MENU Zavrieť

Elektronická bezpečnosť potravín

Kompletný prehľad o výrobnom procese potravín efektívne chráni zdravie občanov. V prípade vzniku problémov, ako sú rôzne choroby zvierat, pomáha znížiť riziká s nimi spojené.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Ochrana zdravia občanov

Ochrana občanov proti zavlečeniu nebezpečných nákaz na území príslušného štátu.

Prehľad o celom životnom cykle zvierat

Detailný prehľad o pohybe zvierat, ich rozmnožovanie, kastrácii, porážkach, až po finálne zaradenie do potravinového reťazca.

Zabezpečovanie dobrých životných podmienok zvierat

V prípade vzniku problému, akým je výskyt nebezpečnej choroby, rýchla iniciácie všetkých potrebných opatrení.

Systém vo vašich agendách

Riešenie elektronickej bezpečnosti potravín sa vďaka centrálnej evidencii a sledovanie všetkých ekonomicky chovaných zvierat významne podieľa na boji proti zavlečeniu nebezpečných nákaz či ich nositeľov na území daného štátu. Riešenie v sebe dokáže integrovať systémy centrálneho registra zvierat a veterinárneho dozoru. Zaisťuje detailný prehľad o pohybe zvierat, ich rozmnožovanie, kastrácia, porážkach, až po finálnu zaradení do potravinového reťazca. Dozerá na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat. V prípade vzniku problému, napr. Pri výskyte nebezpečnej choroby, zabezpečuje rýchlu iniciáciu potrebných opatrení, medzi ktoré patrí identifikácia ohniska nákazy, zabránenie ďalšieho šírenia choroby, zabezpečenie liečby nakazených zvierat a pod.

Z ekonomického hľadiska toto riešenie slúži ako jeden z kľúčových podkladov pre vyhodnocovanie žiadostí o dotácie v poľnohospodárstve. Riešenie poľnohospodárom umožňuje pracovať s dátami kompletne elektronickou cestou. Napríklad zadávanie objednávok ušných známok prebieha obdobným spôsobom ako zadávanie platobných príkazov v elektronickom bankovníctve. Riešenie zvláda evidovať až desiatky tisíc chovateľov hospodárskych zvierat a milióny kusov zvierat.

„Informačný systém vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Seyfor už dve desiatky rokov zaisťuje kompletnú podporu kontrolné a dozorné činnosti Štátnej veterinárnej správy, vrátane dynamického rozvoja. Štátny veterinárny dozor pokrýva pestrú škálu aktivít v oblastiach ochrany zdravia a pohody zvierat aj ochrany verejného zdravia.“

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?