MENU Zavrieť

Výhody rozsiahleho ekosystému partnerov Microsoftu

  • 28.1.2021
  • 3 minúty čítania

Spoločnosť Microsoft je organizáciou, ktorá sa vo veľkej miere sústreďuje na spoluprácu s partnermi. Pri predaji, implementácii a podpore svojich podnikových aplikácií Dynamics 365 sa táto spoločnosť spolieha na rozsiahlu sieť partnerov. Premýšľali ste niekedy o tom, aké výhody vám môže tento „ekosystém partnerov“ priniesť? Poďme si ich priblížiť.

Všetci vieme, že úspešný projekt implementácie ERP riešenia nie je žiadnou samozrejmosťou. Okrem skvelého klienta je potrebné softvérové riešenie, ktoré bude maximálne vyhovovať potrebám vašej organizácie a podnikových procesov orientovaných na budúcnosť. Okrem toho sa tiež vyžaduje množstvo rôznych zručností, ktoré pomôžu vašej organizácii adaptovať sa na nové riešenie a implementovať nové procesy a spôsoby myslenia.

V rámci predaja a distribúcie ERP riešení sa na trhu stretávame s rôznymi prístupmi. Niektorí predajcovia sa zameriavajú na priamy predaj koncovým zákazníkom, zatiaľ čo iní predávajú tieto riešenia nepriamo, prostredníctvom partnerov pre implementáciu. Niektorí predajcovia sú aktívni iba v konkrétnej krajine. Iní predajcovia pôsobia po celom svete. Niektorí predajcovia majú na prispôsobovanie svojich riešení monopol. Iní predajcovia umožňujú svojim partnerom riešenie rozširovať a obohacovať.

Predstavme si niektoré z výhod veľkého ekosystému partnerov spoločnosti Microsoft:

  • Spoločnosť Microsoft má po celom svete pre implementácie riešenia Dynamics 365 tisíce predajcov alebo partnerov, ktorí prinášajú pridanú hodnotu. V rámci implementácie alebo podpory preto nikdy nebudete musieť riešiť problémy týkajúce sa „kritického prvku spôsobujúceho zlyhanie“.

  • V prípade medzinárodného nasadenia vám môžu pomôcť implementovať riešenie Dynamics 365 partneri z príslušných krajín alebo regiónov. Poznajú lokalizované verzie do najmenšieho detailu, hovoria miestnym jazykom a rozumejú miestnej kultúre, pretože žijú v rovnakej oblasti. Všetky tieto aspekty prispievajú k zvýšeniu kvality implementácie.

  • Existuje mnoho takzvaných nezávislých dodávateľov softvéru, ktorí vytvárajú doplnkové riešenie k Dynamics 365. Táto kategória partnerov pomáha predajcom rozšíriť ich ponuky o špecifické funkcie a hlboké odborné znalosti pre cielené vertikálne trhy. Výhodou je, že váš dodávateľ nemusí začínať celkom od nuly a môže využívať vlastnú kapacitu na veci, ktoré sú pre zákazníkov naozaj dôležité.

  • Platforma spoločnosti Microsoft je široká a rozsiahla. A stále sa rozrastá. Ekosystém partnerov pre túto komplexnú platformu tvoria státisíce partnerov s rôznymi špecializáciami. Spolupráca medzi vami vybraným partnerom pre ERP riešenie a množstvom ďalších partnerov v tomto ekosystéme vám môže pomôcť preskúmať nové časti platformy bez akýchkoľvek kompromisov z hľadiska kvality.

Než sa rozhodnete pre akékoľvek riešenie, je rovnako rozumné zamyslieť sa nad spôsobom, akým predajca funguje. A je potrebné posúdiť, ako to potenciálne môže ovplyvniť úspech vášho projektu v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.  

Široké, bohaté, pestré a rýchlo rastúce portfólio partnerov spoločnosti Microsoft sa prispôsobí vám aj vašim IT potrebám. V oblasti ERP aj mimo nej. Lokálne aj medzinárodne. Teraz aj v budúcnosti.

Odporúčané produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales

Využite Dynamics 365 Sales na sledovanie vašich obchodných vzťahov a kontaktov, rozvoj vašich predajov od potenciálneho zákazníka k objednávke. Systém vám umožní aj vytvárať marketingové zoznamy a kampane, a dokonca aj sledovať servisné prípady spojené s konkrétnymi obchodnými vzťahmi alebo príležitosťami.

Podobné články