MENU Zavřít

Přepis kódu aplikace: Jak začít

  • 27. 1. 2022
  • 2 minuty čtení

V praxi nastávají situace, kdy můžete mít závažný důvod pro přepis aplikace. Jak v takovém případě postupovat? Společně se podíváme na všechny aspekty, které byste měli vzít v potaz, než se pustíte do práce.

Kdy se vůbec do přepisu části kódu pustit?

To je jednoduché, taková potřeba vzniká, když už refactoring nestačí a narazili jste na nějaké limity. Tyto limity mohou být buď výkonové, technologické nebo třeba morální. Často se to děje v situaci, kdy nás dožene náš technologický dluh. Zákon evoluce softwaru říká, že se jistě něco pokazí, když software neudržujete. Pro přepis se rozhodujete, když potřebujete aplikaci zuby nehty udržet na živu. Taková situace se dá přirovnat k nové výstavbě na brownfieldu.

Hned na začátku si nezapomeňte odpovědět na následující otázky:

  1. Je hromadné přepsání starého kódu jediným řešením?
  2. Nenajdete části projektu, které by mohly zůstat ve starém stavu?
  3. Jakých obchodních cílů vám přepsání kódu pomůže dosáhnout?
  4. Jste si jisti návratností investice přepisu?
  5. Je technologie, na kterou chcete přejít, strategická pro budoucí směřování firmy?

Jestli odpovědi na tyto otázky naznačují, že je přepis aplikace pro vás tím správným řešením, je čas začít s přípravou.

Na co se připravit?

Přepis části kódu aplikace v zásadě trvá déle, než čekáte a bohužel také stojí více než čekáte. Zároveň odvádíte nemalé zdroje ze samotného vývoje produktu. Přepis je zároveň vždy dražší než údržba a je zcela závislý na zdrojích. Těmi jsou především čas, lidé a znalosti.

Kdo se na přepisu podílí?

Na přepis nasazujete většinou vaše nejzkušenější lidi. Ty sice budete velmi bolestně postrádat na vývoji, máte-li ovšem před sebou již takovou výzvu, potřebujete je v týmu, který kód přepisuje a hasí tím tak závažný problém, který byl důvodem této akce. Tomuto týmu musíte vyhradit prostor a čas, aby měli klid na svou práci.

Jaké znalosti musíte mít, než začnete?

Potřebujete znát zdrojové kódy aplikace a jejich účel. V nejlepším případě mít po boku i původní tvůrce kódu, kteří umí dodat informace rychleji a jasněji než samostudium dokumentace. Stejně tak je zcela ideální znát i původní zadavatele a jejich potřeby, které chtěli pomocí aplikace naplnit. K práci potřebujete také aktuální analýzy a design dokumenty, stejně jako unit, integrační a akceptační testy. Kvalitu všech informací si ověřujte, na ní totiž zcela závisí šance na úspěch přepisu.

Jak začít plánovat?

Nejdříve musíte zmapovat vše, co chcete dělat a co potřebujete pokrýt. To musí směřovat k jednomu konkrétnímu definovanému cíli, od něhož se bez dobrých důvodů nesmíte odchylovat. Zmapovat musíte také závislosti a dopady. To je fáze, která je u starých a větších produktů již velmi zajímavá disciplína. Plochu dopadu se poté snažíte redukovat a zbylé nejdůležitější procesy rozkouskovat. V rámci plánu zároveň počítejte s tím, že s největší pravděpodobností narazíte hned na několik kostlivců ve skříni.

Jestli stojíte i vy před rozhodnutím, zda začít s přepisem aplikace, věnujte se přípravě opravdu pečlivě. Tento krok si zaslouží vaši pozornost a může být klíčový pro úspěch celého projektu. Pokud se naopak přepisu kódu aplikace chcete vyvarovat, razte strategii pečlivé údržby kódu. Energie do ní vložená vám totiž určitě ušetří mnohé starosti.

Podobné články