MENU Zavřít

Compliance program: Věc, kterou se nevyplatí ignorovat

  • 7. 6. 2022
  • 4 minuty čtení

Jak vaše společnost řídí dodržování předpisů a zmírňuje rizika s nimi spojená? Porušení vnitropodnikových předpisů může vést k pokutám, soudním sporům, ztrátě reputace apod. Zabraňte tomu, aby se vaše společnost poučila tím nejtěžším způsobem. Seznamte se s compliance programem ještě dnes.

Co je to compliance program?

Compliance program, také známý jako compliance management systém, je soubor interních zásad a postupů společnosti, které jsou zavedeny především za účelem dodržování zákonů, pravidel, předpisů a etických norem nebo k udržení a posílení dobré pověsti společnosti. Jednoduše by se tak mělo účinně zamezit protiprávnímu (internímu i externímu) jednání společnosti.

Společnost by měla pravidelně prověřovat pravidla stanovená vládními orgány, na základě nich vytvořit program souladu s těmito pravidly (compliance program), následně jej implementovat v celé společnosti, a především kontinuálně vynucovat dodržování tohoto programu.

Je nutné zmínit, že samotný pojem compliance program nebo povinnost ho v rámci společností zavádět výslovně prozatím neupravuje žádný český právní předpis. I přes tento fakt však řada společností intenzivně věnuje svou pozornost, a především finanční prostředky, tvorbě a implementaci účinného compliance programu do svých provozů. Proč k tomu dochází – jaké jsou výhody compliance programu?

Proč je dobré mít ve společnosti zavedený účinný compliance program?

Hlavním důvodem, proč dbát ve společnosti na implementaci a rozvoj compliance programu, je především fakt, že tento program může účinně zamezit odpovědnosti právnické osoby (společnosti) za spáchaný trestný čin. Pokud se compliance program implementuje správně, dojde k úplné eliminaci či minimálně značnému zmírnění porušování právních předpisů a etických norem ze strany společnosti samotné či ostatních zainteresovaných stran (např. zástupců a zaměstnanců společnosti), jejichž chování je přičitatelné právě společnosti jako celku.

Další výhodu lze nalézt jednoznačně ve zvýšení pozitivního vnímání daného pracovního prostředí. Pokud má společnost zavedený compliance program, zaměstnanci se tím dostává určité jistoty a ubezpečení, že jeho případné stížnosti či obavy budou vyslyšeny (a to navíc při zachování anonymity daného zaměstnance).

Compliance program je zároveň častokrát stanoven velmi přehledně a srozumitelně, a tak nijak nebrání normálnímu fungování či budoucímu rozvoji společnosti, ba naopak ho lze označit za prvek přinášející společnosti značnou výhodu.

Co všechno by měl compliance program obsahovat?

Compliance program je velmi komplexní pojem, který se často zaměňuje s pojmem etický kodex. Etický kodex je však pouhým nástrojem účinného compliance programu. Jakou problematiku tedy compliance program v základě pokrývá? Mezi obvyklé prvky compliance programu lze řadit následující:

  • Trestní odpovědnost právnických a fyzických osob
  • Korupce ve veřejném a soukromém sektoru
  • Pracovní právo
  • Ochrana osobních údajů (tzv. GDPR)
  • Hospodářská soutěž
  • Ochrana životního prostředí
  • Šikana a diskriminace (Mobbing, bossing, staffing a chairing)

Nejste na to sami…

S rostoucím významem compliance programů vznikají a rozvíjí se i iniciativy, které se této problematice věnují blíže. Jednou z nich je např. nejpoužívanější whisteblowingová platforma NNTB, partner společnosti Solitea, a.s., která se věnuje šikaně a diskriminaci – jednomu ze základních prvků, který by měl každý compliance program pokrývat. Zjistěte více informací o této platformě či zajímavém tématu whistleblowingu a nepodceňte téma compliance.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články