MENU Zavřít

Elektronické zdravotní pojišťovnictví

Sofistikovaný systém provázaný s rejstříky státní správy pomáhá zefektivnit zpracování všech agend. Zároveň usnadňuje stěžejní procesy v těchto institucích.

Proč si vybrat naše řešení?

Pokrytí různorodých agend zdravotních pojišťoven

Podpora všech stěžejních procesů zdravotních pojišťoven, včetně zákonných povinností.

Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven

Plynulejší a méně pracné zpracování agend s provázaností na externí informační systémy a rejstříky veřejné a státní správy.

Bezpapírová
komunikace

Elektronická forma výměny dokumentů a dat mezi zdravotními pojišťovnami a přístupovými místy v rámci EU.

Systém ve vašich agendách

Řešení elektronického zdravotního pojišťovnictví dokáže pokrýt jak zavedení moderního integrovaného IT systému zajišťujícího zpracování klíčových agend zdravotních pojišťoven, tak i elektronickou formu výměny dokumentů a dat mezi zdravotními pojišťovnami a tzv. přístupovými místy (Access Points) v rámci EU. Řešení pokrývá stěžejní agendy pojišťoven od podpory příjmové, výdajové a produktové části, přes účetnictví, spisovou službu, správu registrů, až po podporu specifických činností pojišťoven, vč. zákonných povinností.

Zdravotním pojišťovnám přináší řadu výhod, mezi něž patří plynulejší a méně pracné zpracování agend s provázaností na externí informační systémy a rejstříky veřejné a státní správy, zavádění a udržování přísnějších pravidel pro kontrolu lékařské péče, nebo bezpečné uchování dat o klientech. Modul elektronické komunikace zajišťuje správu přístupového místa daného státu a představuje společné národní řešení administrace mezinárodní agendy pro pracovníky všech institucí ZP v dané zemi. Řešení pokrývá potřeby zdravotních pojišťoven komunikujících se stovkami tisíc klientů a s desítkami tisíc smluvních zařízení.

„Experti v Seyforu vyvinuli zcela unikátní systém sjednocující praktické řešení mezinárodní agendy v rámci celého systému veřejného zdravotního pojištění, propojující informační systémy zdravotních pojišťoven a KZP a umožňující práci cca 700 pracovníků v jednom uživatelském prostředí.“

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?