MENU Zavřít

Elektronická bezpečnost potravin

Kompletní přehled o výrobním procesu potravin efektivně chrání zdraví občanů. V případě vzniku problémů, jako jsou různé nemoci zvířat, pomáhá snížit rizika s nimi spojená.

Proč si vybrat naše řešení?

Ochrana zdraví občanů

Ochrana občanů proti zavlečení nebezpečných nákaz na území příslušného státu.

Přehled o celém životním cyklu zvířat

Detailní přehled o přesunech zvířat, jejich rozmnožování, kastracích, porážkách, až po finální zařazení do potravinového řetězce.

Zajišťování dobrých životních podmínek zvířat

V případě vzniku problému, jakým je výskyt nebezpečné nemoci, rychlá iniciace veškerých potřebných opatření.

Systém ve vašich agendách

Řešení elektronické bezpečnosti potravin se díky centrální evidenci a sledování všech hospodářsky chovaných zvířat významně podílí na boji proti zavlečení nebezpečných nákaz či jejich nositelů na území daného státu. Řešení v sobě dokáže integrovat systémy centrálního registru zvířat a veterinárního dozoru. Zajišťuje detailní přehled o přesunech zvířat, jejich rozmnožování, kastracích, porážkách, až po finální zařazení do potravinového řetězce. Dozírá na zajištění dobrých životních podmínek zvířat. V případě vzniku problému, např. při výskytu nebezpečné nemoci, zajišťuje rychlou iniciaci potřebných opatření, mezi něž patří identifikace ohniska nákazy, zabránění dalšího šíření nemoci, zajištění léčby nakažených zvířat apod.

Z ekonomického hlediska toto řešení slouží jako jeden z klíčových podkladů pro vyhodnocování žádostí o dotace v zemědělství. Řešení zemědělcům umožňuje pracovat s daty kompletně elektronickou cestou. Například zadávání objednávek ušních známek probíhá obdobným způsobem jako zadávání platebních příkazů v elektronickém bankovnictví. Řešení zvládá evidovat až desítky tisíc chovatelů hospodářských zvířat a milióny kusů zvířat.

„Informační systém vyvinutý a provozovaný společností Seyfor již dvě desítky let zajišťuje kompletní podporu kontrolní a dozorové činnosti Státní veterinární správy, včetně dynamického rozvoje. Státní veterinární dozor pokrývá pestrou škálu činností v oblastech ochrany zdraví a pohody zvířat i ochrany veřejného zdraví.“

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?