MENU Zavřít

Digitalizací k proaktivnímu a prediktivnímu servisu zakázek v terénu

  • 30. 8. 2021

Podstata Field Service Managementu je ve změně přístupu od reaktivního na proaktivní. Napojená zařízení jsou monitorována a tím se dá předcházet mnohým problémům a výpadkům.

Fenomén dnešních dnů, který se nazývá termínem Field Service Management neboli ve zkratce FSM, umožňuje firmám modernizovat procesy spojené s instalací, servisem, údržbou i opravami systémových zařízení. Díky cloudovým platformám je možné řídit tyto procesy přímo v terénu.

Přehřívá se monitorovaný stroj? Systém automaticky nastaví následný reset, který teplotu přivede zase k normálu a může se ve výrobě pokračovat dále. V systému se tento výskyt přehřátí hned uloží a bude s ním počítat při dalších predikcích. Potřebuje-li stroj servis, systém dokáže automaticky najít nejvhodnějšího volného technika, který se nachází v nejmenší vzdálenosti od stroje nebo zadá úkoly pro nápravu vzdáleně.

Jak tedy FSM popsat? Jako booster efektivity využití kapitálu. Primárně toho hmotného, sekundárně ovšem i toho lidského. Dokonce umí i kombinovat diagnostické funkce s plánováním údržby majetku.

Jak Covidová krize napomohla digitalizaci

Covidová krize napomohla velmi urychlit rozšíření Field Service Managementu. Firmy se snažily minimalizovat kontakt mezi zaměstnanci a zákazníky, cestování na místo výroby se stalo složitější a světu se tím velmi rychle ukázaly výhody řízení na dálku a celkové automatizace. Technik dnes může na dálku nasadit opravu odesláním příkazu k vyřešení problému ještě předtím, než má dopad na zákazníka. Zde se prakticky odráží podstata Connected Field Service – transformace na proaktivní a v konečném důsledku prediktivní údržbu, díky čemuž mohou firmy výrazně ušetřit náklady.

A jak je to vše vůbec možné? Díky synchronizaci hned několika technologií, včetně analýzy dat v reálném čase, strojového učení, všudypřítomné výpočetní techniky, komoditních senzorů a vestavěných systémů.

Connected Field Service nabízí celou řadu výhod:

  • Schopnost předvídat a proaktivně předcházet poruchám díky identifikaci nedostatečně výkonného nebo vadného zařízení.
  • Minimalizace prostojů zařízení díky proaktivním upozorněním.
  • Rychlejší řešení problémů díky možnostem vzdáleného samoopravování na základě zasílání příkazů.
  • Snížení nákladů na údržbu prostřednictvím vzdáleného monitorování a analýzy dat zařízení.
  • Zajištění lepšího přehledu o produktech, službách, výkonu a spokojenosti zákazníků a proaktivní identifikace příležitostí ke zlepšení pomocí analýzy dat řízené umělou inteligencí.

Implementace se nemusíte obávat

Connected Field Service se implementuje poměrně jednoduše a lze jej zavádět postupně. Field Service je nadstavbová funkce Microsoft Dynamics 365. Solitea v Česku a na Slovensku patří mezi nejvýznamnější, zlaté partnery Microsoftu a její tým je připraven vám poskytnout veškerou podporu při implementaci i takto pokročilých funkcí.

Podobné články