MENU Zavřít

Co je to časové rozlišení a jak souvisí s Money ERP?

  • 29. 7. 2021
  • 2 minuty čtení

Časové rozlišení představuje jednu z nejvýznamnějších operací v účetnictví. Přinášíme proto článek, který časové rozlišení popíše a rovněž vám řekne, jak vám s ním pomůže informační systém Money ERP.

V účetnictví je uplatňována tzv. zásada akruálního principu požadující vykazování všech hospodářských operací v období, které se jich týkají věcně i časově (např. vykazování nákladů ve stejném období jako spotřeba). Pro správné vyčíslení hospodářských výsledků se proto používá tzv. časové rozlišení výnosů a nákladů, které od dané účetní jednotky vykazuje nejen výši závazku, ale také časové vymezení a účel.

Pro časové rozlišení je v účetní osnově vyhrazena účetní skupina č. 38, ve které nalezneme celkem sedm účtů. Pět z nich se používá v případech, kdy u dané operace známe částku, účel i období. Zbylé dva pak slouží pro tzv. dohadní položky, u kterých některý z parametrů neznáme.

Časové rozlišení a Money ERP

Pokud patříte mezi uživatele Money ERP, můžete agendu související s časovým rozlišením vyřešit snadno a rychle s pomocí volitelného modulu Časové rozlišení. Ten vám umožní k položkám dokladů připojit speciální záložku obsahující nastavení časového úseku či časové periody. Samotné časové rozlišení je pak generováno zcela automaticky.

„Předtím jsem musela časové rozlišení složitě a zdlouhavě zpracovávat pomocí excelovských tabulek. Oproti tomu modul Časové rozlišení v Money ERP provádí vše potřebné automaticky a v rámci jednoho systému, čímž mi šetří mnoho času a práce. Automatizace má velkou výhodu i ve snížení chybovosti, kdy už nehrozí, že by se na nějakou fakturu zapomnělo.“
Martina Kratochvílová, účetní Solitea Slovensko, a.s.

Detailnější informace o časovém rozlišení i příslušném modulu v Money ERP naleznete na odkazu níže.

Přečtěte si více o časovém rozlišení

Podobné články