MENU Zavrieť

Plánovanie, forecasting a dátová analytika
v CPI Property Group

650+

užívateľov z radov manažérov a finančných kontrolórov využíva plánovacie riešenie

300+

entít je pokrytých v rámci dodaného riešenia pre finančné plánovanie a reporting

600+

nákladových stredísk je zahrnutých v plánovaní s výhľadom na ďalších 5 rokov

„Vďaka riešeniu Solitey pre planning, budgeting & forecasting sme posunuli naše plánovanie na úplne novú úroveň. Toto riešenie prispelo k tomu, že sme rok po implementácii získali investičný rating od agentúry Moodys Investor Services a následne aj od ratingovej agentúry S&P Global Ratings.“

Spoločnosť Solitea implementovala riešenie na mieru pre poprednú realitnú skupinu zaoberajúcu sa investíciami a správou nehnuteľností v strednej Európe. Skupina CPI Property Group (CPI PG) spravuje aktíva v hodnote až 672 miliónov EUR (v roku 2019), čo z nej robí jedného z popredných stredoeurópskych investorov do nehnuteľností. Riešenie umožňuje stovkám spoločností plánovať peňažné toky, podrobné náklady a výnosy vrátane príjmov z prenájmu tisícov nájomných jednotiek. Do procesu plánovania je zapojených 650 používateľov z radov správcov nehnuteľností a majetku a finančných kontrolórov. Ich činnosť sa riadi pracovným postupom, ktorý zabezpečuje plynulý proces vytvárania a schvaľovania plánov na niekoľkých úrovniach, od úplne podrobného až po konsolidovaný plán pre celú skupinu.

Správa skupiny poskytuje komplexný pohľad na skupinu vo všetkých nákladových druhoch, krajinách a oblastiach podnikania. Tento systém umožňuje vypracovať päťročný strategický výhľad pre celú skupinu, podrobný ročný rozpočet a prevádzkové prognózy počas roka, ktoré odrážajú známe skutočnosti a priebežne spresňovaný plán na nasledujúce štvrťroky. Riešenie poskytuje používateľom komfort práce v známom prostredí aplikácie Microsoft Excel. Všetky údaje sú uložené v databáze Microsoft SQL Server, ktorá poskytuje robustné prostredie na ukladanie údajov a zabezpečenie prístupových práv.

Pred rozhodnutím o implementácii špecializovaného plánovacieho systému zvažovala skupina CPI Property Group ďalší rozvoj existujúceho prepojeného tabuľkového systému alebo implementáciu plánovania v podnikovom prostredí ERP. Ukázalo sa, že tieto cesty sú buď veľmi náročné na investície, alebo neposkytujú dostatočný rozsah na splnenie náročných špecifických požiadaviek kladených na budúci systém. Riešenie spoločnosti Solitea zaujalo skupinu CPI Property Group svojimi rozsiahlymi možnosťami prispôsobenia, ako aj zachovaním obľúbeného a používateľom známeho prostredia Excelu. Svoju úlohu zohrala aj skutočnosť, že riešenie bolo kompletne založené na technológiách spoločnosti Microsoft, ktoré spoločnosť CPI už používala. To výrazne zjednodušilo implementáciu a znížilo dlhodobé náklady na údržbu IT infraštruktúry.

Riešenie umožňuje spoločnosti CPI PG rýchlo získať informácie o celkových hodnotách plánu vrátane rýchlej spätnej väzby na úpravu a optimalizáciu plánu. Modelovanie uľahčuje overovanie hypotéz a vplyvov rozhodnutí. Modul strategického plánovania umožňuje rýchle predpovedanie vplyvu plánovaných a uvažovaných akvizícií na výkonnosť celej skupiny. Integrácia všetkých údajov do jedného dátového skladu umožňuje flexibilné využívanie a výrazne rýchlejšie poskytovanie údajov externým partnerom skupiny (investorom, bankám, audítorom, orgánom dohľadu atď.). To všetko v konečnom dôsledku výrazne zvýšilo dôveryhodnosť celej skupiny CPI Property Group.

Skupina CPI Property Group má vždy aktuálny pohľad na budúcnosť, ktorý je nevyhnutný pre riadenie takého veľkého počtu spoločností a spravovaných aktív a prináša významnú konkurenčnú výhodu.

Sústredenie všetkých budgetovaných dát na jedno centrálne miesto do jednej aplikácie a databázy umožňuje konsolidáciu plánovacích dát v celej šírke tzv. Budgetingovej pyramídy CPI PG.

Kým na začiatku projektu riešenia v CPI PG využívalo 120 užívateľov pre plánovanie približne 150 entít a 300 nákladových stredísk, v súčasnosti je to vďaka škálovateľnosti riešenia už 650 užívateľov, viac ako 300 entít a 600 nákladových stredísk.

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Vďaka riešeniu od Solitey pre planning, budgeting & forecasting posunuli plánovanie v CPI Property Group na úplne novú úroveň.

Vďaka riešeniu od Solitey pre planning, budgeting & forecasting posunuli plánovanie v CPI Property Group na úplne novú úroveň.

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.