MENU Close

Migrace do cloudu – jedno řešení pro různé úkoly

"Gone are the times when it was possible to spend years planning, months choosing a solution and subsequently spending a long time installing and configuring a new infrastructure for meeting the business needs of an organisation. At the current time, requirements come in that must be resolved within a matter of weeks, if not days. Also our clients started to have such requirement and their common solution was to use cloud services Microsoft 365 and Azure."

1. příběh – mezinárodní propojení filiálek

Mezinárodní společnost, která navrhuje, vyrábí a dodává rozsáhlé designové instalace, se uplatňuje na všech kontinentech a výrobu provozuje v České republice a Číně. Dostupnost některých aplikací provozovaných v České republice z Číny a USA však byla díky velké vzdálenosti a propustnosti sítí problematická. Bylo rozhodnuto o zřízení datových center pro vzdálené destinace. Původní plán byl pronájem prostor v datových centrech a provoz vlastního hardwaru, jak tomu bylo u centrálních systémů. Solitea navrhla vyřešení tohoto úkolu zahájením migrace do cloudu a využitím služeb Microsoft 365 a Microsoft Azure. Nová infrastruktura pro zámořské filiálky byla k dispozici v řádu dnů a projekt implementace informačního systému tak mohl být zahájen okamžitě. Paralelně došlo k migraci poštovních služeb, centrálního intranetového portálu a nástrojů pro komunikaci do Microsoft 365.

2. příběh – vypořádaní se s prací z domu

Celosvětová pandemie v roce 2020 ukázala, že musíme být připraveni i na nečekané výzvy způsobené přírodou. Zákazník, který je významným hráčem na trhu s energiemi, musel bezpečnostní situaci přizpůsobit svůj provoz, včetně činnosti call centra. Odchod vysokého počtu pracovníků do režimu home office způsobil přetížení infrastruktury pro vzdálený přístup a vyskytly se potíže se zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti při připojování z nefiremních zařízení. Řešením potřeb v oblasti přístupu, bezpečnosti i výkonu se ukázalo nasazení virtualizace desktopů založené na službě Microsoft Azure Windows Virtual Desktop, kterou Solitea ve spolupráci s Microsoftem pro zákazníka nasadila.

3. příběh – modernizace komunikace a práce s dokumenty

Retailová společnost nečekala a začala těžit z přínosů nových funkcí Microsoft 365, zejména ze skvělé integrace aplikací pro správu pošty, komunikace, informací a dokumentů. V součinnosti se Soliteou tak probíhá rozsáhlý sled projektů, které mají společný cíl – migraci do Microsoft 365 služeb a integraci přes všechny země, kde zákazník působí. V závěru by pro všech více jak 8000 uživatelů mělo být velmi snadné spolu komunikovat, sdílet dokumenty a spolupracovat. Součástí spolupráce bylo přímé řešení nebo podpora při projektech převodu elektronické pošty do cloudu, migrace a sjednocení M365 tenantů, převod SharePoint intranetu do on-line prostředí nebo nasazení MS Teams.

Complex cloud services Microsoft Azure

Complex cloud services Microsoft Azure

Modern and always up-to-date work applications Microsoft 365

Modern and always up-to-date work applications Microsoft 365

Solutions for the integration of all communications

Solutions for the integration of all communications

We will help you make business easier

Entrepreneurs and small companies

Invoice easily,
handle accounting or resolve a 
problem with EET.

Medium-sized companies

Save time, capacity and simplify the
processes thanks to business
and personnel systems.

Large companies

Free yourself of the concerns that
information systems
flawlessly resolve for you.