MENU Zavřít

100+

uživatelů z úrovně vrcholového a středního managementu, kteří využívají manažerský reporting

10+

pokročilých uživatelů, kteří využívají pro své vizualizace a analýzu dat Microsoft Power BI

24+

měsíců návratnost investic do optimalizace IT infrastrukturyměsíců návratnost investic do optimalizace IT infrastruktury v rámci celého projektu

„S projektem řešícím podnikové plánování a manažerský reporting jsme se potýkali mnoho let. Ucelené řešení od Seyforu do našeho celkového konceptu ideálně zapadlo a poměrně rychle se stalo v naší společnosti standardem. Obstálo rovněž vůči našim přísným bezpečnostním požadavkům. Kvalitu řešení podtrhuje i fakt, že získalo prestižní ocenění Microsoft Awards 2017 Finalist.“

Řešení pro největšího integrovaného poskytovatele telekomunikačních služeb na českém trhu zajišťuje manažerské reportování a finanční plánování včetně konsolidace dceřiných společností. Sjednocuje finanční i nefinanční data ze zdrojů, jako je datový sklad, podnikový systém a SQL Server, přičemž transformovaná data jsou následně prezentována ve formě dynamických reportů a dashboardů v prostředí Power BI a Targetty Excel Add-in. Výhodou řešení je rovněž řízení uživatelských práv na úrovni elementárních dat v databázi a s tím spojené bezpečnostní benefity při reportování.

Řešení společně s manažerským reportováním pokrývá i oblast finančního plánování, přičemž využívá unikátní vlastnost SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services), kdy data z formulářů v Excelu zapisuje přímo do databáze. Umožňuje i plánování v rámci definovaných scénářů (roční Budget, re-Budget, 12měsíční klouzavý forecast, strategický plán), v definovaném detailu a v definované organizační struktuře podle nákladových středisek. Plány lze připravit pro všechny finanční výkazy (P&L, B/S & C/F), nefinanční ukazatele (#FTE, #zákazníků, #telefonů atd.) a kalkulované ukazatele (průměrný výnos na zákazníka). Naplánované hodnoty lze následně porovnávat se skutečností přes všechny definované dimenze.

Před implementací řešení byla provedena analýza dostupných řešení pro manažerské reportování a finanční plánování. V prvotní fázi O2 zvažovalo implementaci alternativních technologií, jako je Oracle Essbase/Hyperion. Zároveň v této fázi O2 řešilo vzájemný provoz stávající Microstrategy BI platformy společně s novým řešením, které by umožnovalo také proces finančního plánování. Po vyhodnocení všech variant a dopadů na celkovou logiku architektury O2 dospělo k výslednému rozhodnutí implementovat celé řešení nad Microsoft BI platformou s cílem využití existující infrastruktury.

Nemalou roli při rozhodování měla rovněž pozitivní zkušenost uživatelů s Microsoft Reporting Services 2012 v oblasti operativního reportování. Při rozhodování sehrál důležitou úlohu též jednoduchý proces autentizace uživatelů přes Active Directory v Microsoft BI platformě a konsolidace manažerského a operativního reportování do jednoho prostředí. V neposlední řadě na rozhodnutí měly vliv i provozní a licenční podmínky.

Řešení umožnilo společnosti O2 automatizovat a celkově optimalizovat komplexní reportovací a plánovací procesy. Výrazné benefity přineslo zejména v oblasti exekuce změnových požadavků na strukturu a detail v reportech, reflektování organizačních změn v rámci společnosti, eliminace údržby „Excelmartů“ jako zdroje pro tvorbu reportů, řízeného přístupu k finančním datům napříč společností, standardizace reportů a v neposlední řadě pak i výrazného urychlení procesu přípravy manažerských reportů a dashboardů.

Podpora rozvoje „data-driven“ kultury vytvořením multidimenzionálního prostředí pro práci s finančními a nefinančními daty napříč celou společností, včetně atraktivní vizualizace dat na úrovni manažerského reportování.

Automatizace reportovacích a plánovacích procesů, včetně standardizace metodologie reportovaní přes definované dimenze a hierarchie a dosažení výrazně efektivnějšího provádění změn v nastavení reportů a plánovacích scénářů.

Zavedení řízeného procesu v oblasti bezpečnosti dat formou nastavení práv na úrovni analytické databáze.

Stáhněte si případovou studii

Řešení umožnilo společnosti O2 automatizovat a celkově optimalizovat komplexní reportovací a plánovací procesy.

Řešení umožnilo společnosti O2 automatizovat a celkově optimalizovat komplexní reportovací a plánovací procesy.

Pomůžeme vám zjednodušit
podnikání

Živnostníci
a malé firmy

Fakturujte snadno,
zvládněte účetnictví nebo vyřešte
problém s EET.

Středně velké
firmy

Ušetřete čas, kapacity a zjednodušte
procesy díky podnikovým
a personálním systémům.

Velké
společnosti

Osvoboďte se od starostí, které
informační technologie
bezchybně vyřeší za vás.