MENU Zavřít

Migrace do cloudu – jedno řešení pro různé úkoly

3

kontinenty

250x

home office

8000

uživatelů

„Pryč jsou doby, kdy bylo možné rok plánovat, měsíce vybírat řešení a následně dlouhou dobu instalovat a konfigurovat novou infrastrukturu pro naplnění business potřeb organizace. V současné době přicházejí požadavky, které musí být vyřešeny v řádu týdnů, ne-li dnů. I u našich zákazníků vznikly takové potřeby a jejich společným řešením bylo využití cloudových služeb Microsoft 365 a Azure.“

1. příběh – mezinárodní propojení filiálek

Mezinárodní společnost, která navrhuje, vyrábí a dodává rozsáhlé designové instalace, se uplatňuje na všech kontinentech a výrobu provozuje v České republice a Číně. Dostupnost některých aplikací provozovaných v České republice z Číny a USA však byla díky velké vzdálenosti a propustnosti sítí problematická. Bylo rozhodnuto o zřízení datových center pro vzdálené destinace. Původní plán byl pronájem prostor v datových centrech a provoz vlastního hardwaru, jak tomu bylo u centrálních systémů. Solitea navrhla vyřešení tohoto úkolu zahájením migrace do cloudu a využitím služeb Microsoft 365 a Microsoft Azure. Nová infrastruktura pro zámořské filiálky byla k dispozici v řádu dnů a projekt implementace informačního systému tak mohl být zahájen okamžitě. Paralelně došlo k migraci poštovních služeb, centrálního intranetového portálu a nástrojů pro komunikaci do Microsoft 365.

2. příběh – vypořádaní se s prací z domu

Celosvětová pandemie v roce 2020 ukázala, že musíme být připraveni i na nečekané výzvy způsobené přírodou. Zákazník, který je významným hráčem na trhu s energiemi, musel bezpečnostní situaci přizpůsobit svůj provoz, včetně činnosti call centra. Odchod vysokého počtu pracovníků do režimu home office způsobil přetížení infrastruktury pro vzdálený přístup a vyskytly se potíže se zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti při připojování z nefiremních zařízení. Řešením potřeb v oblasti přístupu, bezpečnosti i výkonu se ukázalo nasazení virtualizace desktopů založené na službě Microsoft Azure Windows Virtual Desktop, kterou Solitea ve spolupráci s Microsoftem pro zákazníka nasadila.

3. příběh – modernizace komunikace a práce s dokumenty

Retailová společnost nečekala a začala těžit z přínosů nových funkcí Microsoft 365, zejména ze skvělé integrace aplikací pro správu pošty, komunikace, informací a dokumentů. V součinnosti se Soliteou tak probíhá rozsáhlý sled projektů, které mají společný cíl – migraci do Microsoft 365 služeb a integraci přes všechny země, kde zákazník působí. V závěru by pro všech více jak 8000 uživatelů mělo být velmi snadné spolu komunikovat, sdílet dokumenty a spolupracovat. Součástí spolupráce bylo přímé řešení nebo podpora při projektech převodu elektronické pošty do cloudu, migrace a sjednocení M365 tenantů, převod SharePoint intranetu do on-line prostředí nebo nasazení MS Teams.

Komplexní cloudové služby Microsoft Azure

Komplexní cloudové služby Microsoft Azure

Moderní a vždy aktuální pracovní aplikace Microsoft 365

Moderní a vždy aktuální pracovní aplikace Microsoft 365

Rešení pro integraci veškeré komunikace

Rešení pro integraci veškeré komunikace

Pomůžeme vám zjednodušit podnikání

Živnostníci
a malé firmy

Fakturujte snadno,
zvládněte účetnictví nebo vyřešte
problém s EET.

Středně velké
firmy

Ušetřete čas, kapacity a zjednodušte
procesy díky podnikovým
a personálním systémům.

Velké
společnosti

Osvoboďte se od starostí, které
informační technologie
bezchybně vyřeší za vás.