
procesy díky podnikovým
a personálním systémům.

Velké
společnosti

Osvoboďte se od starostí, které
informační technologie
bezchybně vyřeší za vás.