MENU Zavřít

CRM systém: Výhoda pro vaše podnikání

 • 6. 6. 2022
 • 4 minuty čtení

Bez ohledu na odvětví podnikání nebo velikost vaší společnosti, je to právě zákazník, kdo tvoří ten nejdůležitější prvek vašich aktivit. Pokud chcete obstát v dnešní dynamické době, měly byste této skutečnosti věnovat značnou pozornost a roli zákazníka patřičně prioritizovat.

Zkratka CRM vychází z anglického spojení Customer Relationship Management. A jak je již z názvu patrné, je tento koncept postaven na třech klíčových složkách:

 1. Zákazník
 2. Vztah
 3. Management

Jednoduše lze tedy hovořit o Řízení vztahů se zákazníky. Tento koncept má obecně organizacím pomoci zefektivnit interní a externí procesy, budovat lepší vztahy se zákazníky, zvýšit prodeje a zajistit kontinuální ziskovost podniku. Jedná se však o poměrně komplexní pojem, ke kterému lze obecně přistupovat z několika perspektiv. Těmi nejvyužívanějšími jsou:

 • CRM jako strategie: Celopodnikově definovaný přístup, jak by měly být řízeny vztahy se zákazníky.
 • CRM jako proces: Systém, který společnost přijímá, aby tyto vztahy efektivně řídil, a především rozvíjel.
 • CRM jako technologie: Technologický produkt, který společnost používá k zaznamenávání, evidenci a analýze interakcí mezi podnikem a zákazníkem.

V rámci tohoto článku budeme na koncept CRM nahlížet z poslední zmíněné perspektivy, a tedy jako na technologický produkt, jehož cíl (i cíl celého CRM konceptu) je jednoduchý:

Zlepšit obchodní vztahy tak, aby byl zajištěn růst vašeho podniku.

Jak zajistit růst vašeho podniku pomocí CRM systému?

CRM systém nabízí jasný přehled o aktivitě minulých, současných nebo potenciálních zákazníků, a následně tyto informace prezentuje v přehledné formě, tak aby byla naplno využita jejich informační hodnota. Díky tomu je umožněno maximálně uspokojit potřeby všech zainteresovaných stran, které s podnikem vstupují do určité interakce.

Pokud bychom se na CRM systém podívali blíže ve vztahu k podniku, lze tvrdit, že tento systém má vliv, a může být především kvalitním zdrojem dat a informací hned pro několik podnikových oddělení. Ty díky němu zvýší efektivitu svých aktivit a kvalitu svých výstupů, čímž přispějí k vyšší prosperitě celého podniku. Jako názorný příklad lze uvést:

 • Obchodní týmy – mohou lépe porozumět svým prodejním distribučním kanálům
 • Marketingové týmy – mohou zjednodušit a zpřesnit své prognózy
 • Týmy zákaznických služeb – mohou efektivně sledovat interakce napříč distribučními kanály
 • Týmy dodavatelského řetězce, nákupu a správy partnerů – mohou lépe řídit vzájemnou interakci
 • HR tým – může urychlit například náborový proces či sledovat výkon jednotlivých zaměstnanců

Shrneme-li výše popsané, zásadním úkolem CRM systému je tedy zlepšit procesy prodeje, poskytnout potřebná data v rámci tvorby marketingové strategie s cílem udržet současné zákazníky a oslovit a následně získat zákazníky nové.

Jak je tedy zřejmé, CRM systém má výrazný vliv na většinu podnikových procesů, a je tedy zdrojem potenciální výhody, která může značně ovlivnit růst vašeho podnikání.

Jaké jsou konkrétní výhody CRM systému?

Centrální shromažďování a organizace dat o interních, a především externích podnikových interakcích na jednom místě, následné zpřístupnění těchto dat a jejich snadná použitelnost v rámci nejrůznějších analýz, vytváří optimalizovanější zákaznickou zkušenost a dělá ze CRM systému jeden z nejvýhodnějších kroků k implementaci v rámci podniku. Zde jsou uvedeny konkrétní výhody CRM systému, kterých lze dosáhnout:

 1. Vylepšená správa kontaktů
 2. Posílená mezitýmová spolupráce
 3. Spolehlivý reporting
 4. Zvýšená produktivita v rámci podniku
 5. Vylepšené prodejní metriky; posílené řízení prodeje; přesné predikce prodeje; růst prodeje
 6. Získání uceleného pohledu na zákazníky
 7. Zvýšená spokojenost a udržení zákazníků
 8. Propojení prodeje a marketingu; zvýšená návratnost investic do marketingu
 9. Vylepšené produkty a služby

Jaký CRM systém zvolit pro svou společnost?

Pokud má vaše podnikání vydržet, víte, že potřebujete strategii do budoucna. Jak je z textu patrné, pro podniky, které myslí dopředu, lze shledat CRM systém jako nejvhodnější rámec pro tuto strategii. Produktů CRM systému je však na trhu velká spousta, a tak vybrat ten nejvhodnější představuje pro většinu podniků výzvu.

Ač se může zdát, že CRM systém je nástroj spíše pro velké nadnárodní korporace, opak je pravdou. Současný vývoj v oblasti informačních technologií usnadňuje implementaci CRM systému i menším podnikům, které tak mohou najít řešení, která vyhovují i jejich specifickým potřebám. Pokud vsázíte na ověřené zkušenosti ostatních uživatelů, aktuálně nejoblíbenější formou CRM systému je Microsoft Dynamics 365. Pokud si však s výběrem nevíte rady či vás zajímá více informací a možnosti implementace CRM systémů, ozvěte se na cloud@solitea.cz.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články