MENU Zavrieť

Elektronické zdravotné poisťovníctvo

Sofistikovaný systém previazaný s registrami štátnej správy pomáha zefektívniť spracovanie všetkých agend. Zároveň uľahčuje kľúčové procesy v týchto inštitúciách. 

Prečo si vybrať naše riešenie?

Pokrytie rôznorodých agend zdravotných poisťovní

Podpora všetkých hlavných procesov zdravotných poisťovní, vrátane zákonných povinností.

Zefektívnenie fungovania zdravotných poisťovní

Plynulejšie a menej prácne spracovanie agend s previazanosťou na externé informačné systémy a registre verejnej a štátnej správy.

Bezpapierová
komunikácia

Elektronická forma výmeny dokumentov a dát medzi zdravotnými poisťovňami a prístupovými miestami v rámci EÚ.

Systém vo vašich agendách

Riešenie elektronického zdravotného poisťovníctva dokáže pokryť ako zavedenie moderného integrovaného IT systému, ktorý zabezpečí spracovanie kľúčových agend zdravotných poisťovní, ako aj elektronickú formu výmeny dokumentov a dát medzi zdravotnými poisťovňami a tzv. Prístupovými miestami (Access Points) v rámci EÚ. Riešenie pokrýva kľúčové agendy poisťovní od podpory príjmové, výdavkové a produktové časti, cez účtovníctvo, spisovú službu, správu registrov, až po podporu špecifických činností poisťovní, vr. zákonných povinností.

Zdravotným poisťovniam prináša rad výhod, medzi ktoré patrí plynulejší a menej prácne spracovanie agend s previazanosťou na externé informačné systémy a registre verejnej a štátnej správy, zavedenie a udržiavanie prísnejších pravidiel pre kontrolu lekárskej starostlivosti, alebo bezpečné uchovanie dát o klientoch. Modul elektronickej komunikácie zaisťuje správu prístupového miesta daného štátu a predstavuje spoločné národné riešenie administrácie medzinárodnej agendy pre pracovníkov všetkých inštitúcií ZP v danej krajine. Riešenie pokrýva potreby zdravotných poisťovní komunikujúcich so stovkami tisíc klientov a s desiatkami tisíc zmluvných zariadení.

 „Experti v Seyforu vyvinuli úplne unikátny systém zjednocujúci praktické riešenie medzinárodnej agendy v rámci celého systému verejného zdravotného poistenia, prepájajúci informačné systémy zdravotných poisťovní a KZP a umožňujúci prácu cca 700 pracovníkov v jednom užívateľskom prostredí.“

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?