MENU Zavřít

5 největších překážek úspěšné implementace CRM

  • 13. 5. 2022
  • 5 minut čtení

CRM systém představuje cenný nástroj, který pomáhá společnostem zůstat ve spojení a rozvíjet vztahy se stávajícími a potenciálními zákazníky, zefektivňovat podnikové procesy a celkově kontinuálně přispívat zvyšování ziskovosti společnosti. Ani tato cesta za úspěchem však není bez překážek.

Jak obtížné je docílit úspěšné implementace CRM?

Se CRM systémem a jeho implementací se pojí především značná počáteční finanční investice a společnosti by se měly v každém případě postarat o to, aby se jim tato investice vyplatila. Největší ztrátou při neúspěšné implementaci CRM totiž nejsou investované peníze, ale promarněná příležitost. Globální statistiky jsou přitom neúprosné – 40 až 70 % implementací CRM selže. Bez selhání by však nebylo vývoje a bez chyb by nebylo lepších rozhodnutí. Je tedy více než příhodné zjistit a ponaučit se z toho, proč CRM systém selhává a proč je míra neúspěšnosti jeho implementace a přijetí tak vysoká.

Co nejčastěji brání úspěšné implementaci CRM?

Doposud neexistuje žádný průvodce osvědčenými postupy, jak na implementaci CRM systému, aby byl zaručen její úspěch, a společnost tak automaticky dosáhla všech výhod, které CRM představuje. Namísto toho výzkumy uvádějí různé rizikové faktory, které mohou úspěšnou implementaci CRM značně ohrozit. Těmito rizikovými faktory jsou nejčastěji:

Nedostatek jasných cílů

Jedním z hlavních důvodů, proč implementace CRM selhává, jsou nesprávně stanovené cíle. K úspěšné implementaci CRM potřebujete jasné a měřitelné cíle, které lze snadno sledovat, analyzovat a vyhodnocovat. To vám umožní provádět včasné změny dlouho předtím, než je implementace CRM ohrožena selháním. Cíle musí být stanoveny tak, aby váš tým věděl, o co usiluje a jak používat konkrétní software k dosažení těchto cílů. Jak se váš podnik zároveň rozrůstá a používání CRM systému vašim týmem se vyvíjí, je nutné tyto cíle podle potřeby upravovat. Pamatujte, že cíle a priority vaší společnosti nejsou statické, čemuž by se i CRM mělo přizpůsobit.

Absence vedoucího projektu

Chybějící, neaktivní nebo neadekvátní CRM manager úzce souvisí se selháním implementačního procesu CRM. Implementaci CRM je nutné brát jako projekt. A mnoho projektů selže, protože v interním týmu není jasné vedení, které je pověřeno jeho dokončením. Musí být vybrán hlavně vedoucí projektu, který by měl mít především vlastní zájem na úspěchu projektu a měl by mít pravomoc jej provést.

Žádná nebo slabá CRM strategie

Strategie CRM je podobná mapě. Musíte pochopit, odkud začínáte, kam chcete jít a zvolit nejefektivnější cestu, jak se tam dostat. Oproti obchodní strategii vaší společnosti, která vytváří konkurenční výhody a přechází na tržní plán, který usiluje o to, aby byl podnik úspěšný, CRM strategie by měla vytvářet výsledky orientované na zákazníka, které odpovídají a podporují právě onu obchodní strategii společnosti. Ve chvíli, kdy strategie CRM přímo podporuje obchodní priority vaší společnosti, dělá z CRM něco, bez čeho společnost nemůže být – díky čemuž je úspěšná a udržitelná.

Vnímání CRM jako softwaru

Je důležité si také uvědomit, že CRM není jen softwarová aplikace. Je to strategie zaměřená na rozvoj vztahů se zákazníky. A tato strategie je podpořena technologií, kterou často nazýváme CRM software. Je nutné neplést si CRM strategii se softwarem. Software CRM může být implementován bez doprovodné strategie, ale to, co se obvykle stane, je, že výsledky sklouznou od strategických cílů k taktickým cílům a k vylepšení vztahů se zákazníky nedojde. A pokud váš CRM software nezlepší vaše vztahy se zákazníky, unikne vám pointa CRM a místo toho se vrátíte k CDM (Customer Data Management). CDM zajisté může mít určitou hodnotu, ale zaostává v pomoci společnosti dosáhnout jejich nejdůležitějších obchodních cílů.

Nevhodný dodavatel CRM řešení

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, je nutnost najít dodavatele CRM řešení, jehož nabídka podpory nejlépe vyhovuje potřebám dané společnosti. Výběru nevhodného CRM řešení se můžete vyhnout tím, že před investováním do nového poskytovatele identifikujete své potřeby. Musíte mít jasno v tom, co potřebujete a co je v nabídce, a vždy si software před závazkem vyzkoušet. To vyžaduje zjištění, který prodejce nejlépe vyhovuje vašemu podnikání. Nikdy nehledejte nejlevnější dodavatele nebo prodejce, který se zdá nejoblíbenější; co může být vhodné pro ostatní, nemusí být nejlepší pro vás.

Povědomí o rizikových faktorech, které se pojí s úspěšnou implementací CRM, vám zajistí, že budete přesně vědět, co dělat a čemu se vyvarovat, až se pro implementaci CRM systému rozhodnete. Buďte prozíraví a staňte se podnikem, který implementuje CRM systém úspěšně. Pokud potřebujete více informací nebo jste již přesvědčeni o výhodách odborného vedení od zkušeného partnera, neváhejte nás kontaktovat na hello@solitea.cz.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články