MENU Zavrieť

Digitalizáciou k proaktívnemu a prediktívnemu servisu zákaziek v teréne

  • 30.8.2021

Podstata Field Service Managementu je v zmene prístupu od reaktívneho na proaktívny. Napojené zariadenia sú monitorované, a tým sa dá predchádzať mnohým problémom a výpadkom.

Fenomén dnešných dní, ktorý sa nazýva termínom Field Service Management alebo skrátene FSM, umožňuje firmám modernizovať procesy spojené s inštaláciou, servisom, údržbou i opravami systémových zariadení. Vďaka cloudovým platformám je možné riadiť tieto procesy priamo v teréne.

Prehrieva sa monitorovaný stroj? Systém automaticky nastaví následný reset, ktorý teplotu privedie zase k normálu, a vo výrobe možno pokračovať ďalej. V systéme sa tento výskyt prehriatia hneď uloží a bude sa s ním počítať pri ďalších predikciách. Ak potrebuje stroj servis, systém dokáže automaticky nájsť najvhodnejšieho voľného technika, ktorý sa nachádza v najmenšej vzdialenosti od stroja, alebo zadá úlohy pre vzdialenú opravu.

Ako teda FSM popísať? Ako booster efektivity využitia kapitálu. Primárne toho hmotného, sekundárne však aj toho ľudského. Dokonca dokáže aj kombinovať diagnostické funkcie s plánovaním údržby majetku.

Ako covidová kríza napomohla digitalizácii

Covidová kríza napomohla veľmi urýchliť rozšírenie Field Service Managementu. Firmy sa snažili minimalizovať kontakt medzi zamestnancami a zákazníkmi, cestovanie na miesto výroby sa stalo zložitejšie, a svetu sa tým veľmi rýchlo ukázali výhody riadenia na diaľku a celkovej automatizácie. Technik dnes môže na diaľku nasadiť opravu odoslaním príkazu na vyriešenie problému ešte skôr, než má dopad na zákazníka. Tu sa prakticky odráža podstata Connected Field Service – transformácie na proaktívnu a v konečnom dôsledku prediktívnu údržbu, vďaka čomu môžu firmy výrazne ušetriť náklady.

A ako je to všetko vôbec možné? Vďaka synchronizácii hneď niekoľkých technológií, vrátane analýzy dát v reálnom čase, strojového učenia, všadeprítomnej výpočtovej techniky, komoditných senzorov a vstavaných systémov.

Connected Field Service ponúka celý rad výhod:

  • Schopnosť predvídať a proaktívne predchádzať poruchám vďaka identifikácii nedostatočne výkonného alebo chybného zariadenia.
  • Rýchlejšie riešenie problémov vďaka možnostiam vzdialeného samoopravovania na základe zasielania príkazov.
  • Zníženie nákladov na údržbu prostredníctvom vzdialeného monitorovania a analýzy dát zariadení.
  • Zaistenie lepšieho prehľadu o produktoch, službách, výkone a spokojnosti zákazníkov a proaktívna identifikácia príležitostí na zlepšenie pomocou analýzy dát riadenej umelou inteligenciou.

Implementácie sa nemusíte obávať

Connceted Field Service sa implementuje pomerne jednoducho a možno ho zavádzať postupne. Field Service je nadstavbová funkcia Microsoft Dynamics 365. Solitea v Česku a na Slovensku patrí medzi najvýznamnejších zlatých partnerov Microsoftu a jej tím je pripravený poskytnúť vám plnú podporu pri implementácii takto pokročilých funkcií.

Podobné články