MENU Zavřít

Elektronické správní řízení

Vedení elektronických spisů včetně všech záznamů týkajících se konkrétních správních řízení či jiných správních agend pomáhá automatizovat a lépe kontrolovat procesy.

Proč si vybrat naše řešení?

Zefektivnění vedení správních řízení

Podpora veškerých procesů probíhajících na úrovni orgánů státních správ a samospráv.

Automatizace elektronických spisů

Vedení a vyřizování všech dokumentů a spisů v elektronickém systému spisové služby.

Zlepšení informovanosti o stavu správních řízení

Získání schopnosti poskytovat rychleji relevantní informace jak interně tak pro veřejnost.

Systém ve vašich agendách

Řešení elektronického správního řízení zahrnuje procesy probíhající ve většině orgánů státních správ a samospráv, ať již se jedná o řízení směřující k vydání rozhodnutí, osvědčení či oprávnění, o řízení pro stanovení, výběr a vymáhání poplatků nebo o kontrolní činnosti, stanovování pokut, jejich vymáhání apod. Řešení podporuje veškerou potřebnou agendu související s vedením správních řízení a vyřizováním dokumentů v elektronickém spisu. Jeho základem je vedení elektronických spisů, v nichž jsou ukládány související záznamy týkající se konkrétních případů správních řízení či jiných správních agend.

Systém zásadně zlepšuje informování řídících i výkonných pracovníků o stavu jednotlivých řízení vedených daným úřadem, vč. sledování dodržování zákonných lhůt. Významně se tak zvyšuje schopnost úřadu poskytovat rychle relevantní informace jak interně tak pro veřejnost. Součástí řešení je dokumentové úložiště intranetu v prostředí SharePoint a dále reporting sledující výkonnost referentů při zpracování spisů. Prostřednictvím tohoto řešení, které využívá v České republice přes 150 územně dislokovaných uživatelů, bylo dosud vytvořeno již několik miliónů dokumentů.

„K našemu rozhodnutí o inovaci řešení pro vedení správních řízení vedla potřeba sjednotit aplikace, které u nás vznikaly postupně a izolovaně na základě potřeb jednotlivých odborů. Důležitým faktorem byl i požadavek na inovaci stávajících technologií. Společnost Seyfor se této nelehké výzvy zhostila na výbornou.“

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?