MENU Zavřít

Představení výhod, jež vám přináší rozsáhlý ekosystém partnerů společnosti Microsoft

  • 28. 1. 2021
  • 3 minuty čtení

Společnost Microsoft je organizací, která se ve velké míře zaměřuje na spolupráci s partnery. Při prodeji, implementaci a podpoře svých podnikových aplikací Dynamics 365 se tato společnost spoléhá na rozsáhlou síť partnerů. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké výhody vám může tento „ekosystém partnerů“ přinést? Pojďme si je přiblížit.

Všichni víme, že úspěšný projekt implementace ERP řešení není žádnou samozřejmostí. Kromě skvělého klienta je zapotřebí softwarové řešení, které bude maximálně vyhovovat potřebám vaší organizace a podnikových procesů orientovaných na budoucnost. Kromě toho je však také vyžadována celá řada různých dovedností, jež vaší organizaci pomohou adaptovat se na nové řešení a implementovat nové procesy a způsoby myšlení.

V rámci prodeje a distribuce ERP řešení se na trhu setkáváme s různými přístupy. Někteří prodejci se zaměřují na prodej přímo koncovým zákazníkům, zatímco jiní prodávají tato řešení nepřímo prostřednictvím partnerů pro implementaci. Někteří prodejci jsou aktivní pouze v konkrétní zemi. Jiní prodejci působí po celém světě. Někteří prodejci mají na přizpůsobování svých řešení monopol. Jiní prodejci umožňují svým partnerům řešení rozšiřovat a obohacovat.

Představme si některé z výhod velkého „ekosystému partnerů“ společnosti Microsoft:

  • Společnost Microsoft má po celém světě pro implementaci řešení Dynamics 365 tisíce prodejců nebo partnerů, kteří přinášejí přidanou hodnotu. V rámci implementace nebo podpory proto nikdy nebudete muset řešit problémy týkající se „kritického prvku způsobujícího selhání“.

  • V případě mezinárodního nasazení vám mohou pomoci implementovat řešení Dynamics 365 partneři z příslušných zemí nebo regionů. Znají lokalizované verze do nejmenších detailů, mluví místním jazykem a rozumějí místní kultuře, jelikož žijí ve stejné oblasti. Všechny tyto aspekty přispívají ke zvýšení kvality implementace.

  • Existuje mnoho takzvaných nezávislých dodavatelů softwaru, kteří vytvářejí doplňková řešení k Dynamics 365. Tato kategorie partnerů pomáhá prodejcům rozšířit jejich nabídky o specifické funkce a hluboké odborné znalosti pro cílené vertikální trhy. Výhodou je, že váš dodavatel nemusí začínat zcela od nuly a může využívat vlastní kapacitu na věci, které jsou pro zákazníky opravdu důležité.

  • Platforma společnosti Microsoft je široká a rozsáhlá. A stále se rozrůstá. Ekosystém partnerů pro tuto komplexní platformu tvoří statisíce partnerů s různými specializacemi. Spolupráce mezi vámi vybraným partnerem pro ERP řešení a mnoha dalšími partnery v tomto ekosystému vám může pomoci prozkoumat nové části platformy bez jakýchkoli kompromisů z hlediska kvality.

Než se rozhodnete pro jakékoli řešení, je rovněž rozumné zamyslet se nad způsobem, jakým prodejce funguje. A posoudit, jak to potenciálně může ovlivnit úspěch vašeho projektu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Široké, bohaté, pestré a rychle rostoucí portfolio partnerů společnosti Microsoft se přizpůsobí vám i vašim IT potřebám. V oblasti ERP i mimo ni. Lokálně i mezinárodně. Nyní i v budoucnu.

Doporučené produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales

CRM aplikací Microsoft Dynamics 365 Sales vytvoříte silné vztahy se zákazníky. Obchodní cyklus propracujete k vyšším prodejům, nižším nákladům a zbavíte prodejní i marketingový tým rutiny. Díky funkci analýza prodeje navíc zjistíte, jakou upřednostňuje zákazník platformu pro kontakt, v jakém je rozpoložení nebo odhadnete, zda je čas k uzavření obchodu.

Podobné články